Innkalling til instituttstyremøte mandag 12. november 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/7/18 - Senter for slaviske og østeuropeiske studier

Vedtakssaker:

S 1/7/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. november 2018:
… og  …

Diskusjonssaker:

D 1/7/18              ILOS’ årsplan for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

D 2/7/18              ILOS’ budsjett for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2019

Eventuelt

Blindern, 5. november 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 5. nov. 2018 17:27 - Sist endret 5. nov. 2018 17:27