Informasjon om studentmidler ved ILOS

ILOS setter hvert år av en fast pott med midler som skal komme studentene til gode. Alle våre studenter, foreninger, utvalg og ansatte kan søke på disse midlene.

Tohundrekronerseddel. Foto.

Hva kan du søke støtte til?

Hvem kan søke?

Vi lyser ut midler til alle programstudenter ved ILOS, studenter på Lektorprogrammet med ILOS-fordypning og studentforeninger og -utvalg tilknyttet instituttet. Se de ulike kategoriene for mer informasjon.

Ansatte kan også søke om faglig-sosiale midler til aktiviteter som kommer studenter til gode, for eksempel honorar til gjesteforelesere eller mat til sammenkomster.

Hvordan søke?

Klikk på lenkene i listen over for søknadsskjema og mer informasjon.

Søknadsfrist

Søknader for høsten 2020 vurderes løpende.

Søknadsfristene er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

Drifts- og trykkestøtte tildeles under spesielle forutsetninger. Alle andre søknader må være levert til instituttet innen fristen for det aktuelle semesteret.

Søknader som kommer inn etter fristene, blir vurdert hvis det er midler til overs.

Emneord: faglig-sosiale midler, faglige midler, reisestøtte, driftsstøtte
Publisert 9. okt. 2014 15:14 - Sist endret 8. juli 2020 15:56