Innkalling til instituttstyremøte mandag 27. mai 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/19 - Endringer i ILOS' arbeidspliktregnskap. Pilotprosjekt
Fremleggsnotat

Vedtakssaker:

S 1/3/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. mai 2019:
… og  …
 

S 2/3/19 - Møteplan høsten 2019

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2019 vedtas.

S 3/3/19 - Regnskapsrapport 1. tertial 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2019.

Eventuelt

Blindern, 20. mai 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 20. mai 2019 16:18 - Sist endret 21. mai 2019 13:43