Antin Fougner Rydning

Professor emerita
Bilde av Antin Fougner Rydning
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Fransk

 • Oversettelse og oversettelsesteori

Faglige kompetanseområder

 • translatologi
 • prosessorienterte studier av oversettelse 
 • fransk språk 
 • fagspråk
 • bilingvisme
 • språkinnlæring

Planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • Metaphor in the Mind: Experimental approaches to Embodied Cognition and Blending

Avlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • EYE-to-IT : EU-finansiert prosjekt innen programmet Future and Emerging Technologies (FET-FP6). Partner.
 • ExperTrans: Europeisk nettverk om de kognitive prosessene i ekspertoversettelse. Koordinator.
 • Oversettelse som språk- og kulturmøte : NFR-prosjekt 2000-2005 (nå avsluttet) innen Globaliserings- og Internasjonaliseringsprogrammet. Prosjektleder.
Emneord: Fransk, Fransk språk, Translatologi, Oversettelsesstudier, Oversettelse, Oversettelsesprosesser, Konseptuelle metaforer, Konseptuelle metonymier

Publikasjoner

Rydning, A. F. La traduction du culturel vue à la lumière du conceptuel. In Garnier 2018 (In press, 17 pages)

Rydning, A.F. Le désormais classique Interpréter pour traduire. Revue Romane, Volum 50 (2), 2016, 338-342

Rydning, A.F. Les défis traductionnels liés à la traduction d'un conte moderne - Clin d'oeil au patrimoine culturel norvégien. In Affaires de grammaire. Novus Forlag, 2015,  257-271

Rydning, A.F. La créativité traductionnelle - résultante d'une aptitude à visualiser. Forum: International Journal of Interpretation and Translation , Volum 12 (1), 2014, 137-163

Rydning, A.F. CTMM as a method to study conceptual metaphtonymies in translation. In Cognitive Linguistics between Universality and VariationCambridge Scholars Publishing 2012, 293-327

Rydning, A.F. & Lachaud, C.M.  Are primary conceptual metaphors easier to understand than complex conceptual metaphors? An investigation of the cognitive processes in meaphor comprehension. Benjamins Translation Library,  Volum 94, 2011, 169-186. 

Rydning, A.F. & Lachaud, C.M. Context reduces ambiguity during comprehension, but multiplies creativity during translation. In Translation and Cognition. John Benjamins Publishing Company 2010, 85-108

Rydning, A.F.  La traduction d'expressions métaphoriques. In La traduction et  ses métiers - aspects théoriques et pratiques. Lettres Modernes Minard, Cahiers Champollion 12. 2009, 103 - 114 

Rydning, A.F. La démarche de l’expert-traducteur face à un problème de reformulation. Meta : Journal des traducteurs, 2008, 748 - 764

Rydning,  A.F. & Janyan, A. Eye Movement Recordings as a Tool for Studying Mental Simulation of Speed. In Text Processing by Professional Translators. Forum : International Journal of Interpretation and Translation, Volum 6 (1), 2008, 59-74

Rydning, A.F. La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle. In Le sens en traduction. Caen: Lettres Modernes Minard, 2006, 311-319

Rydning,  A.F. Synekdokisk kreativitet i oversettelse i et metaftonymisk perspektiv eller hvordan forklare den innovative oversettelsen. In Mellomrom - tolv tekster om oversettelse. TransF:er Forlag, 2006, 56-78

Rydning, A.F. Etude de l’effort cognitif du traducteur lié à la reformulation de métaphores. In  La Théorie Interprétative de la Traduction. Tome II: Convergence. Mises en Perspective. Paris - Caen: Minard Lettres Modernes - Cahiers Champollion 6, 2005,  265-293

Rydning, A.F. Le processus de déblocage en traduction. In  Recherches empiriques sur la traduction et l'interprétation: processus et produits. Bulletin suisse de linguistique appliquée Vals-Alsa numéro 81. Neuchâtel:Institut de linguistique de l'Université de Neuchâtel, 2005, 99-121

Rydning, A.F.  The Return of Sense on the Scene of Translation Studies in Light of the Cognitive Blending Theory. In Processus et cheminements en Traduction et Interprétation. META, Translators' journal, 50è anninversaire, Vol. 50, no 2. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2005, 392-404

Rydning, A.F. A la recherche d'un modèle explicatif du sens en traduction. In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, vol. 3, no 1, mars 2005. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005, 103-133

Rydning, A.F. Er oversettelsesblødmer bare til å le av? In Norsk språkbok. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2005,164-166

Rydning, A.F.Le défi du procédé synecdoquien en traduction. In  META, Translators' journal, Vol. 49, no 4, décembre 2004. Montréal: Les presses de l'Université de Montréal, 2004, 856-875

Rydning, A.F. .La voix in vivo de trois traducteurs professionnels sur la question de savoir où blesse le bât en traduction. In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, Vol. 2, no 2, octobre 2004. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, 119-142

Rydning, A.F.Les limites du traduisible .In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, Vol. 2, no 2, octobre 2004. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004,  i-iii

Rydning, A.F.  Kreativitetsaspektet i lys av to kognitive teorier: the Conceptual Metaphor Theory (CMT) og the Blending Theory (BT). In  Romansk Forum 18, Oslo: Universitetet i Oslo, 2003, 21-40

Rydning, A.F.  Bokanmeldelse av Translation Studies – Perspectives on an Emerging Discipline. In Languages in Contrast. Cambridge: John Benjamins, 2003, 291-304

Rydning, A.F. La métonymie conceptuelle. In Forum 17, Oslo: Universitetet i Oslo, 2003, 71-84

Rydning, A.F. Pénétrer la boîte noire du traducteur. In Linguistica Antverpiensia, 2002, 273-285

Rydning, A.F. Concept métaphorique et expression métaphorique dans une perspective cognitiviste. In Romansk Forum 16, Oslo: Universitetet i Oslo, 2002, 723-733

Rydning, A.F. La synecdoque – concept clé en traduction. In Romansk Forum 13, Oslo: Universitetet i Oslo, 2001, 19-41

Rydning, A.F. Hvordan tenker oversetteren? In Bulletin for statsautoriserte translatører, Nr. 37, Oslo, 2001, 2-4

Rydning, A.F. Årsak og virkning av feil i den profesjonelle oversettelse til B-språket. In ASLA: Uppsala: Universitetstryckeriet Uppsala, 2000, 283-297

Rydning, A.F. Les limites de l’acceptabilité en traduction. In Översättning och språkkontrast i nordiskt-franskt perspektiv, Växjö: Växjö Universitetet, 2000, 26-40

 • Rydning, Antin Fougner (2014). Les défis traductionnels liés à la traduction d’un conte moderne - Clin d’œil au patrimoine culturel norvégien. I Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (Red.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-753-4. s. 257–271.
 • Rydning, Antin Fougner (2014). La creativite traductionnelle - resultante d'une aptitude à visualiser. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN 1598-7647. 12(1), s. 137–163. doi: 10.1075/forum.12.1.07ryd.
 • Rydning, Antin Fougner (2012). CTMM as a Method to Study Conceptual Metaphtonymies in Translation. I Brdar, Mario; Raffaelli, Ida & Zic Fuchs, Milena (Red.), Cognitive Linguistics between Universality and Variation. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-4057-6. s. 293–327.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2011). An investigation of the cognitive processes in metaphor comprehension. Are primary conceptual metaphors easier to understand than complex conceptual metaphors? Benjamins Translation Library. ISSN 0929-7316. 94, s. 169–186. doi: 10.1075/btl.94.13ryd.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2010). Context reduces ambiguity during comprehension, but multiplies creativity during translation. I Shreve, Gregory M. & Angelone, Erik (Red.), Translation and Cognition. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9027-231915. s. 85–108.
 • Rydning, Antin Fougner (2009). La traduction d'expressions métaphoriques. I Laplace, Colette; Lederer, Marianne & Gile, Daniel (Red.), La traduction et ses métiers. Minard Lettres Modernes. ISSN 978-2-256-91143-9. s. 103–115.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Approaches by professional translators when faced with a reformulation problem. Meta : Journal des traducteurs. ISSN 0026-0452. 53(4), s. 748–764.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). La démarche de l’expert-traducteur face à un problème de reformulation. Meta : Journal des traducteurs. ISSN 0026-0452. 53(4), s. 748–764.
 • Rydning, Antin Fougner & Janyan, Armina (2008). Eye Movement Recordings as a Tool for Studying Mental Simulation of Speed in Text Processing by Professional Translators. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN 1598-7647. 6(1), s. 59–74.
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Synekdokisk kreativitet i oversettelse i et metaftonymisk perspektiv eller hvordan forklare den innovative oversettelsen. I Vikøy, Aasne; Rokseth, Benjamin & Strøm, Cathrine (Red.), Mellomrom - tolv tekster om oversettelse. TransFe:r Forlag. ISSN 82-92635-00-9. s. 56–78.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle. I Lederer, Marianne (Red.), Le sens en traduction. Lettres Modernes Minard. ISSN 978-2-256-91112-5. s. 311–319.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l’intégration conceptuelle. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN 1598-7647.
 • Rydning, Antin Fougner (2005). Etude de l'effort cognitif du traducteur lié à la reformulation de métaphores, La Théorie interprétative de la traduction. Minard. s. 265–293.
 • Rydning, Antin Fougner (2005). The Return of Sense to the Scene of Translation Studies in the Light of the Cognitive Blending Theory. Meta : Journal des traducteurs. ISSN 0026-0452. 50(2), s. 392–404.
 • Rydning, Antin Fougner (2005). Le processus de déblocage en traduction. Bulletin suisse de linguistique appliquée. ISSN 1023-2044. s. 99–121.
 • Rydning, Antin Fougner (2005). A la recherche d'un modèle explicatif du sens en traduction. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN 1598-7647. 1(1), s. 103–133.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Le défi du procédé synecdoquien en traduction. Meta : Journal des traducteurs. ISSN 0026-0452. 49(4), s. 856–875.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). La voix in vivo de trois traducteurs professionnels sur la question de savoir où blesse le bât en traduction. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN 1598-7647. 2(2), s. 119–142.
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Kreativitetsaspektet i lys av to kognitive teorier: the conceptual metaphor theory (CMT) og the blending theory (BT). Romansk Forum. ISSN 0804-6468. s. 21–41.
 • Rydning, Antin Fougner (2003). La métonymie conceptuelle. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 17, s. 71–84.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). L'indétermination - obstacle ou faux-problème? I Anamur, Hasan (Red.), Aspects culturels de la traduction. Université technique de Yildiz. ISSN 975461329X. s. 71–80.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Pénétrer la boîte noire du traducteur. Linguistica Anverpiensia New Series – Themes in Translation Studies. ISSN 0304-2294. s. 273–285.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). La synecdoche - concept clé en traduction. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 13, s. 19–41.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). The synecdochial device applied to translation seen against the conceptual metaphor theory (CMT). Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 14, s. 61–74.
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Les limites de l'acceptabilité en traduction. Rapporter från Växjö universitet. Humaniora. ISSN 1404-0441. 9, s. 26–40.
 • Rydning, Antin Fougner (2000). TAPs (Think-aloud protocols) - A useful method in throwing light on the translation process. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. s. 91–110.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rydning, Antin Fougner (2005). Er oversettelsesblødmer bare til å le av? Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1598-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rydning, Antin Fougner (2015). Le désormais classique Interpréter pour traduire. Revue Romane. ISSN 0035-3906. 50(2).
 • Rydning, Antin Fougner (2013). Den innovative og kreative oversettelsen – et utslag av evnen til å visualisere.
 • Rydning, Antin Fougner & Hurtado, Amparo (2013). New Agents in Translation: Research and training meet emergent societal needs.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2012). Norwegian Data on Translation Processes.
 • Rydning, Antin Fougner (2012). A presentation of the multilingual challenge for the European citizen.
 • Rydning, Antin Fougner (2011). The metaphtonymization mechanisms in translation.
 • Rydning, Antin Fougner (2011). Le rayonnement de la théorie interprétative de la traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). En prosjektleders utfordringer og gleder. EYE-to-IT-prosjektet.
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2010). Primary vs Complex Metaphors. EEG Coherence Analysis reveals Brain Activity Differences during Metaphor Comprehension.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). La traduction du conte moderne norvégien "Bukkene Bruse på Badeland".
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Triangulering av metoder i prosess-orienterte studier av oversettelse.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Simulering av bevegelser i oversettelse.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Flertydige ord - éntydige meninger.
 • Lachaud, Christian Michel; Rydning, Antin Fougner & Larring, May Irene (2008). Have an EYE-to-IT welcome!
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). EYE-to-IT Activity Report 2008.
 • Janyan, Armina & Rydning, Antin Fougner (2008). Speed simulation in text translation. An eye movement study. (Abstract accepted for a poster at the Third International Cognitive Science Conference in Moscow, June 20-25,2008).
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Intervju på NRK-P1. [Radio]. Oslo.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Intervju på NRK-P2 "Verdt å vite". [Radio]. Oslo.
 • Rydning, Antin Fougner; Lachaud, Christian Michel & Faugli, Hilde (2008). Med øye for forståelse. [Avis]. Universitas, Oslo.
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2008). Collaboration project Rikshospitalet SSE / EYE-to-IT.
 • Lachaud, Christian Michel; Rydning, Antin Fougner; Larring, May Irene & Solis-Escalante, Teodoro (2008). Report on the first results from the analyses of Eye movements, Typing behaviour, and EEG data, collected in June 2008 - Prompting experiment.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Translation as a method to study conceptual metaphtonymies.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Tanslation as a method to study conceptual metaphtonymies. (Abstract).
 • Janyan, Armina; Rydning, Antin Fougner; Lachaud, Christian Michel & Willa, Mariann Skiri (2008). Eye movements reveal mental simulation of speed in text processing.
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2008). Presentasjon av Eye-to-IT under Forskningsdagene 2008.
 • Janyan, Armina; Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). Speed simulation in text translation: an eye movement study (Poster).
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). Oversetterens atferd.
 • Rydning, Antin Fougner (2008). En titt inn i oversetterens hode.
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Expert translation from a cognitive perspective, with its focus on meaning construction.
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Les fondements d’une étude expérimentale sur la nature déverbalisée du sens.
 • Rydning, Antin Fougner & Janyan, Armina (2007). Prospective Time Estimation pilot study in Translation.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Rygg ikke inn i fremtiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Expert Translation Processes from a Cognitive Perspective (Prosjektsøknad til NFR).
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Qu’est-ce que la traduction? Perspectives linguistiques et cognitives.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Synekdokisk kreativitet i oversettelse.
 • Stamenov, Maxim & Rydning, Antin Fougner (2005). Full FP-6 proposal to Future and Emerging Technologies (FET) Specific targeted research project (STReP): " Development of Human-Computer Monitoring and Feedback Tools and Technologies for the Purposes of Studying Cognition and Translation" (43 pages) Project acronym: "Eye-to-IT".
 • Rydning, Antin Fougner (2005). EXPERTRANS : "Expert Translation Processing" Outline proposal to Marie Curie Research Training Network (RTN) "Interdisciplinary and Intersectorial" FP6-2005.
 • Rydning, Antin Fougner (2005). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Les limites du traduisible. FORUM: University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture and the Arts. ISSN 1749-9771. 2(2), s. i–iii.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). The Limits of the Translatable.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Creativity in translation in the light of the cognitive blending theory.
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Book review of 'Translation Studies - Perspectives on an Emerging Discipline' A. Riccardi (ed.) Cambridge University Press (244 pages). Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. 3(2), s. 291–304.
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Ouverture du colloque: Les limites du traduisible.
 • Rydning, Antin Fougner (2003). La voix in vivo de trois experts-traducteurs sur la question de savoir dans quelle mesure l'ambiguïté est percue comme un problème en traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Les techniques du résumé scolaire.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Concept métaphorique et expression métaphorique dans une perspective cognitiviste. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 2(16), s. 723–733.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Expert cognition in translation within a semantic and cultural context. [Internett]. Oslo jfr. http://www.hf.uio.no/kri/expert/index.html : EXPERTISE-nettverket: Expression of Interest for EU/ FP6.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Research stategy for EXPERTISE.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). On "Expression of Interest" for EoI.FP6.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Le principe de la synecdoque en traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). La métaphore conceptuelle lakofienne et la synecdoque ledererienne.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Présentation de la méthode TAP et du logiciel Translog.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Traduire en langue étrangère.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Les compléments cognitifs - leur rôle dans la compréhension et leurs conséquences sur la ré-expression.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Brief introduction to the methodology of Translog and think aloud protocols (TAPs).
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Situational and cultural context in cognitive translation.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Norwegian pilot study: comments on the translation into Norwegian of the EU-text "The vision of unity that must not fail" made by two Government authorised translators.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Konseptuelle metaforer i "The Power of Poetic Metaphor".
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Har du et nisseaktig smil?
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Hvordan tenker oversetteren? Bulletin. ISSN 0803-0804. 37, s. 2–4.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Oversettelse som språk- og kulturmøte TAPs (think-aloud-protocols) innen empiriske studier av oversettelsesprosessen. [Avis]. NFR-prosjekt : Globalisering og internasjonalisering.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Premisses for an analysis of the cognitive activity linked to translating conventionalized idiomatic expressions.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Kan prosessuelle data si oss noe meningsfylt om strategier for vellykkede oversettelser?
 • Rydning, Antin Fougner (2001). The universal features of synecdoches in translation.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). What can TAPs and Translog-data tell us about how synecdoches are understood and reformulated in translation?
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Oversettelse som språk- og kulturmøte.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Bruk av TAPs (think-aloud-protocols) og Translog innen empiriske studier av oversettelsesprosessen.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Les procédures de transfert en traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Prosjektet "Oversettelse som språk- og kulturmøte" i et globaliseringsperpektiv.
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Hva skjer i hodet på en oversetter?
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Kan TAPs hjelpe oss til bedre å forstå hvordan vi tenker? [TV]. Universitetet i Oslo : Informasjonsavdelingen: Forskning på fjernsyn - Seminarinnlegg om forskningsformidling.
 • Rydning, Antin Fougner (2000). The missing link in creative translation. Can TAPs mind the gap?
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Inter-cultural cooperation on the translation of culture-specific utterances.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 11. aug. 2021 15:10