Protokoll fra instituttstyremøte mandag 12. november 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.30.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Atle L. Wold, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland (gikk kl. 14.10), Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll (gikk kl. 14).

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva. Johannes Due Enstad og Eva Sarfi var til stede under O-sak 2, mens Heidi Ekstrand var til stede under D-sak 2.

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/7/18 - Senter for slaviske og østeuropeiske studier

Vedtakssaker:

S 1/7/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. november 2018:
Hans Petter Helland og Gjertrud Flermoen Stenbrenden.

Diskusjonssaker:

D 1/7/18              ILOS’ årsplan for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

D 2/7/18              ILOS’ budsjett for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2019

Ingen saker under eventuelt.
 

Blindern 14. november 2018

Hans Petter Helland og Gjertrud Flermoen Stenbrenden.

 

Av Karina Kleiva
Publisert 14. nov. 2018 12:39 - Sist endret 14. nov. 2018 12:39