English version of this page

Politisk og sosial mobilisering og den russiske stat (NEPORUS) (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvilke forhold som utløste - og hindret - sosiale protester og organisering av det sivile samfunn i Russland i perioden 2008-2012.

Om prosjektet

Ved hjelp av teorier om sosiale bevegelser, stiller dette prosjektet grunnleggende spørsmål om mobiliseringskapasiteten til nye politiske grupper i Russland

Prosjektet undersøker hvilke betingelser som utløser og stanser sosiale protestbevegelser og organiseringen av det sivile samfunn i Russland. Prosjektet ser på faktorer som juridiske rammeverk, finansiering, sosiale medier. Prosjektet undersøker også hvilke strategier staten benytter for å begrense sosiale bevegelser.

Et nettverk av internasjonale spesialister på området deltar i prosjektet, som gjør bruk av både kvalitative og kvantitative metoder for å forstå dannelsen av nye politiske grupper i et post-kommunistiske Russland.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 27. okt. 2020 12:13 - Sist endret 16. mai 2022 11:34