Innkalling til instituttstyremøte mandag 9. desember 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Vedtakssaker:

S 1/7/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 9. desember 2019:
… og  …

S 2/7/19 - Møteplan våren 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat                          

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2020 vedtas.

S 3/7/19 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat                          

Forslag til vedtak:
Styret erklærer Sabina Nedelius som valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2020.

S 4/7/19 - ILOS' budsjett 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat
Tiltaksoversikt
Langtidsprognose 2020-2024                          

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2020.

S 5/7/19 - ILOS' årsplan 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat   
Forslag til årsplan                       

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2020.

Diskusjonssaker:

D 1/7/19 - Prosess for tilsetting av ny instituttleder våren 2020
Saksdokument:
Fremleggsnotat

D 2/7/19 - Strategi for fordeling av fakultetsfinansierte ph.d.-stillinger uten føringer?
Saksdokument:
Fremleggsnotat
 

Eventuelt

Blindern, 2. desember 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 2. des. 2019 15:48 - Sist endret 2. des. 2019 15:48