English version of this page

Katalog over middelengelsk prosa: Cotton-samlingen

Målet er å utarbeide en katalog over en enestående samling middelalderhåndskrifter og utvikle et søkeredskap for middelengelske prosatekster.

Mann sitter ved et bord og blar i Cotton-samlingen.
Foto: Alpo Honkapohja

Om prosjektet

Middelalderhåndskrifter utgjør en vesentlig del av vår felles kulturarv, og tilgangen vi har til disse er avhengig av hvilke søkeredskaper vi har tilgjengelige.

Katalogen The Index of Middle English Prose (IMEP) er vår viktigste inngangsport til middelengelsk prosa. Den har som mål å identifisere alle eksisterende prosatekster som er skrevet på engelsk mellom cirka 1200–1500.

Vårt to-årige EU-finansierte prosjekt bidrar til IMEP ved å ferdigstille en katalog over Cotton-samlingen. Den ble samlet av Sir Robert Bruce Cotton (1571–1631), og befinner seg nå i British Library i London.

Cotton-samlingen anses å være en av de viktigste samlingene håndskrevne bøker noensinne som er blitt samlet av en privatperson i Storbrittania.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

  1. Å utarbeide en trykt katalog over de middelengelske prosatekstene i Cotton-samlingen. Denne vil bli gitt ut som et bind i IMEP-serien. Den tar utgangspunkt i notater fra den opprinnelige redaktøren, nå avdøde Brian Donaghey (Universitetet i Sheffield), og er basert på Dr. Alpo Honkapohjas arkivarbeid i British Library.
  2. Å utvikle et søkeverktøy som kan håndtere dialektforskjeller i staving i middelengelsk periode. Arbeidet med dette vil bli utført ved Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo og det vil bli innarbeidet på IMEPs nettside, som er under utvikling ved Cambridge Centre for Digital Humanities.

Relevante lenker

Varighet

01.09.21–31.08.23

Samarbeid


EU-flagget . Sirkel av 12 stjerner på en blå bakgrunn.

Dette prosjektet mottar finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2021 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) (ec.europa.eu)

Publisert 24. jan. 2022 10:38 - Sist endret 26. aug. 2022 09:16