English version of this page

Oversettelser av Petrarcas «Fragmenta»

Hvordan har tidligmoderne oversettelser av Petrarcas «Fragmenta» påvirket fransk og engelsk litteratur i senere tidsperioder?

Franske ord, utklipp av portretter. Blå, lilla, svart og grå farger. Kollasje.

Virginie Maltais (virginiemaltais.com), "Vain espoir", kollage og blandet medium på sandpapir, juni 2020.

Om prosjektet

Petrarcas «Rerum Vulgarium Fragmenta» er en diktsamling av den italienske humanisten, poeten og forfatteren Francesco Petrarca (1304–1374) (snl.no).

Prosjektet er en komparativ studie av de tidligmoderne oversettelsene av dette verket.

Mål

Vi undersøker følgende temaer.

  1. Trekkene ved europeisk petrarkisme, med fokus på de tidlige oversettelsene til to av de mest innflytelsesrike europeiske språkene i sin tid. Petrarkisme er en poetisk stil med grunnlag i Francesco Petrarcas kjærlighetsdikt.
  2. Hvilken plass «Fragmenta» har i oversettelseskulturen i de respektive landene.
  3. Hvilken påvirkning de tidlige oversettelsene har på de respektive språkenes oversettelsestradisjoner i senere tid.

Delprosjekt

“The Imaginaries of Translation” (imagotrad.hypotheses.org)

Varighet

17.10.2019–16.10.2022

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 (ec.europa.eu) forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr. 841844.

Samarbeid

University of Montreal, “The Imaginaries of Translation” research team (imagotrad.hypotheses.org)

Publisert 7. des. 2021 14:11 - Sist endret 7. apr. 2022 12:23