Antin Fougner Rydning

Bilde av Antin Fougner Rydning
English version of this page
Telefon +47 22856832
Rom NT 928
Treffetider Onsdag 14.15-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Min personlige nettside

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Fransk
 • Oversettelse og oversettelsesteori

Faglige kompetanseområder

 • translatologi
 • prosessorienterte studier av oversettelse 
 • fransk språk 
 • fagspråk
 • bilingvisme
 • språkinnlæring

Planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • Metaphor in the Mind: Experimental approaches to Embodied Cognition and Blending

Avlagte forskningsprosjekter ved ILOS

 • EYE-to-IT : EU-finansiert prosjekt innen programmet Future and Emerging Technologies (FET-FP6). Partner.
 • ExperTrans: Europeisk nettverk om de kognitive prosessene i ekspertoversettelse. Koordinator.
 • Oversettelse som språk- og kulturmøte : NFR-prosjekt 2000-2005 (nå avsluttet) innen Globaliserings- og Internasjonaliseringsprogrammet. Prosjektleder.
Emneord: Fransk, Fransk språk, Translatologi, Oversettelsesstudier, Oversettelse, Oversettelsesprosesser, Konseptuelle metaforer, Konseptuelle metonymier

Publikasjoner

Rydning, A. F. La traduction du culturel vue à la lumière du conceptuel. In Garnier 2018 (In press, 17 pages)

Rydning, A.F. Le désormais classique Interpréter pour traduire. Revue Romane, Volum 50 (2), 2016, 338-342

Rydning, A.F. Les défis traductionnels liés à la traduction d'un conte moderne - Clin d'oeil au patrimoine culturel norvégien. In Affaires de grammaire. Novus Forlag, 2015,  257-271

Rydning, A.F. La créativité traductionnelle - résultante d'une aptitude à visualiser. Forum: International Journal of Interpretation and Translation , Volum 12 (1), 2014, 137-163

Rydning, A.F. CTMM as a method to study conceptual metaphtonymies in translation. In Cognitive Linguistics between Universality and VariationCambridge Scholars Publishing 2012, 293-327

Rydning, A.F. & Lachaud, C.M.  Are primary conceptual metaphors easier to understand than complex conceptual metaphors? An investigation of the cognitive processes in meaphor comprehension. Benjamins Translation Library,  Volum 94, 2011, 169-186. 

Rydning, A.F. & Lachaud, C.M. Context reduces ambiguity during comprehension, but multiplies creativity during translation. In Translation and Cognition. John Benjamins Publishing Company 2010, 85-108

Rydning, A.F.  La traduction d'expressions métaphoriques. In La traduction et  ses métiers - aspects théoriques et pratiques. Lettres Modernes Minard, Cahiers Champollion 12. 2009, 103 - 114 

Rydning, A.F. La démarche de l’expert-traducteur face à un problème de reformulation. Meta : Journal des traducteurs, 2008, 748 - 764

Rydning,  A.F. & Janyan, A. Eye Movement Recordings as a Tool for Studying Mental Simulation of Speed. In Text Processing by Professional Translators. Forum : International Journal of Interpretation and Translation, Volum 6 (1), 2008, 59-74

Rydning, A.F. La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle. In Le sens en traduction. Caen: Lettres Modernes Minard, 2006, 311-319

Rydning,  A.F. Synekdokisk kreativitet i oversettelse i et metaftonymisk perspektiv eller hvordan forklare den innovative oversettelsen. In Mellomrom - tolv tekster om oversettelse. TransF:er Forlag, 2006, 56-78

Rydning, A.F. Etude de l’effort cognitif du traducteur lié à la reformulation de métaphores. In  La Théorie Interprétative de la Traduction. Tome II: Convergence. Mises en Perspective. Paris - Caen: Minard Lettres Modernes - Cahiers Champollion 6, 2005,  265-293

Rydning, A.F. Le processus de déblocage en traduction. In  Recherches empiriques sur la traduction et l'interprétation: processus et produits. Bulletin suisse de linguistique appliquée Vals-Alsa numéro 81. Neuchâtel:Institut de linguistique de l'Université de Neuchâtel, 2005, 99-121

Rydning, A.F.  The Return of Sense on the Scene of Translation Studies in Light of the Cognitive Blending Theory. In Processus et cheminements en Traduction et Interprétation. META, Translators' journal, 50è anninversaire, Vol. 50, no 2. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 2005, 392-404

Rydning, A.F. A la recherche d'un modèle explicatif du sens en traduction. In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, vol. 3, no 1, mars 2005. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005, 103-133

Rydning, A.F. Er oversettelsesblødmer bare til å le av? In Norsk språkbok. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2005,164-166

Rydning, A.F.Le défi du procédé synecdoquien en traduction. In  META, Translators' journal, Vol. 49, no 4, décembre 2004. Montréal: Les presses de l'Université de Montréal, 2004, 856-875

Rydning, A.F. .La voix in vivo de trois traducteurs professionnels sur la question de savoir où blesse le bât en traduction. In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, Vol. 2, no 2, octobre 2004. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, 119-142

Rydning, A.F.Les limites du traduisible .In  FORUM, Revue internationale de traduction et d'interprétation, Vol. 2, no 2, octobre 2004. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004,  i-iii

Rydning, A.F.  Kreativitetsaspektet i lys av to kognitive teorier: the Conceptual Metaphor Theory (CMT) og the Blending Theory (BT). In  Romansk Forum 18, Oslo: Universitetet i Oslo, 2003, 21-40

Rydning, A.F.  Bokanmeldelse av Translation Studies – Perspectives on an Emerging Discipline. In Languages in Contrast. Cambridge: John Benjamins, 2003, 291-304

Rydning, A.F. La métonymie conceptuelle. In Forum 17, Oslo: Universitetet i Oslo, 2003, 71-84

Rydning, A.F. Pénétrer la boîte noire du traducteur. In Linguistica Antverpiensia, 2002, 273-285

Rydning, A.F. Concept métaphorique et expression métaphorique dans une perspective cognitiviste. In Romansk Forum 16, Oslo: Universitetet i Oslo, 2002, 723-733

Rydning, A.F. La synecdoque – concept clé en traduction. In Romansk Forum 13, Oslo: Universitetet i Oslo, 2001, 19-41

Rydning, A.F. Hvordan tenker oversetteren? In Bulletin for statsautoriserte translatører, Nr. 37, Oslo, 2001, 2-4

Rydning, A.F. Årsak og virkning av feil i den profesjonelle oversettelse til B-språket. In ASLA: Uppsala: Universitetstryckeriet Uppsala, 2000, 283-297

Rydning, A.F. Les limites de l’acceptabilité en traduction. In Översättning och språkkontrast i nordiskt-franskt perspektiv, Växjö: Växjö Universitetet, 2000, 26-40

 • Rydning, Antin Fougner (2014). La creativite traductionnelle - resultante d'une aptitude à visualiser. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation.  ISSN 1598-7647.  12(1), s 137- 163 . doi: 10.1075/forum.12.1.07ryd Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2014). Les défis traductionnels liés à la traduction d’un conte moderne - Clin d’œil au patrimoine culturel norvégien, I: Hans Petter Helland & Christine Meklenborg Salvesen (red.),  Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-753-4.  kapittel 13.  s 257 - 271
 • Rydning, Antin Fougner (2012). CTMM as a Method to Study Conceptual Metaphtonymies in Translation, In Mario Brdar; Ida Raffaelli & Milena Zic Fuchs (ed.),  Cognitive Linguistics between Universality and Variation.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-4057-6.  Chapter 12.  s 293 - 327
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2011). An investigation of the cognitive processes in metaphor comprehension. Are primary conceptual metaphors easier to understand than complex conceptual metaphors?. Benjamins Translation Library.  ISSN 0929-7316.  94, s 169- 186 . doi: 10.1075/btl.94.13ryd Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2010). Context reduces ambiguity during comprehension, but multiplies creativity during translation, In Gregory M. Shreve & Erik Angelone (ed.),  Translation and Cognition.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9027-231915.  Vitenskapelig artikkel.  s 85 - 108 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2009). La traduction d'expressions métaphoriques, I: Colette Laplace; Marianne Lederer & Daniel Gile (red.),  La traduction et ses métiers.  Minard Lettres Modernes.  ISBN 978-2-256-91143-9.  kapittel.  s 103 - 115
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Approaches by professional translators when faced with a reformulation problem. Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  53(4), s 748- 764
 • Rydning, Antin Fougner (2008). La démarche de l’expert-traducteur face à un problème de reformulation. Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  53(4), s 748- 764
 • Rydning, Antin Fougner & Janyan, Armina (2008). Eye Movement Recordings as a Tool for Studying Mental Simulation of Speed in Text Processing by Professional Translators. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation.  ISSN 1598-7647.  6(1), s 59- 74 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Synekdokisk kreativitet i oversettelse i et metaftonymisk perspektiv eller hvordan forklare den innovative oversettelsen, I: Aasne Vikøy; Benjamin Rokseth & Cathrine Strøm (red.),  Mellomrom - tolv tekster om oversettelse.  TransF:er Forlag.  ISBN 82-92635-00-9.  Artikkel.  s 56 - 78 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2006). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l’intégration conceptuelle. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation.  ISSN 1598-7647.
 • Rydning, Antin Fougner (2006). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle, I: Marianne Lederer (red.),  Le sens en traduction.  Lettres Modernes Minard.  ISBN 978-2-256-91112-5.  Artikkel.  s 311 - 319
 • Rydning, Antin Fougner (2005). A la recherche d'un modèle explicatif du sens en traduction. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation.  ISSN 1598-7647.  1(1), s 103- 133 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2005). Etude de l'effort cognitif du traducteur lié à la reformulation de métaphores, I:  La Théorie interprétative de la traduction.  Minard.  Artikkel.  s 265 - 293 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2005). Le processus de déblocage en traduction. Bulletin suisse de linguistique appliquée.  ISSN 1023-2044.  (81), s 99- 121 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2005). The Return of Sense to the Scene of Translation Studies in the Light of the Cognitive Blending Theory. Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  50(2), s 392- 404 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2004). La voix in vivo de trois traducteurs professionnels sur la question de savoir où blesse le bât en traduction. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation.  ISSN 1598-7647.  2(2), s 119- 142
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Le défi du procédé synecdoquien en traduction. Meta : Journal des traducteurs.  ISSN 0026-0452.  49(4), s 856- 875 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Kreativitetsaspektet i lys av to kognitive teorier: the conceptual metaphor theory (CMT) og the blending theory (BT). Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (18), s 21- 41 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2003). La métonymie conceptuelle. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  17, s 71- 84 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). L'indétermination - obstacle ou faux-problème?, I: Hasan Anamur (red.),  Aspects culturels de la traduction.  Université technique de Yildiz.  ISBN 975461329X.  s 71 - 80 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Pénétrer la boîte noire du traducteur. Linguistica Anverpiensia New Series – Themes in Translation Studies.  ISSN 0304-2294.  (1), s 273- 285 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). La synecdoche - concept clé en traduction. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  13, s 19- 41 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). The synecdochial device applied to translation seen against the conceptual metaphor theory (CMT). Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  14, s 61- 74 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Les limites de l'acceptabilité en traduction. Rapporter från Växjö universitet. Humaniora.  ISSN 1404-0441.  9, s 26- 40 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rydning, Antin Fougner (2005). Er oversettelsesblødmer bare til å le av?. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1598-2.  -161164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rydning, Antin Fougner (2015). Le désormais classique Interpréter pour traduire. Revue Romane.  ISSN 0035-3906.  50(2)
 • Rydning, Antin Fougner (2013). Den innovative og kreative oversettelsen – et utslag av evnen til å visualisere.
 • Rydning, Antin Fougner & Hurtado, Amparo (2013). New Agents in Translation: Research and training meet emergent societal needs. [www ]. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2012). A presentation of the multilingual challenge for the European citizen.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2012). Norwegian Data on Translation Processes.
 • Rydning, Antin Fougner (2011). Le rayonnement de la théorie interprétative de la traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2011). The metaphtonymization mechanisms in translation. Vis sammendrag
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2010). Primary vs Complex Metaphors. EEG Coherence Analysis reveals Brain Activity Differences during Metaphor Comprehension. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2010). En prosjektleders utfordringer og gleder. EYE-to-IT-prosjektet.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Flertydige ord - éntydige meninger. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2010). La traduction du conte moderne norvégien "Bukkene Bruse på Badeland". Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Simulering av bevegelser i oversettelse.
 • Rydning, Antin Fougner (2010). Triangulering av metoder i prosess-orienterte studier av oversettelse. Vis sammendrag
 • Janyan, Armina; Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). Speed simulation in text translation: an eye movement study (Poster). Vis sammendrag
 • Janyan, Armina; Rydning, Antin Fougner; Lachaud, Christian Michel & Willa, Mariann Skiri (2008). Eye movements reveal mental simulation of speed in text processing.
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2008). Collaboration project Rikshospitalet SSE / EYE-to-IT.
 • Lachaud, Christian Michel & Rydning, Antin Fougner (2008). Presentasjon av Eye-to-IT under Forskningsdagene 2008.
 • Lachaud, Christian Michel; Rydning, Antin Fougner & Larring, May Irene (2008). Have an EYE-to-IT welcome!. [Video /  DVD].
 • Lachaud, Christian Michel; Rydning, Antin Fougner; Larring, May Irene & Solis-Escalante, Teodoro (2008). Report on the first results from the analyses of Eye movements, Typing behaviour, and EEG data, collected in June 2008 - Prompting experiment.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). EYE-to-IT Activity Report 2008.
 • Rydning, Antin Fougner & Lachaud, Christian Michel (2008). Oversetterens atferd. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner; Lachaud, Christian Michel & Faugli, Hilde (2008, 23. januar). Med øye for forståelse.  Universitas, Oslo. Vis sammendrag
 • Janyan, Armina & Rydning, Antin Fougner (2008). Speed simulation in text translation. An eye movement study. (Abstract accepted for a poster at the Third International Cognitive Science Conference in Moscow, June 20-25,2008). Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2008). En titt inn i oversetterens hode. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2008, 19. oktober). Intervju på NRK-P1. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2008, 27. november). Intervju på NRK-P2 "Verdt å vite". [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Tanslation as a method to study conceptual metaphtonymies. (Abstract). Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2008). Translation as a method to study conceptual metaphtonymies.
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Expert translation from a cognitive perspective, with its focus on meaning construction. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2007). Les fondements d’une étude expérimentale sur la nature déverbalisée du sens. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner & Janyan, Armina (2007). Prospective Time Estimation pilot study in Translation. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Qu’est-ce que la traduction? Perspectives linguistiques et cognitives. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Rygg ikke inn i fremtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (47)
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Synekdokisk kreativitet i oversettelse. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2006). Expert Translation Processes from a Cognitive Perspective (Prosjektsøknad til NFR). [html ]. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2005). EXPERTRANS : "Expert Translation Processing" Outline proposal to Marie Curie Research Training Network (RTN) "Interdisciplinary and Intersectorial" FP6-2005. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2005). La déverbalisation et la reverbalisation du sens à la lumière de la théorie de l'intégration conceptuelle. Vis sammendrag
 • Stamenov, Maxim & Rydning, Antin Fougner (2005). Full FP-6 proposal to Future and Emerging Technologies (FET) Specific targeted research project (STReP): " Development of Human-Computer Monitoring and Feedback Tools and Technologies for the Purposes of Studying Cognition and Translation" (43 pages) Project acronym: "Eye-to-IT". Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Creativity in translation in the light of the cognitive blending theory.
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Les limites du traduisible. Forum.  ISSN 1749-9771.  2(2), s i- iii
 • Rydning, Antin Fougner (2004). Redaktør av Numéro spécial de FORUM, Revue internationale d'interprétation et de traduction: "Les limites du traduisible", Vol. 2, No 2. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Book review of 'Translation Studies - Perspectives on an Emerging Discipline' A. Riccardi (ed.) Cambridge University Press (244 pages). Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  3(2), s 291- 304 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2003). La voix in vivo de trois experts-traducteurs sur la question de savoir dans quelle mesure l'ambiguïté est percue comme un problème en traduction. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2003). Ouverture du colloque: Les limites du traduisible. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Brief introduction to the methodology of Translog and think aloud protocols (TAPs). Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Concept métaphorique et expression métaphorique dans une perspective cognitiviste. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  2(16), s 723- 733 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002, 06. juni). Expert cognition in translation within a semantic and cultural context. [Internett].  Oslo jfr. http://www.hf.uio.no/kri/expert/index.html : EXPERTISE-nettverket: Expression of Interest for EU/ FP6. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). La métaphore conceptuelle lakofienne et la synecdoque ledererienne. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Le principe de la synecdoque en traduction.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Les compléments cognitifs - leur rôle dans la compréhension et leurs conséquences sur la ré-expression.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Les techniques du résumé scolaire. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Norwegian pilot study: comments on the translation into Norwegian of the EU-text "The vision of unity that must not fail" made by two Government authorised translators. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). On "Expression of Interest" for EoI.FP6. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Présentation de la méthode TAP et du logiciel Translog.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Research stategy for EXPERTISE.
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Situational and cultural context in cognitive translation. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2002). Traduire en langue étrangère.
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Bruk av TAPs (think-aloud-protocols) og Translog innen empiriske studier av oversettelsesprosessen. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Har du et nisseaktig smil?. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Hvordan tenker oversetteren?. Bulletin.  ISSN 0803-0804.  37, s 2- 4 Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Kan prosessuelle data si oss noe meningsfylt om strategier for vellykkede oversettelser?. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Konseptuelle metaforer i "The Power of Poetic Metaphor". Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Les procédures de transfert en traduction. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Oversettelse som språk- og kulturmøte. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001, 05. mai). Oversettelse som språk- og kulturmøte TAPs (think-aloud-protocols) innen empiriske studier av oversettelsesprosessen.  NFR-prosjekt : Globalisering og internasjonalisering. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Premisses for an analysis of the cognitive activity linked to translating conventionalized idiomatic expressions. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). Prosjektet "Oversettelse som språk- og kulturmøte" i et globaliseringsperpektiv. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). What can TAPs and Translog-data tell us about how synecdoches are understood and reformulated in translation?. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2001). The universal features of synecdoches in translation. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Hva skjer i hodet på en oversetter?. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000). Inter-cultural cooperation on the translation of culture-specific utterances. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000, 23. mai). Kan TAPs hjelpe oss til bedre å forstå hvordan vi tenker?. [TV].  Universitetet i Oslo : Informasjonsavdelingen: Forskning på fjernsyn - Seminarinnlegg om forskningsformidling. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000). L'Art de résumer. Vis sammendrag
 • Rydning, Antin Fougner (2000). TAPs - a blind alley in throwing light on the translation process?. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 29. okt. 2019 14:28