Antin Fougner Rydning

Professor emerita
Bilde av Antin Fougner Rydning
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Fransk

 • Oversettelse og oversettelsesteori

Faglige kompetanseområder

 • translatologi
 • prosessorienterte studier av oversettelse 
 • fransk språk 
 • fagspråk
 • bilingvisme
 • språkinnlæring

Planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • Metaphor in the Mind: Experimental approaches to Embodied Cognition and Blending

Avlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • EYE-to-IT : EU-finansiert prosjekt innen programmet Future and Emerging Technologies (FET-FP6). Partner.
 • ExperTrans: Europeisk nettverk om de kognitive prosessene i ekspertoversettelse. Koordinator.
 • Oversettelse som språk- og kulturmøte : NFR-prosjekt 2000-2005 (nå avsluttet) innen Globaliserings- og Internasjonaliseringsprogrammet. Prosjektleder.
Emneord: Fransk, Fransk språk, Translatologi, Oversettelsesstudier, Oversettelse, Oversettelsesprosesser, Konseptuelle metaforer, Konseptuelle metonymier
Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 11. aug. 2021 15:10