Innkalling til instituttstyremøte mandag 4. februar 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 13.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/19 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/1/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 4. februar 2019:
… og  …
 

S 2/1/19 - ILOS' regnskap for 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2018.

 

Eventuelt

Blindern, 25. januar 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 28. jan. 2019 12:59 - Sist endret 28. jan. 2019 12:59