Jakob Lothe

Professor emeritus
Bilde av Jakob Lothe
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglege interesseområde

Engelsk litteratur, særleg modernismen og siste del av 1800-talet. Narrativ teori og analyse, fiksjon og film, etikk i litteratur og film, koloniale og postkoloniale studiar, Holocaust- og minnestudiar, relasjonar mellom nordisk og europeisk litteratur.

Bakgrunn

 • cand.mag. (Universitetet i Bergen, 1974)
 • MA Comparative Literature (University of California, Santa Barbara, 1976)
 • mag.art. allmenn litteraturvitskap (Universitetet i Bergen, 1977)
 • dr.philos. på avhandlinga “Conrad’s Narrative Method” (Universitetet i Bergen, 1986)

Jakob Lothe var frå 1993 til 2020 professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har også undervist i allmen litteraturvitskap ved universiteta i Bergen og Oslo, og har vore professor II ved Universitetet i Bergen 1995-2000 og 2013-2015. Han har vore invitert gjesteforskar ved St John's College, University of Oxford (1996-97), Harvard University (2005), University of Cape Town (2010) og Regent Park's College, University of Oxford (2017-18).

Undervisning

Lothe har undervist ei rekke kurs om ulike periodar, forfattarar, sjangrar, teoriar og andre aspekt ved engelsk litteratur.

Undervisning haustsemesteret 2019:

Undervisning vårsemesteret 2020:

Forsking

Lothes primære forskingsfelt er narrativ teori og analyse. Han har bl.a. undersøkt Joseph Conrads forteljemåte og tematikk i Conrad's Narrative Method (1989), Joseph Conrad (2002) og Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Modernism (medred. 2015). Han har gitt narrative analysar av romanar og noveller av bl.a. George Eliot, Thomas Hardy, Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, Katherine Mansfield, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee, W. G. Sebald og Ian McEwan.

Lothe har skrive om fiksjon og film i Fiksjon og film (2. utg. 2003, engelsk versjon Narrative in Fiction and Film, 2000), om litterær terminologi i Litteraturvitenskapelig leksikon (med Christian Refsum og Unni Solberg, 2. utg. 2007), om koloniale og postkoloniale studiar i Identities and Masks (medred. 2001) og Literary Landscapes (medred. 2008), om noveller i The Art of Brevity (medred. 2004) og Less Is More (medred. 2008), og om etikk i litteratur og film i Narrative Ethics (medred. 2013) og Etikk i litteratur og film (2016). The Future of Literary Studies (red. 2017) presenterer utviklingstrekk i norsk og internasjonal litteraturforsking.

Lothe initierte og leia forskingsprosjektet “Narrative theory and analysis” på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2005–2006. Prosjektet resulterte i bøkene Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (medred. 2006; utgitt som lydbok 2007), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre (medred. 2008), Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading (medred. 2011) og After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future (medred. 2012). Relatert til prosjektet er Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust (red. 2013), engelsk versjon Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust (2017), som presenterer ti jødiske kvinners forteljingar frå Holocaust.

Som bidragsytar til eit forskingsprosjekt med deltakarar frå alle dei nordiske landa har Lothe  skrive om relasjonar mellom nordisk og europeisk litteratur i English and Nordic Modernisms (medred. 2002), European and Nordic Modernisms (medred. 2004), Nordic Responses (medred. 2014) og Perspectives on the Nordic (medred. 2016).

 

Verv

Lothe er fagansvarleg for britisk 1900-tals litteratur i Store norske leksikon (SNL). Han  er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og leiar av Akademiets menneskerettskomité.                                                                                                     

More information about Jakob Lothe on his personal homepage.

 

Avsluttede prosjekter

Narrative Theory and Analysis

Nordic Network of Narrative Studies

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Engelsk litteratur, Engelskspråklig litteratur, Narrativ teori, Modernisme, Filmteori, Holocaust-studiar, Narrativ etikk, Litteratur og menneskerettar, Joseph Conrad, Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, W.G. Sebald

Publikasjoner

 

Reading Conrad by J. Hillis Miller. Red. med John G. Peters. Columbus: Ohio State University Press, 2017. 266 s. ISBN 978-0-8142-5435-6

The Future of Literary Studies. Red. Oslo: Novus Press, 2017. 245 s. ISBN 978-82-7099-900-2

Forsking og menneskerettar. Red. Oslo: Novus Forlag, 2017. 171 s. ISBN 978-82-7099-884-5

Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Red. Edinburgh: Fledgling Press, 2017. 214 s. ISBN 978-1-90591-690-0

Etikk i litteratur og film. Oslo: Pax, 2016. 293 s. ISBN 978-82-530-3867-4

Perspectives on the Nordic. Red. med Bente Larsen. Oslo: Novus Press, 2016. 187 s. ISBN 978-82-7099-857-9

Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Colonialism. Red. med Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. Cape Town: University of Cape Town Press, 2015. 226 s. ISBN 978-17-7582-081-9

Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Red. med Astradur Eysteinsson og Mats Jansson. Oslo: Novus Press, 2014. 245 s. ISBN 978-82-7099-762-6

Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Red. Oslo: Gyldendal, 2013. 248 s. ISBN 978-82-054-5706-5

Narrative Ethics. Red. med Jeremy Hawthorn. Amsterdam & New York: Rodopi, 2013. 313 s. ISBN 978-90-420-3728-1

Each Other’s Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Red. med Paul Goring og Domhnall Mitchell. Oslo: Novus Press, 2012. 325 s. ISBN 978-82-7099-687-2

Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Med Per Kristian Sebak. Oslo: Pax, 2012. 368 s. ISBN 978-82-530-3498-0

After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Red. med Susan Rubin Suleiman og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2012. 408 s. ISBN 978-0-8142-5182-9

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading. Red. med Beatrice Sandberg og Ronald Speirs. Columbus: Ohio State University Press, 2011. 252 s. ISBN 978-0-8142-5177-5

Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Hans H. Skei og Per Winther. Oslo: Novus, 2008. 219 s. ISBN 978-82-7099-493-9

Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Red. med Attie de Lange, Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 221 s. ISBN 978-0-230-55316-3

Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Red. med Jeremy Hawthorn og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2008. 281 s. ISBN 978-0-8142-5165-2.

Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson, Janna Kantola og H. K. Riikonen. Helsinki: University of Helsinki Press, 2008. 238 s. ISBN 978-951-570-738-3

Litteraturvitenskapelig leksikon. Med Christian Refsum og Unni Solberg. 2. utg. [1. utg.1997] Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007. 2. opplag 2015. 253 s. ISBN 978-82-573-1714-0

Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Red. med Anette Storeide. Oslo: Gyldendal, 2006. 201 s. 3 opplag. ISBN 82-05-36362  Også utgitt som lydbok på Lydbokforlaget, 2007. ISBN 978-82-4213-632-9

European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson and Hannu Riikonen. Norwich: Norvik Press, 2004. 258 s. ISBN 1-870041-58-5          

The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Per Winther og Hans H. Skei. Columbia: University of  South Carolina Press, 2004. 240 s. ISBN 1-57003-557-1 Utgitt som paperback 2011. ISBN 978-1-61117-045-0

Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Red. med Juan Christian Pellicer og Tore Rem. Oslo: Novus, 2003. 247 s. ISBN 82-7099-375-1

Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. 2. utg. [1. utg. 1994] Oslo: Universitetsforlaget, 2003. 316 s. 3 opplag. ISBN 82-15-00499-7

Joseph Conrad. Oslo: Gyldendal, 2002. 248 s. ISBN 82-05-30074-7

English and Nordic Modernisms. Red. med Bjørn Tysdahl, Mats Jansson og Steen Klitgård Povlsen. Norwich: Norvik Press, 2002. 298 s. ISBN 1-870041-49-6

Franz Kafka. Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Red. med Beatrice Sandberg. Freiburg: Rombach Verlag, 2002.  253 s. ISBN 3-7930-9277-1        

Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies. Red. med Anne Holden Rønning og Peter Young. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001. 224 s. ISBN 82-7634-294-9

Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 253 s. 4 opplag; no tilgjengeleg som “print on demand.” ISBN 0-19-875232-6 Revidert engelsk utgåve av førsteutgåva av Fiksjon og film (1994). Kinesisk utgåve på Peking University Press 2011. ISBN 978-7-301-19341-9

Korttekster. Ein antologi. Red. med Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000. 346 s. 5 opplag. ISBN 82-417-1080-1

Conrad in Scandinavia. Red. New York: Columbia University Press, 1995. 273 s. ISBN 0-88033-972-1

Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Press/Oxford University Press, 1989. 315 s. ISBN 0-19-812961-0. Inkludert i serien “Clarendon Paperbacks” 1991. ISBN 0-19-812255-1

 • Lothe, Jakob (2021). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Norway the Northern Playground . I Kaasa, Janicke S.; Lothe, Jakob & Spring, Ulrike (Red.), Nordic Travels . Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-078-1. s. 161–182.
 • Lothe, Jakob (2020). Narrative. I Davis, Colin & Meretoja, Hanna (Red.), The Routledge Companion to Literature and Trauma. Routledge. ISSN 9781138494923. s. 152–161.
 • Lothe, Jakob (2020). Introduction . I Lothe, Jakob (Red.), Research and Human Rights. Novus Forlag. ISSN 9788283900446. s. 9–29.
 • Lothe, Jakob (2020). Joseph Conrad, "Lord Jim" (1900). I Middeke, Martin & Pietrzak-Franger, Monika (Red.), Handbook of the English Novel, 1830-1900. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-037641-8. s. 597–611. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110376715-035.
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative Communication as a Rhetorical Act: James Phelan's Poetics of Narrative . Poetics Today. ISSN 0333-5372. 40(2), s. 355–365. doi: 10.1215/03335372-7298592.
 • Lothe, Jakob (2018). The Author's Ethical Responsibility and the Ethics of Reading. CounterText. ISSN 2056-4406. 4(1), s. 57–77. doi: 10.3366/count.2018.0116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lothe, Jakob (2018). Kunstnarkall og forfattarkall. Jon Fosses "Melancholia I". I Holte, Stine (Red.), Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-005-7. s. 163–188.
 • Lothe, Jakob (2018). Characters and Narrators in Narrative Communication: James Phelan’s Rhetorical Poetics of Narrative. Style. ISSN 0039-4238. 52(1-2), s. 83–87. doi: 10.1353/sty.2018.0012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lothe, Jakob (2017). Litteratur som forsvar av menneskerettar. I Lothe, Jakob (Red.), Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-884-5. s. 151–160.
 • Lothe, Jakob (2017). Introduction. I Lothe, Jakob (Red.), The Future of Literary Studies. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-900-2. s. 9–36.
 • Lothe, Jakob (2017). Narrative Beginnings and Expectations in Testimony and Fiction: Primo Levi Compared to Samuel Steinmann and W. G. Sebald. I Grumsen, Stine Slot; Hansen, Per Krogh; Kraglund, Rikke Andersen & Nielsen, Henrik Skov (Red.), Expectations:Reader Assumptions and Author Intentions in Narrative Discourses. Forlaget Medusa. ISSN 978-87-7332-308-3. s. 98–116.
 • Lothe, Jakob (2016). British Perspectives on Norway in the Nineteenth Century: The Example of "Three in Norway by Two of Them". I Larsen, Bente & Lothe, Jakob (Red.), Perspectives on the Nordic. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-857-9. s. 157–177.
 • Lothe, Jakob & Larsen, Bente (2016). Introduction. I Larsen, Bente & Lothe, Jakob (Red.), Perspectives on the Nordic. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-857-9. s. 9–24.
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust. I Brozgal, Lia & Kippur, Sara (Red.), Being Contemporary: French Literature, Culture, and Politics Today. Liverpool University Press. ISSN 978-1-78138-263-9. s. 162–176. doi: 10.5949/liverpool/9781781382639.003.0011.
 • Lothe, Jakob (2015). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress". I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (Red.), Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press. ISSN 978-1-77582-081-9. s. 186–197. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198122555.003.0003.
 • Lothe, Jakob (2015). Sjølvframstilling som vitnesbyrd: "Kvinnelige tidsvitner". I Lande, Anne Kristin & Arneberg, Sofie (Red.), På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur. Nasjonalbiblioteket . ISSN 978-82-7965-236-6. s. 96–104.
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane. I Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (Red.), Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-762-6. s. 197–234.
 • Lothe, Jakob (2014). Joseph Conrad: The Art of Political Fiction. I Levene, Mark (Red.), Critical Insights: Political Fiction. Salem Press. ISSN 978-1-61925-411-4. s. 81–96.
 • Lothe, Jakob (2014). Reflexions sur l'avenir de la Pologne. I Paccaud-Huguet, Josiane (Red.), Joseph Conrad. Éditions de l'Herne. ISSN 978-285-197-178-4. s. 251–254.
 • Tysdahl, Bjørn; Breivik, Leiv Egil & Lothe, Jakob (2014). In Memoriam Kristian Smidt (1916-2013). English Studies: A Journal of English Language. ISSN 0013-838X. 95(6), s. 700–701. doi: 10.1080/0013838x.2014.942103.
 • Lothe, Jakob (2013). Litteratur som bearbeiding av 22. juli. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313. s. 161–176.
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2013). Introduction. I Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (Red.), Narrative Ethics. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-3728-1. s. 1–10.
 • Lothe, Jakob (2013). Authority, Reliability, and the Challenge of Reading: The Narrative Ethics of Jonathan Littell's "The Kindly Ones". I Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (Red.), Narrative Ethics. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-3728-1. s. 103–118. doi: 10.1163/9789401209823_009.
 • Lothe, Jakob (2013). Story and Situation: Sebald Compared to Conrad. I Thomson, C. Claire & Carbone, Elettra (Red.), Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton. Norvik Press. ISSN 9781870041997. s. 249–262.
 • Lothe, Jakob (2012). Narrative, Memory, and Visual Image: W.G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz". I Lothe, Jakob; Suleiman, Susan & Phelan, James (Red.), After Testimony. The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Ohio State University Press. ISSN 978-0-8142-1176-2. s. 221–246.
 • Lothe, Jakob (2012). History, Narrative, Ethics: Conrad, "Titanic" and "Lord Jim". I Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (Red.), Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-687-2. s. 291–307.
 • Lothe, Jakob; Suleiman, Susan & Phelan, James (2012). "After" Testimony: Holocaust Representation and Narrative Theory. I Lothe, Jakob; Suleiman, Susan & Phelan, James (Red.), After Testimony. The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Ohio State University Press. ISSN 978-0-8142-1176-2. s. 1–19.
 • Lothe, Jakob (2012). Fragile Narrative Situations: Conrad Compared to Sebald. I Lehtimäki, Markku; Karttunen, Laura & Mäkela, Maria (Red.), Narrative, Interrupted: The Plotless, the Disturbing and the Trivial in Literature. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-025995-7. s. 211–224. doi: 10.1515/9783110259971.211.
 • Lothe, Jakob (2012). Verbal Narrative and Visual Image: Trains and Railways in W.G. Sebald's "Paul Bereyter" and "Austerlitz". I Rossholm, Göran & Johansson, Christer (Red.), Disputable Core Concepts of Narrative Theory. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-0343-1143-4. s. 307–326.
 • Lothe, Jakob (2012). Conrad and Sebald: Aspects of Narrative Perspective and Exile. I Pauly, Véronique (Red.), L'Epoque Conradienne. Journal of the French Conrad Society. Presses Universitaires de Limoges . ISSN 978-2-84287-571-8. s. 109–122.
 • Lothe, Jakob (2011). The Narrative Beginning of Kafka's "In der Strafkolonie". I Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (Red.), Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading. Ohio State University Press. ISSN 978-0-8142-5177-5. s. 149–170.
 • Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (2011). Narration and Narratives in Kafka. I Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (Red.), Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading. Ohio State University Press. ISSN 978-0-8142-5177-5. s. 1–21.
 • Lothe, Jakob (2011). Nadine Gordimer as a Short Story Writer: The Example of 'Is There Nowhere Else Where We Can Meet?'. I Mustad, Jan Erik & Rahbek, Ulla (Red.), Colonial and Postcolonial Experiences. Essays in Honour of Peter Young. Novus Forlag. ISSN 9788270996575. s. 66–74.
 • Lothe, Jakob (2011). Forgiveness, History, Narrative: W.G. Sebald's "Austerlitz". I Fricke, Christel (Red.), The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays. Routledge. ISSN 978-0-415-88543-0. s. 179–196.
 • Lothe, Jakob (2009). Parabelen som illustrasjon og som gåte. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 37(5), s. 50–56.
 • Lothe, Jakob (2009). From Narrator to Narratee and from Author to Reader: Conrad and his Audience. I Dudek et al., Jolanta (Red.), Yearbook of Conrad Studies (Poland) vol III 2007. Jagiellonian University Press. ISSN 9788323326380. s. 15–29.
 • Lothe, Jakob (2009). Forteljing, vitnesbyrd, fiksjon. Narrative presentasjonsformer av Holocaust. I Sirevåg, Reidun & Lærum, Ole Didrik (Red.), Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2008. Novus Forlag. ISSN 9788270995547. s. 223–239.
 • Engelstad, Audun & Lothe, Jakob (2008). Innledning til narrativ teori og filmanalyse. I Bakøy, Eva & Moseng, Jo Sondre (Red.), Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012933. s. 23–29.
 • Lothe, Jakob (2008). Kerrontatilanteita Conradin "Pimeyden sydämessä ja Sebaldin Austerlitzissa. I Kantola, Janna & Pyrhönen, Heta (Red.), Homeroksesta. Hessu Hopoon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISSN 9789522220141. s. 61–77.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob; Fincham, Gail & de Lange, Attie (2008). Introduction. I Hawthorn, Jeremy; Lange, Attie de; Lothe, Jakob; de Lange, Attie & Fincham, Gail (Red.), Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-55316-3. s. xi–xxv.
 • Lothe, Jakob; Hawthorn, Jeremy & Phelan, James (2008). "Afterword". I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (Red.), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISSN 9780814251652. s. 257–261.
 • Lothe, Jakob (2008). Litterær diskurs som kritikk av totalitær diskurs: Joseph Conrads "Autocracy and War" (1905) og "Under Western Eyes" (1911). I Lunde, Ingunn & Witt, Susanna (Red.), Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser. Spartacus. ISSN 978-82-304-0034-0. s. 234–249.
 • Lothe, Jakob (2008). Space, Time, Narrative: From Thomas Hardy to Franz Kafka and J. M. Coetzee. I Hawthorn, Jeremy; Lange, Attie de; Lothe, Jakob; de Lange, Attie & Fincham, Gail (Red.), Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-55316-3. s. 1–18.
 • Lothe, Jakob (2008). Opningas utfordring: "Apokalypse Nå! Redux". I Bakøy, Eva (Red.), Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012933. s. 30–38.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative Beginnnings in the Short Story and Film: "The Dead" and "Short Cuts", Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-493-9. s. 193–206.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Genre, Memory: The Title of W.G. Sebald's Novel "Austerlitz". I Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (Red.), Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Helsinki University Press (HUP). ISSN 978-951-570-738-3. s. 109–126.
 • Lothe, Jakob (2008). Conrad's "Lord Jim": Narrative and Genre. I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (Red.), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISSN 9780814251652. s. 236–255.
 • Lothe, Jakob; Hawthorn, Jeremy & Phelan, James (2008). "Introduction: Joseph Conrad and Narrative Theory". I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (Red.), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISSN 9780814251652. s. 1–19.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (2008). Introduction. I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (Red.), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISSN 9780814251652. s. 7–19.
 • Engelstad, Audun & Lothe, Jakob (2008). Innledning til narrativ teori og filmanalyse. I Bakøy, Eva (Red.), Filmanalytiske tradisjoner. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012933. s. 23–29.
 • Lothe, Jakob; Winther, Per & Skei, Hans H (2008). Introduction, Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-493-9. s. 7–18.
 • Lothe, Jakob (2008). The Distinction of Fiction and the Need for Historical Reference: Joseph Conrad's "Lord Jim" and W. G. Sebald's "Austerlitz". I Skalin, Lars-Åke (Red.), Narrative, Fictionality, and Literariness: The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction. Örebro University. ISSN 9789176686294. s. 77–93.
 • Tysdahl, Bjørn & Lothe, Jakob (2007). Modernism in Norway. I Eysteinsson, Astradur & Liska, Vivian (Red.), Modernism. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234544. s. 863–868.
 • Lothe, Jakob (2007). Time Witnesses: Narratives from Auschwitz and Sachsenhausen. I Østreng, Willy (Red.), Consilience. Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters. ISSN 978-82-996367-4-2. s. 121–126.
 • Lothe, Jakob (2007). John Huston's The Red Badge of Courage. I Palmer, R. Barton (Red.), Nineteenth-Century American Fiction on Screen. Cambridge University Press. ISSN 9780521842211. s. 133–145.
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative, History, Travel: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" Compared to "Nostromo". I Montezanti, Miguel Angel (Red.), Viajes, identidades, imperios: Imaginarios ingleses en cultura, literatura y traducción. Universidad Nacional de la Plata. ISSN 9789503404287. s. 43–58.
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative Beginnings: Modernist Literature and the Medium of Film. I Eysteinsson, Astradur & Liska, Vivian (Red.), Modernism. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234544. s. 487–500.
 • Lothe, Jakob (2006). Beginning and Repetition in Conrad's "Lord Jim". La Revue des Lettres Modernes. ISSN 0035-2136. s. 89–102.
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative Vision in "Middlemarch": The Novel Compared with the BBC Television Adaptation. I Chase, Karen (Red.), Middlemarch in the Twenty-First Century. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-516996-6. s. 177–199.
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative and Memory in J.M. Coetzee's "Boyhood". I Armstrong, Charles I. & Hestetun, Øyunn (Red.), Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-430-4. s. 187–200.
 • Lothe, Jakob (2005). Narrativt perspektiv og ideologisk posisjonering: Conrad og Kingsolver om Kongo, Seierstad om Afghanistan. I Andersen, Britt & Eliassen, Knut Ove (Red.), Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2033-7. s. 201–213.
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, Identity, Solidarity: Conrad's "Heart of Darkness" and "Lord Jim". I Ciuk, Andrzej & Piechota, Marcin (Red.), Conrad's Europe. Opole University. ISSN 83-7395-132-6. s. 139–151.
 • Lothe, Jakob (2004). Short Fiction as Enstrangement: From Franz Kafka to Tarjei Vesaas and Kjell Askildsen. I Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Riikonen, Hannu (Red.), European and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISSN 1-870041-58-5. s. 97–115.
 • Lothe, Jakob (2004). Repetition in Conrad's "Lord Jim". I Paccaud-Huguet, Josiane & Maissonnat, Claude (Red.), L'Époque Conradienne: "Lord Jim". Presses Universitaires de Limoges. ISSN 2-84287-285-1. s. 97–105.
 • Lothe, Jakob (2004). Aspects of the Fragment in Joyce's "Dubiners" and Kafka's "The Trial", The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press. ISSN 1-57003-557-1. s. 96–105.
 • Winther, Per; Lothe, Jakob & Skei, Hans H (2004). Introduction, The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press. ISSN 1-57003-557-1. s. vii–xx.
 • Lothe, Jakob (2003). Involuntary and/or Voluntary Exile: Joyce Compared with Conrad, Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Novus Forlag. ISSN 8270993751. s. 225–236.
 • Lothe, Jakob (2003). Conrad's "Lord Jim" and the Fragment: Narrative, Genre, History. I Martinière, Nathalie (Red.), Lord Jim de Joseph Conrad. Éditions du temps. ISSN 2-84274-256-7. s. 15–24.
 • Lothe, Jakob (2002). The Problem of Narrative Beginnings: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" and Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now". La Revue des Lettres Modernes. ISSN 0035-2136. s. 35–58.
 • Lothe, Jakob (2002). Das Problem des Anfangs: Kafkas "Der Process" und Orson Welles' "The Trial". I Sandberg, Beatrice & Lothe, Jakob (Red.), Franz Kafka: Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Rombach Verlag, Freiburg. ISSN 3-7930-9277-1. s. 213–231.
 • Tysdahl, Bjørn & Lothe, Jakob (2002). Introduction: 'English and Nordic Modernisms'. I Tysdahl, Bjørn; Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Povlsen, Steen Klitgård (Red.), English and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISSN 1-870041-49-6. s. 11–21.
 • Lothe, Jakob (2002). Openings: Thomas Hardy's "Tess of the d'Urbervilles" and Knut Hamsun's "Hunger". I Tysdahl, Bjørn; Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Povlsen, Steen Klitgård (Red.), English and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISSN 1-870041-49-6. s. 77–101.
 • Lothe, Jakob (2002). Cumulative Intertextuality in "Heart of Darkness": Virgil, Dante, and Goethe's "Faust". I Fincham, Gail & Lange, Attie de (Red.), Conrad at the Millenium: Modernism, Postmodernism, Postcolonialism. New York: Columbia University Press. ISSN 0-88033-989-6. s. 177–196.
 • Lothe, Jakob (2002). Forord [til norsk omsetjing av Conrads "Heart of Darkness"], Mørkets hjerte [av Joseph Conrad]. Kagge forlag. ISSN 82-489-0225-0. s. 5–12.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaasa, Janicke S.; Lothe, Jakob & Spring, Ulrike (2021). Nordic Travels . Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-078-1. 301 s.
 • Lothe, Jakob (2020). Research and Human Rights. Novus Forlag. ISBN 9788283900446. 198 s.
 • Lothe, Jakob (2017). Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-884-5.
 • Lothe, Jakob (2017). Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Fledgling Press. ISBN 978-1-90591-690-0. 214 s.
 • Lothe, Jakob (2017). The Future of Literary Studies. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-900-2. 245 s.
 • Peters, John G.; Lothe, Jakob & Peters, John G. (2017). "Reading Conrad" by J. Hillis Miller. Ohio State University Press. ISBN 978-0-8142-5435-6. 266 s.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3867-4. 293 s.
 • Larsen, Bente & Lothe, Jakob (2016). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-857-9. 187 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (2015). Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press. ISBN 978-1-77582-081-9. 160 s.
 • Lothe, Jakob (2015). Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy. Spectrum. ISBN 978-90-00-34381-2. 239 s.
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (2014). Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-762-6. 245 s.
 • Lothe, Jakob (2014). Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson. Kristeligt Dagblads Forlag. ISBN 978-87-7467-196-1. 260 s.
 • Lothe, Jakob (2013). Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205457065. 248 s.
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2013). Narrative Ethics. Brill|Rodopi. ISBN 978-90-420-3728-1. 313 s.
 • Lothe, Jakob & Sebak, Per Kristian (2012). Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3498-0. 368 s.
 • Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (2012). Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-687-2. 326 s.
 • Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (2011). Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading. Ohio State University Press. ISBN 978-0-8142-5177-5. 251 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lange, Attie de; Lothe, Jakob; de Lange, Attie & Fincham, Gail (2008). Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-55316-3. 246 s.
 • Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (2008). Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Helsinki University Press (HUP). ISBN 978-951-570-738-3. 238 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (2008). Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISBN 9780814251652. 293 s.
 • Lothe, Jakob; Skei, Hans H & Winther, Per (2008). Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-493-9. 219 s.
 • Lothe, Jakob & Storeide, Anette (2007). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Lydbokforlaget. ISBN 9788242121967.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian & Solberg, Unni (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget. ISBN 9788257317140. 253 s.
 • Lothe, Jakob & Anette, Storeide (2006). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-36362-5. 201 s.
 • Storeide, Anette & Lothe, Jakob (2006). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Gyldendal . ISBN 978-82-05-36362-5. 201 s.
 • Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Riikonen, Hannu (2004). European and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISBN 1-870041-58-5. 258 s.
 • Lothe, Jakob (2004). Nordic and European Modernisms. Norvik Press. ISBN 1-870041-58-5. 258 s.
 • Winther, Per; Lothe, Jakob & Skei, Hans H (2004). The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press. ISBN 1-57003-557-1. 240 s.
 • Lothe, Jakob (2003). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00499-7. 316 s.
 • Pellicer, Juan Christian; Lothe, Jakob & Rem, Tore (2003). Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Novus Forlag. ISBN 8270993751. 247 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lothe, Jakob (2021). Språk. Sannhet. Makt. Boka fra 1948 er like relevant i dag. [Intervju ved Gerd Elin Sandve]. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2020). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Nordic Travels between 1872 and 1903.
 • Lothe, Jakob (2020). Nittenåttifire. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Lothe, Jakob (2020). Ali Smith. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Lothe, Jakob (2020). George Orwell. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Lothe, Jakob (2020). Animal Farm. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Lothe, Jakob (2020). Presentasjon av "Research and Human Rights", red. Jakob Lothe (Oslo: Novus Press, 2020).
 • Lothe, Jakob (2020). Intervju med Irene Levin, forfatter av "Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten". [Internett]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2020). Research and Human Rights. Intervju i Nyhetsmorgen-tv ved Ugo Fermariello. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202010/NNFA05101920#.
 • Lothe, Jakob (2020). "Hvor mye holocaust-forskning får man for 40 millioner stjålne jødiske kroner?" Intervju ved Nikolai Melamed Kleivan. [Avis]. Morgenbladet .
 • Lothe, Jakob (2020). Memory and Narrative Ethics.
 • Lothe, Jakob (2019). Introduksjon til Carol Reeds "The Third Man".
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative Ethics .
 • Lothe, Jakob (2019). The Ethics of the Endings of Ian McEwan's "Atonement" and Joe Wright's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative, Memory, Identity: Leni Riefenstahl, Edith Notowicz, W. G. Sebald, Jenny Erpenbeck.
 • Lothe, Jakob (2019). Etikk i litteratur. Hanne Ørstaviks "Presten".
 • Lothe, Jakob (2019). Tidsvitner om Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2019). Iris Murdoch [intervjua s.m. Elin Svenneby].
 • Lothe, Jakob (2019). Graham Greene. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2019). Store norske leksikon AS.
 • Lothe, Jakob & Graver, Hans Petter (2019). Fri forskning under press. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 40–40.
 • Svenneby, Elin; Lothe, Jakob & Winther, Hannah (2019). Iris Murdoch 100 år: Mellom filosofi og fiksjon.
 • Lothe, Jakob (2018). Hvem eier kunsten?
 • Lothe, Jakob (2018). Joseph Conrad - History, Fiction, Ethics .
 • Lothe, Jakob (2018). Narrative and Memory: The Example of Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2018). Reflections on "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2018). The Significance of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2018). The Fiction of Joseph Conrad .
 • Lothe, Jakob (2018). Ethics and Narrative: Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2018). Thomas Hardy. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2018). Store norske leksikon AS.
 • Lothe, Jakob (2018). Narrative Ethics: Hanna Meretoja's "The Ethics of Storytelling".
 • Lothe, Jakob (2018). Time's Witnesses: The Challenge of not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2018). "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" [Conversation with Unni Langås].
 • Lothe, Jakob (2018). The Ethics of Leni Riefenstahl.
 • Lothe, Jakob (2018). Aspects of Christopher Southgate's Poetry.
 • Lothe, Jakob (2018). The Ethics of Short Fiction: Katherine Mansfield and Nadine Gordimer.
 • Lothe, Jakob (2018). Jakob Lothe er nytt medlem av USAs eldste vitskapsakademi. [Intervju ved Ellen Evju Jahr]. [Internett]. HF-Nytt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2018). The Fiction of Franz Kafka.
 • Lothe, Jakob (2018). Iris Murdoch . I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2018). Store norske leksikon AS.
 • Lothe, Jakob (2018). Jakob Lothe innvald i American Philosophical Society. [Intervju ved NRK Sogn og Fjordane]. [Radio]. NRK.
 • Lothe, Jakob (2018). Mulig mord i kulissene. [Intervju om Kjersti Irene Aarsteins doktoravhandling om Karl Ove Knausgårds "Min kamp", ved Askild Matre Aasarød]. [Avis]. Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2018). Kipling og rasisme. [Avis]. Vårt Land.
 • Lothe, Jakob (2017). "Det svekker prisen helt klart" Intervju om inhabilitet v/Ida Madsen Hestman. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2017). Røyndom eller fiksjon. Invervju v/Ronny Spaans om boka "Etikk i litteratur og film". [Avis]. Dag og Tid .
 • Lothe, Jakob (2017). Etikk i litteratur og film.
 • Lothe, Jakob (2017). Introduksjon. I Lothe, Jakob (Red.), Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-884-5. s. 9–32.
 • Lothe, Jakob (2017). Ein verdig nobelprisvinnar i litteratur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 158(344), s. 18–19.
 • Lothe, Jakob (2017). "Etiske problemer med begge bøkene". Intervju ved Heidi Borud. [Avis]. Aftenposten.
 • Lothe, Jakob (2017). "Author gives female survivors their voices" Interviewed by Simon Yaffe. [Avis]. Jewish Telegraph, London.
 • Lothe, Jakob (2017). Kazuo Ishiguro. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS.
 • Lothe, Jakob (2017). Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative. Ed. Hanna Meretoja and Colin Davis. Storyworlds: A Journal of Narrative Studies. ISSN 1946-2204. 9(1-2), s. 247–257.
 • Lothe, Jakob (2017). Introduction. I Lothe, Jakob (Red.), Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Fledgling Press. ISSN 978-1-90591-690-0. s. 1–23.
 • Lothe, Jakob (2017). Fortelje for ikkje å gløyme: tidsvitne frå nazistanes konsentrasjonsleirar.
 • Lothe, Jakob & Peters, John G. (2017). Foreword. I Peters, John G. & Lothe, Jakob (Red.), "Reading Conrad" by J. Hillis Miller. Ohio State University Press. ISSN 978-0-8142-5435-6. s. vii–xxiv.
 • Lothe, Jakob (2017). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Stories from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). Interviewed by Pippa Jones. [Radio]. Talk Radio Europe.
 • Lothe, Jakob (2017). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). [Radio]. BBC Radio Norfolk.
 • Lothe, Jakob (2017). Presentasjon og diskusjon av boka "Etikk i litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2017). Presentasjon og diskusjon av boka "Etikk i litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2017). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). [Radio]. BBC Radio Hereford and Worcester .
 • Lothe, Jakob (2017). The Narrative Ethics of W. G. Sebald. History, Memory, Fiction.
 • Lothe, Jakob (2017). Etikk i litteratur og forlagsetikk.
 • Lothe, Jakob (2017). Ethics.
 • Lothe, Jakob (2017). Foredrag om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust" (Oslo: Gyldendal, 2013).
 • Lothe, Jakob (2017). Narrative and Memory: Time's Witnesses.
 • Lothe, Jakob (2017). Intervju om invitasjon av Eirik Jensen til krimfestival arr. av Cappelen Damm i Oslo 9.-11.03.2017. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Lothe, Jakob (2017). Stiller opp på krimfest [Intervju om invitasjon av Eirik Jensen til krimfestival arr. av Cappelen Damm i Oslo 9.-11.03.2017]. [Avis]. Dagsavisen, Oslo.
 • Lothe, Jakob (2017). Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness. Theatre journal (Washington, D.C.). ISSN 0192-2882. 69(4), s. 594–596. doi: 10.1353/tj.2017.0082.
 • Lothe, Jakob (2016). A conversation with 2016 Holberg Laureate, Renaissance and Shakepeare Scholar, Stephen Greenblatt.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film, særleg Ian McEwans "Om forlatelse".
 • Lothe, Jakob (2016). Participant, Round table discussion of the topic "Conflict and conflict solution in Palestine and Israel".
 • Lothe, Jakob (2016). The Narrative Ethics of Ingrid Storholmen's "Her lå Tirpitz".
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Nadine Gordimer, "Er det ikke et annet sted vi kan møtes?" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Nordic Travels between 1872 and 1903.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk har vært forsømt innenfor litteraturforskningen. Intervju v/Heidi Borud. [Avis]. Aftenposten .
 • Lothe, Jakob (2016). The Complexity of Narrative Beginnings: Franz Kafka and W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2016). Intervju v/Anne Dorte Lunås om boka "Etikk i litteratur og film". [Radio]. Kulturhuset NRK P2 .
 • Lothe, Jakob (2016). Tidsvitne, minne, forteljing. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Lothe, Jakob (2016). Befri etikken fra følelsene. Intervju v/Astrid Hygen Meyer om boka "Etikk i litteratur og film". [Avis]. Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Ingrid Storholmen, "Her lå Tirpitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. W.G. Sebald, "Austerlitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. Verdibørsen NRK P2 .
 • Lothe, Jakob (2016). Vi må ta etikken meir på alvor. Intervju v/Silje Pileberg om boka "Etikk i litteratur og film". [Internett]. http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Kjartan Fløgstad, "Grense Jakobselv". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016). Forsking og menneskerettar. Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. Verdibørsen NRK P2. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2016). Nærlesning av "Apokalypse Nå". Samtale med Johan Harstad og Guro Kulås, relatert til Johan Harstads "Max, Mischa & Tetoffensiven".
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative ethics and Levinas's relational understanding of the human: the example of Hanne Ørstavik's "Presten".
 • Lothe, Jakob (2015). Intervju v/Kristian Bendiksen om nye filmar om Robin Hood. Kulturhuset NRK P2. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. NRK P2 Dagsnytt 18. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). "Kvinnelige tidsvitner" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit i Verdibørsen NRK P2. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Tidsvitne frå Holocaust. Kva gjer vi når dei blir borte?
 • Lothe, Jakob (2015). Historieformidling og forteljingar få Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics and Literature: Authority and Reliability.
 • Lothe, Jakob (2015). Litteratur som forsvar av menneskerettar.
 • Lothe, Jakob (2015). The Ethics of Narrative Endings: Ian McEwan's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2015). "Ze willen vertellen over de Holocaust, opdat we niet vergeten". [Avis]. Trouw, Amsterdam.
 • Lothe, Jakob (2015). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. Dagsnytt 18, NRK2. [TV]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Verdien av vitnesbyrd. Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Adaptation: Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now Redux" Compared to Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (2015). Introduction. I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (Red.), Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press. ISSN 978-1-77582-081-9. s. 10–39.
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad's Literary Maps: History, Politics, Narrative.
 • Lothe, Jakob (2015). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). Inleiding, "Getuiges van de tijd". Antwerpen: Spectrum, 2015. I Lothe, Jakob (Red.), Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy.. Spectrum. ISSN 978-90-00-34381-2. s. 11–41.
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics in Contemporary Scandinavian Literature.
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Testimony: The Stories of Ten Jewish Women.
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lothe, Jakob (2014). Litterært tidsvitne. Intervju v/Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm. [Avis]. Regionsavisa.
 • Lothe, Jakob (2014). "Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell's 'The Kindly Ones'". Edited by Aurélie Barjonet and Liran Razinsky. Partial Answers. ISSN 1565-3668. 12(1), s. 196–199.
 • Lothe, Jakob (2014). Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2014). Challenges of Editing and Narrative Presentation: The Example of "Kvinnelige tidsvitner" (Female Time's Witnesses).
 • Lothe, Jakob (2014). W.G. Sebald: Narrative, Memory, History.
 • Lothe, Jakob (2014). Om forteljing og etikk, med særleg referanse til W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2014). Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Astradur & Jansson, Mats (2014). Introduction. I Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (Red.), Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-762-6. s. 7–22.
 • Lothe, Jakob (2014). Titanic: History, Myth, Literature, Film.
 • Lothe, Jakob (2014). Diskusjon i NRK P2 om Holocaust relatert til "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014). Om arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Menneskeskjebner frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014). Verstehen/Nicht-Verstehen. Franz Kafka's "In der Strafkolonie".
 • Lothe, Jakob (2014). Kaster nytt lys over Afghanistan: Fiksjon om krigen dukker opp på norske TV-skjermer og i krim. Intervju ved Kristin Buvik Sivertsen. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2014). John Steinbecks "Om mus og menn". Samtale med Leif Ekle. Kulturhuset. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljing, vitnesbyrd, historie: Om "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Truman Capotes "Med kaldt blod". Samtale med Cille Biermann. Kulturhuset. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014). Det usikre, tvilande og søkjande mennesket. Stream of consciousness i litteraturen. Dyade. ISSN 0332-5792. 46(3), s. 45–51.
 • Lothe, Jakob (2014). Intervju om "Norsk jødeforfølgelse" v/Siss Vik. Kulturhuset, NRK P2. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljingar frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014). Nyskapande Bibeldikt. Melding av "Bibeldikt", red. Alf Kjetil Vagelmo og Jan Ove Ulstein. Oslo: Verbum, 2014. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 48–49.
 • Lothe, Jakob (2014). Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Aspects of Gender in Conrad's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2014). Kvinder, der overlevde dødslejre. Intervju v/Bente Clausen i Kristeligt Dagblad, København. [Avis]. København.
 • Lothe, Jakob (2014). Faglege utfordringar i arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Efterskrift. I Lothe, Jakob (Red.), Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson.. Kristeligt Dagblads Forlag. ISSN 978-87-7467-196-1. s. 201–233.
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju ved tildeling av prisen "Fangenes Testamente" fra Aktive Fredsreiser, 15.06.2013. [Avis]. Aust Agder Blad.
 • Lothe, Jakob (2013). Kva skjedde med dei norske jødiske kvinnene? Hatikva. 22(4), s. 39–39.
 • Lothe, Jakob (2013). Tomrom i historia om Holocaust. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Lothe, Jakob (2013). Presentasjon av "Kvinnelige Tidsvitner. Fortellinger fra Holoaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju i Verdibørsen v/Aase Cathrine Myrtveit om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger om Holocaust". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [TV]. Dagsrevyen NRK 1.
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju v/ Natalie Angelica Sagstad om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Internett]. Heimeside Institutt for framandspråk, HF, Univ i Bergen.
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju i Kulturnytt v/Martin Jahr om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013). Introduction to Narrative: Correspondences between Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's film adaptation.
 • Lothe, Jakob (2013). Innledning. I Lothe, Jakob (Red.), Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205457065. s. 11–41.
 • Lothe, Jakob (2013). After Testimony: Challenges and Possibilities of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2013). Kvinner i kamp [Om "Kvinnelige tidsvitner"]. Intervju v/Silje Marie Stavrum Norevik. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2013). The Holocaust and Human Rights: The Example of "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Samtale med Zdenka Fantlova, Jane Arnfield og Irene Levin om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Hans H. Skei: "A Little Lost Village: Reading William Faulkner's 'The Hamlet'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 16(2), s. 175–177.
 • Lothe, Jakob (2013). Jacob Lund: "Erindringens æstetik. Essays". The Nordic Journal of Aesthetics. ISSN 2000-1452. s. 135–140.
 • Lothe, Jakob (2013). Joseph Conrad: Kva ville han med livet? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 29–29.
 • Lothe, Jakob (2013). Fortelling og vitnesbyrd: Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2013). 22. juli: Ikke et tilbakelagt kapittel. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2013). Intervju v/Erling Fossheim om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2013). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress".
 • Lothe, Jakob (2013). Winning a Nobel Prize for Alice Munro. [Avis]. The Star, Toronto.
 • Lothe, Jakob (2012). Sommer i P2. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2012). Titanic på film.
 • Lothe, Jakob (2012). Vil lure oss til etisk innsikt. Intervju v/Dag Eivind Undheim Larsen. [Avis]. Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2012). Det gamle Europas forlis. Intervju v/Solveig Nygaard Langvad. [Avis]. Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med Anne Bøhler om John Steinbecks "Vredens druer". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med Thomas Hylland Eriksen om "Titanic. Historie, myte, litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju v/Irina Tjelle om vondskap i litteraturen. [Radio]. Radio Nova.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju v/Lena Storvand om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Avis]. VG.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med Mona Ringvej, Einar Lie og Helge Jordheim om Titanic. Historie, myte litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2012). Forfattaren W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale om litteratursjangeren universitetsroman. [Radio]. NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012). The Process of History and the Need to Remember: The Transition from Holocaust Testimonies to Narratives After Testimony.
 • Lothe, Jakob (2012). Sissel Lægreid og Helgard Mahrdt (red.): Diktning og diktatur. Herta Müllers forfatterskap. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 16–17.
 • Lothe, Jakob (2012). Åtvaringa frå 26.11.1942. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 16–16.
 • Lothe, Jakob (2012). Christoph Bode: The Novel: An Introduction. Anglia. Zeitschrift für englische Philologie. ISSN 0340-5222. 130(2), s. 319–320.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i TV2 om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV]. TV2.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Titanic. Historie, myte, litteratur og film". [TV]. NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i Radio P4 v/Jan Normann om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio]. P4.
 • Lothe, Jakob (2012). Etter 22. juli - Om ondskap og minnebearbeiding. Forelesningsrekke ved Universitetet i Oslo. [TV]. NRK2 .
 • Lothe, Jakob (2012). Det ultimate litterære liv [om Gordon Bowkers nye Joyce-biografi]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–5.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i Morgennytt v/Iselin Fjeld om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV]. NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i Kulturnytt v/Ugo Fermariello om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio]. NRK2.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju i Ukeslutt om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio]. NRK1.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju om konspirasjonsteoriar i litteratur. [Radio]. NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen. s. 13–13.
 • Lothe, Jakob (2012). Narrative and Testimony.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale om Rudyard Kiplings "Jungelboken". [Radio]. NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med/intervju av Nadine Gordimer.
 • Lothe, Jakob (2012). Meisterlege gjendiktingar. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 51(16).
 • Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (2012). "Introduction: Each Other's Yarns". I Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (Red.), Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-687-2. s. 13–20.
 • Lothe, Jakob (2011). Folkelig engelsk og keiserlig tysk, intervju v/Rune Hallheim. [Avis]. Aftenposten.
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2011). Hvor er boken i tellekantsystemet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Genre in Joseph Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2011). Franz Kafkas forteljekunst.
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Ethics: Joseph Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Ethics: W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2011). Echoes of Virgil and Dante in Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2011). Kutter "nigger" fra klassiker. [Avis]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2011). Deltakar og tilskodar: J.M. Coetzees forfattarskap.
 • Lothe, Jakob (2011). Eit utpint folk [Bokmelding av Nuruddin Farah, "Knuter"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 192.
 • Lothe, Jakob (2011). Nye historier om Holocaust. Intervju ved Siss Vik. [TV]. HL-senteret, Oslo .
 • Lothe, Jakob (2011). Samtale med Anne Bøhler om slektsromanen [Jane Austen, "Fornuft og følelser" og Roy Jacobsen, "Seierherrene"]. [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2011). Tellekantsystemet bør endres. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 34–35.
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative Representations of the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2010). Time's Witnesses: Narratives from Auschwitz and Sachsenhausen.
 • Lothe, Jakob (2010). Verbal Narrative and Visual Image: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Aspects of Verbal and Visual Narrative: Joseph Conrad and W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Visual Perspective and/or Narrative Perspective: Theoretical Observations, with Particular Reference to Conrad and Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative and Visual Perspective: The Example of W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). The Narrator Revisted: The Challenge of W.G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2010). Eventyr på film [Bokmelding av Elisabeth Oxfeldt, "H.C. Andersens eventyr på film"]. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 34(2), s. 81–82.
 • Lothe, Jakob (2010). Varulvens villskap [Bokmelding av Aino Kallas, "Gjennom eld og vatn"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 191.
 • Lothe, Jakob (2010). Eksil, forteljesituasjon og sivilsasjonssamanbrot. W. G. Sebald og Joseph Conrad. Vinduet. ISSN 0042-6288. 64(1), s. 116–19.
 • Lothe, Jakob (2010). Challenges of translating modernist poetry into Norwegian: The example of Olav H. Hauge.
 • Lothe, Jakob (2010). Conrad and W. G. Sebald: Aspects of Exile and Narrative.
 • Lothe, Jakob (2010). Samtale med Cille Biermann om Aissa Djebar, "Stort er fengelset". [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2010). Kafkas "Vor dem Gesetz".
 • Lothe, Jakob (2010). Review of Udo J. Hebel, ed., "Transnational American Memories". American Studies in Scandinavia. ISSN 0044-8060. 42(1), s. 114–117.
 • Lothe, Jakob (2010). Inspirerande kulturhistorie inspirert av Tollundmannen [Bokmelding av Karin Sanders, "Bodies in the Bog and the Archaelogical Imagination"]. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 97(3), s. 317–319.
 • Lothe, Jakob (2010). Sjølvbiografisk, men ikkje sjølvopptatt [Bokmelding av Aissa Djebar, "Stort er fengselet"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 191.
 • Lothe, Jakob (2010). Samtale med Anne Bøhler om Joseph Conrads "Mørkets hjerte". [Radio]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2010). Etterord i "John Donne. Eit menneske er inga øy", dikt og prosa gjendikta av Åsmund Bjørnstad. I Bjørnstad, Åsmund (Red.), "John Donne. Eit menneske er inga øy". Dikt og prosa gjendikta ved Åsmund Bjørnstad. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19597-6. s. 134–142.
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative, History, Fiction: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob; Grimstad, Knut Andreas & Scherr, Rebecca (2010). Når livsløgner står for fall [samtale om Abi Morgans "Blendverk"].
 • Lothe, Jakob & Vold, Tonje (2010). Samtale om sørafrikansk litteratur, særleg K. Sello Duikers "Jeg har sett mørkets indre".
 • Lothe, Jakob (2010). Narratives about the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2010). Donne i ettertid.
 • Lothe, Jakob (2009). Intervju om George Orwell, "Nineteen Eighty-Four". [Radio]. Radio Orakel.
 • Lothe, Jakob (2009). Intervju om "Professor of Poetry" ved Oxford University, ved Ugo Fermariello. [Radio]. Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Intervju om Steve McQueens bidrag til utstillinga "Hypocrisy: The Sitespecificity of Morality", Museet for Samtidskunst, Oslo. [Radio]. Radiofront NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Stor fallhøyde. Intervju om adaptasjon ved Ingvill Dybfest Dahl. [Avis]. Verdens Gang.
 • Lothe, Jakob (2009). Intervju om Ernest Hemingway v/Siri Heyerdahl. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Om "Mørkets hjerte" v/Anne Bøhler. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Hva var litteraturvitenskap før og hva er det i dag?
 • Lothe, Jakob (2009). Imperialisme i Joseph Conrads "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative Beginnings in Kafka.
 • Lothe, Jakob (2009). W. G. Sebald's Narratives, with Particular Reference to Visual Images.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative theory and analysis: Conrad and Kafka.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative theory and analysis: Levi and Sebald.
 • Lothe, Jakob (2009). Adaptation as Intersecting: The Beginning of Joseph Conrad’s "Heart of Darkness" Compared to the 'Intelligence Compound' Scene of Francis Ford Coppola’s "Apocalypse Now Redux".
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative and Visual Image: W. G. Sebald's Search for Forgiveness.
 • Lothe, Jakob (2009). Frå den mørke sida [Bokmelding av Philip Gourevitch og Errol Morris, "Stående ordre. På innsiden av Abu Ghraib"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 190(17.04.2009), s. 35–35.
 • Lothe, Jakob (2009). Å springe åleine [Bokmelding av Svein Olaf Thorbjørnsen, "Vinn eller forsvinn! Mennesket i konkurransesamfunnet"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 190(09.01.2009), s. 35–35.
 • Lothe, Jakob (2009). Landsgymnaset - eit særprega skuleslag. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 85(3), s. 267–269.
 • Lothe, Jakob (2009). Review of Katherine Isobel Baxter and Richard J. Hand, eds., "Joseph Conrad and the Performing Arts" (Franham: Ashgate, 2009). Conradian. ISSN 0951-2314. 34(2).
 • Lothe, Jakob (2009). I skuggen av borgarkrigen [Bokmelding av Jaume Cambré, "Stemmene fra Pamano"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 190.
 • Lothe, Jakob (2009). Pessimisme og erotikk [Bokmelding av D.H. Lawrence, "Regnbuen"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 190, s. 34–35.
 • Lothe, Jakob (2009). Meisterlege noveller [bokmelding av Chimamanda Ngozi Adichie, "Kvelningsfornemmelser"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 190.
 • Lothe, Jakob (2009). Også Melgaard har etisk ansvar. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 58–58.
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Lothe, Jakob (2009). Frå modernistisk roman til 'vanleg' film. Virginia Woolfs "To the Lighthouse" og Colin Greggs "To the Lighthouse". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 21(4), s. 51–56.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative and Ethics: Conrad, Kafka, Sebald.
 • Lothe, Jakob (2009). Memory, Photo, Film: W. G. Sebald's Narratives, with Particular Reference to "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2009). Foredrag om Cervantes' "Don Quijote".
 • Lothe, Jakob (2009). Foredrag om Vergils "Aeneiden".
 • Lothe, Jakob (2009). Kazuo Ishiguro, Store Norske Leksikon, nettutgave. Kunnskapsforlaget.
 • Lothe, Jakob (2008). Intervju om Franz Kafka. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2 .
 • Lothe, Jakob (2008). Bødlenes historie. [Avis]. Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2008). Bokprogrammet NRK 1 [intervju ved Hans Olav Brenner]. [TV]. Oslo.
 • Lothe, Jakob (2008). Intervju om forholdet mellom litteratur og film. [Avis]. Bergens Tidende .
 • Lothe, Jakob (2008). Intervju om Doris Lessing. [Radio]. NRK Sørlandet.
 • Lothe, Jakob (2008). Intervju om Holocaust og tidsvitner. Verdibørsen, ved Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. NRK P2 .
 • Lothe, Jakob & Refsum, Christian (2008). Litt av alt om litteratur [intervju om 2. utg. av "Litteraturvitenskapelig leksikon", ved Alf Tore Øksdal]. [Internett]. HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2008). Etter vitnesbyrd. Etiske utfordringar i narrativ representasjon av Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2008). Forteljing, vitnesbyrd, fiksjon: Narrative presentasjonsformer av Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2008). Intervju om William Golding, "Arvtakerne" [Radiofront, programleiar Siss Vik]. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008). Samtale om Kiran Desai, "Tapets barn". Boktilsynet, NRK P2 (programleiar Agnes Moxnes). [Radio]. NRK, Oslo.
 • Lothe, Jakob (2008). Samtale om Salman Rushdie, "Trollkvinnen fra Firence" [Boktilsynet, programleiar Anne Bøhler]. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008). Den sterkastes rett [Bokmelding av William Golding, "Arvtakerne"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189(08.02.2008), s. 38–39.
 • Lothe, Jakob (2008). Den overlevande [Bokmelding av Imre Kertész, "K. Mappe"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189(25.04.2008).
 • Lothe, Jakob (2008). Over og under streken [Bokmelding av J. M. Coetzee, "Vanære"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189(27.06.2008).
 • Lothe, Jakob (2008). Faderen og sønnen [Bokmelding av Bjørn Westlie, "Fars krig". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189, s. 42–43.
 • Lothe, Jakob (2008). Moderne kolonistar [Bokmelding av Tania Michelet, "Afrika er ikke for alle"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189, s. 38–39.
 • Lothe, Jakob (2008). Vidnesbyrd. Anmeldelse af Ulrik Ekman og Frederik Tygstrup (red.), "Witness: Memory, Representation, and the Media in Question". Passage. ISSN 0901-8883. 60, s. 129–132.
 • Lothe, Jakob (2008). På raudvinsfylla i mørkets hjarte [Bokmelding av Alain Mabanckou, "Knust glass"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189.
 • Lothe, Jakob (2008). Frå bønneskammelen [Bokmelding av André Brink, "Kneleren"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 189.
 • Lothe, Jakob (2008). Kafka vår samtidige. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. 84(4), s. 113–117.
 • Lothe, Jakob (2008). Postcolonial Literature and the Empire: The Examples of J.M. Coetzee and Doris Lessing. British Politics Review. ISSN 1890-4505. 3(2).
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (2008). Afterword. I Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (Red.), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press. ISSN 9780814251652. s. 257–262.
 • Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (2008). Introduction. I Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (Red.), Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Helsinki University Press (HUP). ISSN 978-951-570-738-3. s. 7–16.
 • Lange, Attie de; Fincham, Gail; Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2008). Introduction. I Hawthorn, Jeremy; Lange, Attie de; Lothe, Jakob; de Lange, Attie & Fincham, Gail (Red.), Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-55316-3. s. xi–xxv.
 • Lothe, Jakob (2008). Modernism and the Problem of Narrative Beginnings.
 • Lothe, Jakob (2008). Verbal Narrative and Visual Image: Reading and Viewing Conrad, Coppola and Sebald.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Memory, Image: W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2008). Forgivenss, History and Narrative: Testimonies of Norwegian Auschwitz Survivors Compared to W.G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2008). Franz Kafkas "Slottet".
 • Lothe, Jakob (2008). Jon Fosses roman "Melancholia" og Lars Hertervigs bildekunst.
 • Lothe, Jakob (2008). Olav H. Hauges "Til eit Astrup-bilete" og Nikolai Astrups "Vårnatt i hagen".
 • Lothe, Jakob (2008). Foredrag om Doris Lessing.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Memory, and Textual Picture.
 • Lothe, Jakob (2008). Doris Lessing - historie, fiksjon, sjølvbiografi.
 • Lothe, Jakob (2008). Doris Lessing: Vår tids Virginia Woolf.
 • Lothe, Jakob (2007). From Narrator to Narratee and from Author to Reader: Conrad and his Audience.
 • Lothe, Jakob (2007). The Distinction of Fiction and the Need for Historical Reference.
 • Lothe, Jakob (2007). Forteljing, historie, og bilde i tekst: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2007). Dekksguten som vart kanonisert [Intervju i høve 150-års dagen for Joseph Conrads fødsel]. [Avis]. Dag og Tid.
 • Lothe, Jakob (2007). Årets bok. [Avis]. Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2007). En reise i sjelens mørke. [Avis]. Kongospor.
 • Lothe, Jakob (2007). De siste tidsvitnene. [Avis]. Nordberg menighetsblad.
 • Lothe, Jakob (2007). "Tidsvitner" kåret til årets bok. [Internett]. HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2007). Intervju om boka "Tidsvitner". [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2007). Aldri mer. [Avis]. Bergensavisen.
 • Lothe, Jakob (2007). Langs grensene [Bokmelding av Wolfgang Büscher, "Tyskland, en reise"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 188.
 • Lothe, Jakob (2007). Eit barn av krigen [Bokmelding av W.G. Sebald, "Luftkrig og litteratur"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 188, s. 34–35.
 • Lothe, Jakob (2007). "At jødene holder ut, forstår jeg ikke" [Bokmelding av Jan Erik Vold (red.), "Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge"]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 188.
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Svakheter ved tellekantsystemet. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 39(8).
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Vilkårlig uttelling for publisering i FRIDA. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 39(5), s. 30–31.
 • Lothe, Jakob (2007). Vår tids Virginia Woolf. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–4.
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Vilkårlig uttelling for publisering i FRIDA. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 39(5), s. 30–31.
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative, Memory, and Textual Picture: W. G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2007). Fridtjof Nansens "På ski over Grønland" (1890) og Helge Ingstads "Pelsjegerliv" (1931): Narrativ struktur og ideologisk posisjonering.
 • Lothe, Jakob (2007). Litterær diskurs som kritikk av totalitær diskurs: Joseph Conrads essay "Autocracy and War" og roman "Under Western Eyes".
 • Lothe, Jakob (2007). Presentasjon av "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2007). Rekruttering til forskarstillingar i humaniora.
 • Lothe, Jakob (2007). Testimony as Narrative: The Example of the Holocaust, with Particular Reference to "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2007). Presentation of the project "Narrative theory and analysis".
 • Lothe, Jakob (2007). Conrads mørke hjerte: Europa og Kongo.
 • Lothe, Jakob (2007). Modig universitetsroman [Bokmelding av Henrik Langeland, "Francis Meyers lidenskap"]. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Lothe, Jakob (2006). Lansering av "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen". [Radio]. Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). På grensen av det som kan fortelles. [Avis]. Informasjonsblad for Senter for grunnforskning, nr 2 .
 • Lothe, Jakob (2006). Intervju om novellesjangeren. [Radio]. Boktilsynet NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Samtale om sjangeren universitetsroman og Helene Uris "De beste blant oss". [Radio]. Ordfront NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Samtale om Erlend Loe og Petter Amundsens "Organisten". [Radio]. Kulturbeitet NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Lansering av "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen". [TV]. NRK Frokost-TV.
 • Lothe, Jakob (2006). Samtale om Shakespeare-forsking. [Radio]. Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Truman-showet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2006). Forteljingar frå genseland. [Avis]. Fjordabladet.
 • Lothe, Jakob (2006). Ivan Kreilkamp, "Voice and the Victorian Storyteller". Review of English Studies. ISSN 0034-6551. 57, s. 430–431.
 • Lothe, Jakob (2006). Glimrande om vondskap og menneskeleg handlingsmønster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 103–104.
 • Lothe, Jakob & Storeide, Anette (2006). Innledning. I Lothe, Jakob & Anette, Storeide (Red.), Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Gyldendal Norsk Forlag. ISSN 978-82-05-36362-5. s. 9–29.
 • Lothe, Jakob (2006). After Testimony: The Future of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative, History, Travel: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" and "Nostromo".
 • Lothe, Jakob (2006). The Problem of Narrative Beginnings in Testimony and Fiction: Levi, Steinmann, Sebald.
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative and the Holocaust: The Example of "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz and Sachsenhausen".
 • Lothe, Jakob (2006). Photographic Images in W.G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2006). The Problem of Narrative Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2006). "Heart of Darkness" de Joseph Conrad y "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola: Translación de oscuridades.
 • Lothe, Jakob (2006). Bennett Miller, "Capote" (2005).
 • Lothe, Jakob (2006). Testimony as Narrative: The Example of the Holocaust, with Particular Reference to the Book "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob & Røsjø, Bjarne (2005). Fortelje og aldri gløyme. [Avis]. Senter for grunnforskning, Informasjonsbald nr. 2.
 • Lothe, Jakob (2005). Intervju om prosjektet "Narrative theory and Analysis", Senter for grunnforskning, 2005-06. [Radio]. NRK P2 .
 • Lothe, Jakob (2005). Intervju om tildeling av Nobelprisen i litteratur 2005 til Harold Pinter. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2005). Samtale med Anne Bøhler om den amerikanske TV-serien LOST. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2005). W. G. Sebald's novel "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2005). W. G. Sebald: Narrative, Genre, Memory.
 • Lothe, Jakob (2005). Conrad's "Lord Jim": Narrative and Genre.
 • Lothe, Jakob (2005). Remediering - tverrmedial analyse.
 • Lothe, Jakob (2005). Aspects of Narrative and Genre in W. G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, Memory, W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2005). History, Narrative and Genre - W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, History, Fiction: The Example of the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2005). Joseph Conrad - Det mørke hjarte.
 • Lothe, Jakob (2004). Forholdet mellom litteratur og film. [Radio]. Radio Nova.
 • Lothe, Jakob (2004). Samtale om J. M. Coetzee. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2004). Samtale med Aase Marie Myrtvedt om William Goldings "Fluenes herre". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2004). Samtale om sivilisasjon/barbari. [Radio]. NRK P2 - Verdibørsen.
 • Lothe, Jakob (2004). Samtale med Siss Wik om Alexandra Fullers "Ikke la oss gå i hundene i kveld". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2004). Samtale om bekjennelseslitteratur/Arne Treholts "Gråsoner". [Radio]. NRK P2 - Kulturbeitet.
 • Lothe, Jakob; Jansson, Mats & Riikonen, Hannu (2004). Introduction. I Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Riikonen, Hannu (Red.), European and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISSN 1-870041-58-5. s. 11–24.
 • Lothe, Jakob (2004). J. M. Coetzee and Postcolonial Literature.
 • Lothe, Jakob (2004). Draum og flukt i litteratur og film: Frå Flaubert til Joyce.
 • Lothe, Jakob (2004). The Fiction of Virginia Woolf.
 • Lothe, Jakob (2004). Intertekstualitet i Joseph Conrads "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Space, Identity: Thomas Hardy Compared to Franz Kafka and J. M. Coetzee.
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Identity, Solidarity: Conrad's "Heart of Darkness" and "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Genre, Memory: W. G. Sebald's novel "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2004). Rettens visualisering: Franz Kafkas "Prosessen".
 • Lothe, Jakob (2004). J. M. Coetzee.
 • Lothe, Jakob (2004). Autobiography and Fiction: Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2004). Franz Kafka's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2004). Sivilisasjon og barbari: Conrad, Kafka, Coetzee.
 • Lothe, Jakob (2004). Narrrativ begynnelse: Knut Hamsuns "Sult" og Henning Carlsens "Sult".
 • Lothe, Jakob (2003). Intervju om J. M. Coetzees Nobelforedrag. [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Samtale om E. M. Forsters "Maurice". [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Intervju om Joseph Conrads "Mørkets hjerte". [Radio]. NRK P2 "Sånn er livet".
 • Lothe, Jakob (2003). Intervju om tildeling av Nobelprisen i litteratur 2003 til J. M. Coetzee. [Radio]. NKR P2 "K-punkt".
 • Lothe, Jakob (2003). J. M. Coetzee's forfatterskap. [Internett]. NRK.no - K-punkt.
 • Lothe, Jakob (2003). Kulturkommentar (om Edward W. Said). [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Kulturkommentar (om Leni Riefensthal). [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Kulturkommentar (om Ivar Aasen). [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Kulturkommentar (om J. M. Coetzee). [Radio]. NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Literaturvermittlung um 1900: Fallstudien zu Wegen in das deutschsprachige kulturelle System, ed. Sabine Strümper-Krobb and Florian Krobb. Modern Language Review. ISSN 0026-7937. 98(4), s. 1054–1055.
 • Lothe, Jakob (2003). Theories of Narrative.
 • Lothe, Jakob (2003). Postcolonial Literature and Travel Literature: The Example of Joseph Conrad.
 • Lothe, Jakob (2003). Narrative Beginnings in the Short Story and Film: "The Dead" and "Short Cuts".
 • Lothe, Jakob (2003). Beginning and Repetition in Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2003). Repetition in Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2002). Livslang seilas med Conrad. [Avis]. Oslo : Dagbladet.
 • Lothe, Jakob (2002). Vender alltid attende til Conrad. [Avis]. Bergen : Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2002). Postkolonialisme. [Radio]. Oslo : NRK nrk.no/litteratur/lesekunst/ teorier/.
 • Lothe, Jakob (2002). Samtale om monografi om Joseph Conrad (Gyldendal, 2002). [Radio]. Oslo : NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2002). "Allah skylder ingen noe" - om postkolonial vestafrikansk litteratur. [Radio]. Oslo : NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2002). Romaner på en ny måte [om Franz Kafka i programmet "Lesekunst"]. [Radio]. Oslo : NRK 1 TV.
 • Lothe, Jakob (2002). William Faulkner. [Radio]. Oslo : NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2002). Mellom to verdener [om Joseph Conrad og postkolonial litteratur i programmet "Lesekunst"]. [Radio]. Oslo : NRK 1 TV.
 • Lothe, Jakob (2002). Frå Conrads "Heart of Darkness" til Coppolas "Apocalypse Now Redux". Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. [ikkje oppgitt](2), s. 36–40.
 • Lothe, Jakob (2002). Christopher GoGwilt, "The Fiction of Geopolitics". ANQ. A Quarterly Journal of Short Articles, Notes, and Reviews. ISSN 0895-769X. 15(4), s. 50–53.
 • Lothe, Jakob (2002). Short Fiction as Enstrangement: From Franz Kafka to Tarjei Vesaas and Kjell Askildsen.
 • Lothe, Jakob (2002). Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's "Apocalypse Now".
 • Lothe, Jakob (2002). Oss og de andre.
 • Lothe, Jakob (2002). Biografi og monografi - om Joseph Conrad.
 • Lothe, Jakob (2002). Involuntary and/or Voluntary Exile: Joyce Compared with Conrad.
 • Lothe, Jakob (2016). Twelfth Meeting of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, Panama City 3.-8.10.2016. Det Norske Videnskaps-Akademi .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:23 - Sist endret 11. aug. 2021 15:06