Jakob Lothe

Bilde av Jakob Lothe
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglege interesseområde

Engelsk litteratur, særleg modernismen og siste del av 1800-talet. Narrativ teori og analyse, fiksjon og film, etikk i litteratur og film, koloniale og postkoloniale studiar, Holocaust- og minnestudiar, relasjonar mellom nordisk og europeisk litteratur.

Bakgrunn

 • cand.mag. (Universitetet i Bergen, 1974)
 • MA Comparative Literature (University of California, Santa Barbara, 1976)
 • mag.art. allmenn litteraturvitskap (Universitetet i Bergen, 1977)
 • dr.philos. på avhandlinga “Conrad’s Narrative Method” (Universitetet i Bergen, 1986)

Jakob Lothe var frå 1993 til 2020 professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har også undervist i allmen litteraturvitskap ved universiteta i Bergen og Oslo, og har vore professor II ved Universitetet i Bergen 1995-2000 og 2013-2015. Han har vore invitert gjesteforskar ved St John's College, University of Oxford (1996-97), Harvard University (2005), University of Cape Town (2010) og Regent Park's College, University of Oxford (2017-18).

Undervisning

Lothe har undervist ei rekke kurs om ulike periodar, forfattarar, sjangrar, teoriar og andre aspekt ved engelsk litteratur.

Undervisning haustsemesteret 2019:

Undervisning vårsemesteret 2020:

Forsking

Lothes primære forskingsfelt er narrativ teori og analyse. Han har bl.a. undersøkt Joseph Conrads forteljemåte og tematikk i Conrad's Narrative Method (1989), Joseph Conrad (2002) og Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Modernism (medred. 2015). Han har gitt narrative analysar av romanar og noveller av bl.a. George Eliot, Thomas Hardy, Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, Katherine Mansfield, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee, W. G. Sebald og Ian McEwan.

Lothe har skrive om fiksjon og film i Fiksjon og film (2. utg. 2003, engelsk versjon Narrative in Fiction and Film, 2000), om litterær terminologi i Litteraturvitenskapelig leksikon (med Christian Refsum og Unni Solberg, 2. utg. 2007), om koloniale og postkoloniale studiar i Identities and Masks (medred. 2001) og Literary Landscapes (medred. 2008), om noveller i The Art of Brevity (medred. 2004) og Less Is More (medred. 2008), og om etikk i litteratur og film i Narrative Ethics (medred. 2013) og Etikk i litteratur og film (2016). The Future of Literary Studies (red. 2017) presenterer utviklingstrekk i norsk og internasjonal litteraturforsking.

Lothe initierte og leia forskingsprosjektet “Narrative theory and analysis” på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2005–2006. Prosjektet resulterte i bøkene Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (medred. 2006; utgitt som lydbok 2007), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre (medred. 2008), Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading (medred. 2011) og After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future (medred. 2012). Relatert til prosjektet er Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust (red. 2013), engelsk versjon Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust (2017), som presenterer ti jødiske kvinners forteljingar frå Holocaust.

Som bidragsytar til eit forskingsprosjekt med deltakarar frå alle dei nordiske landa har Lothe  skrive om relasjonar mellom nordisk og europeisk litteratur i English and Nordic Modernisms (medred. 2002), European and Nordic Modernisms (medred. 2004), Nordic Responses (medred. 2014) og Perspectives on the Nordic (medred. 2016).

 

Verv

Lothe er fagansvarleg for britisk 1900-tals litteratur i Store norske leksikon (SNL). Han  er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og leiar av Akademiets menneskerettskomité.                                                                                                     

More information about Jakob Lothe on his personal homepage.

 

Avsluttede prosjekter

Narrative Theory and Analysis

Nordic Network of Narrative Studies

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Engelsk litteratur, Engelskspråklig litteratur, Narrativ teori, Modernisme, Filmteori, Holocaust-studiar, Narrativ etikk, Litteratur og menneskerettar, Joseph Conrad, Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, W.G. Sebald

Publikasjoner

 

Reading Conrad by J. Hillis Miller. Red. med John G. Peters. Columbus: Ohio State University Press, 2017. 266 s. ISBN 978-0-8142-5435-6

The Future of Literary Studies. Red. Oslo: Novus Press, 2017. 245 s. ISBN 978-82-7099-900-2

Forsking og menneskerettar. Red. Oslo: Novus Forlag, 2017. 171 s. ISBN 978-82-7099-884-5

Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Red. Edinburgh: Fledgling Press, 2017. 214 s. ISBN 978-1-90591-690-0

Etikk i litteratur og film. Oslo: Pax, 2016. 293 s. ISBN 978-82-530-3867-4

Perspectives on the Nordic. Red. med Bente Larsen. Oslo: Novus Press, 2016. 187 s. ISBN 978-82-7099-857-9

Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Colonialism. Red. med Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. Cape Town: University of Cape Town Press, 2015. 226 s. ISBN 978-17-7582-081-9

Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Red. med Astradur Eysteinsson og Mats Jansson. Oslo: Novus Press, 2014. 245 s. ISBN 978-82-7099-762-6

Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Red. Oslo: Gyldendal, 2013. 248 s. ISBN 978-82-054-5706-5

Narrative Ethics. Red. med Jeremy Hawthorn. Amsterdam & New York: Rodopi, 2013. 313 s. ISBN 978-90-420-3728-1

Each Other’s Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Red. med Paul Goring og Domhnall Mitchell. Oslo: Novus Press, 2012. 325 s. ISBN 978-82-7099-687-2

Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Med Per Kristian Sebak. Oslo: Pax, 2012. 368 s. ISBN 978-82-530-3498-0

After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Red. med Susan Rubin Suleiman og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2012. 408 s. ISBN 978-0-8142-5182-9

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading. Red. med Beatrice Sandberg og Ronald Speirs. Columbus: Ohio State University Press, 2011. 252 s. ISBN 978-0-8142-5177-5

Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Hans H. Skei og Per Winther. Oslo: Novus, 2008. 219 s. ISBN 978-82-7099-493-9

Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Red. med Attie de Lange, Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 221 s. ISBN 978-0-230-55316-3

Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Red. med Jeremy Hawthorn og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2008. 281 s. ISBN 978-0-8142-5165-2.

Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson, Janna Kantola og H. K. Riikonen. Helsinki: University of Helsinki Press, 2008. 238 s. ISBN 978-951-570-738-3

Litteraturvitenskapelig leksikon. Med Christian Refsum og Unni Solberg. 2. utg. [1. utg.1997] Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007. 2. opplag 2015. 253 s. ISBN 978-82-573-1714-0

Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Red. med Anette Storeide. Oslo: Gyldendal, 2006. 201 s. 3 opplag. ISBN 82-05-36362  Også utgitt som lydbok på Lydbokforlaget, 2007. ISBN 978-82-4213-632-9

European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson and Hannu Riikonen. Norwich: Norvik Press, 2004. 258 s. ISBN 1-870041-58-5          

The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Per Winther og Hans H. Skei. Columbia: University of  South Carolina Press, 2004. 240 s. ISBN 1-57003-557-1 Utgitt som paperback 2011. ISBN 978-1-61117-045-0

Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Red. med Juan Christian Pellicer og Tore Rem. Oslo: Novus, 2003. 247 s. ISBN 82-7099-375-1

Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. 2. utg. [1. utg. 1994] Oslo: Universitetsforlaget, 2003. 316 s. 3 opplag. ISBN 82-15-00499-7

Joseph Conrad. Oslo: Gyldendal, 2002. 248 s. ISBN 82-05-30074-7

English and Nordic Modernisms. Red. med Bjørn Tysdahl, Mats Jansson og Steen Klitgård Povlsen. Norwich: Norvik Press, 2002. 298 s. ISBN 1-870041-49-6

Franz Kafka. Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Red. med Beatrice Sandberg. Freiburg: Rombach Verlag, 2002.  253 s. ISBN 3-7930-9277-1        

Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies. Red. med Anne Holden Rønning og Peter Young. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001. 224 s. ISBN 82-7634-294-9

Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 253 s. 4 opplag; no tilgjengeleg som “print on demand.” ISBN 0-19-875232-6 Revidert engelsk utgåve av førsteutgåva av Fiksjon og film (1994). Kinesisk utgåve på Peking University Press 2011. ISBN 978-7-301-19341-9

Korttekster. Ein antologi. Red. med Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000. 346 s. 5 opplag. ISBN 82-417-1080-1

Conrad in Scandinavia. Red. New York: Columbia University Press, 1995. 273 s. ISBN 0-88033-972-1

Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Press/Oxford University Press, 1989. 315 s. ISBN 0-19-812961-0. Inkludert i serien “Clarendon Paperbacks” 1991. ISBN 0-19-812255-1

 • Lothe, Jakob (2020). Introduction, In Jakob Lothe (ed.),  Research and Human Rights.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900446.  Introduction.  s 9 - 29
 • Lothe, Jakob (2020). Joseph Conrad, "Lord Jim" (1900), In Martin Middeke & Monika Pietrzak-Franger (ed.),  Handbook of the English Novel, 1830-1900.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037641-8.  34.  s 597 - 611 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2020). Narrative, In Colin Davis & Hanna Meretoja (ed.),  The Routledge Companion to Literature and Trauma.  Routledge.  ISBN 9781138494923.  14.  s 152 - 161 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative Communication as a Rhetorical Act: James Phelan's Poetics of Narrative. Poetics Today.  ISSN 0333-5372.  40(2), s 355- 365 . doi: 10.1215/03335372-7298592
 • Lothe, Jakob (2018). Characters and Narrators in Narrative Communication: James Phelan’s Rhetorical Poetics of Narrative. Style.  ISSN 0039-4238.  52(1-2), s 83- 87 . doi: 10.1353/sty.2018.0012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lothe, Jakob (2018). Kunstnarkall og forfattarkall. Jon Fosses "Melancholia I", I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  kapittel 7.  s 163 - 188
 • Lothe, Jakob (2018). The Author's Ethical Responsibility and the Ethics of Reading. CounterText.  ISSN 2056-4406.  4(1), s 57- 77 . doi: 10.3366/count.2018.0116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lothe, Jakob (2017). Introduction, In Jakob Lothe (ed.),  The Future of Literary Studies.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-900-2.  Introduction.  s 9 - 36
 • Lothe, Jakob (2017). Litteratur som forsvar av menneskerettar, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  14.  s 151 - 160
 • Lothe, Jakob (2017). Narrative Beginnings and Expectations in Testimony and Fiction: Primo Levi Compared to Samuel Steinmann and W. G. Sebald, In Stine Slot Grumsen; Per Krogh Hansen; Rikke Andersen Kraglund & Henrik Skov Nielsen (ed.),  Expectations:Reader Assumptions and Author Intentions in Narrative Discourses.  Forlaget Medusa.  ISBN 978-87-7332-308-3.  5.  s 98 - 116
 • Lothe, Jakob (2016). British Perspectives on Norway in the Nineteenth Century: The Example of "Three in Norway by Two of Them", In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  10.  s 157 - 177
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust, In Lia Brozgal & Sara Kippur (ed.),  Being Contemporary: French Literature, Culture, and Politics Today.  Liverpool University Press.  ISBN 978-1-78138-263-9.  10.  s 162 - 176
 • Lothe, Jakob & Larsen, Bente (2016). Introduction, In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  Introduction.  s 9 - 24
 • Lothe, Jakob (2015). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress", In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  12.  s 186 - 197
 • Lothe, Jakob (2015). Sjølvframstilling som vitnesbyrd: "Kvinnelige tidsvitner", I: Anne Kristin Lande & Sofie Arneberg (red.),  På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-236-6.  7.  s 96 - 104
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Kapittel 12.  s 197 - 234
 • Lothe, Jakob (2014). Joseph Conrad: The Art of Political Fiction, In Mark Levene (ed.),  Critical Insights: Political Fiction.  Salem Press.  ISBN 978-1-61925-411-4.  kap 5.  s 81 - 96
 • Lothe, Jakob (2014). Reflexions sur l'avenir de la Pologne, I: Josiane Paccaud-Huguet (red.),  Joseph Conrad.  Editions de L'Herne.  ISBN 978-285-197-178-4.  57.  s 251 - 254
 • Tysdahl, Bjørn; Breivik, Leiv Egil & Lothe, Jakob (2014). In Memoriam Kristian Smidt (1916-2013). English Studies: A Journal of English Language.  ISSN 0013-838X.  95(6), s 700- 701 . doi: 10.1080/0013838x.2014.942103
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2013). Introduction, In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  Introduction.  s 1 - 10
 • Lothe, Jakob (2013). Authority, Reliability, and the Challenge of Reading: The Narrative Ethics of Jonathan Littell's "The Kindly Ones", In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Brill|Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  7.  s 103 - 118
 • Lothe, Jakob (2013). Litteratur som bearbeiding av 22. juli, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  12.  s 161 - 176
 • Lothe, Jakob (2013). Story and Situation: Sebald Compared to Conrad, In C. Claire Thomson & Elettra Carbone (ed.),  Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton.  Norvik Press.  ISBN 9781870041997.  8.  s 249 - 262
 • Lothe, Jakob (2012). Conrad and Sebald: Aspects of Narrative Perspective and Exile, In Véronique Pauly (ed.),  L'Epoque Conradienne. Journal of the French Conrad Society.  Presses Universitaires de Limoges.  ISBN 978-2-84287-571-8.  9.  s 109 - 122
 • Lothe, Jakob (2012). Fragile Narrative Situations: Conrad Compared to Sebald, In Markku Lehtimäki; Laura Karttunen & Maria Mäkela (ed.),  Narrative, Interrupted: The Plotless, the Disturbing and the Trivial in Literature.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-025995-7.  12.  s 211 - 224
 • Lothe, Jakob (2012). History, Narrative, Ethics: Conrad, "Titanic" and "Lord Jim", In Domhnall Mitchell; Paul Goring & Jakob Lothe (ed.),  Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-687-2.  19.  s 291 - 307
 • Lothe, Jakob (2012). Narrative, Memory, and Visual Image: W.G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz", In Jakob Lothe; Susan Suleiman & James Phelan (ed.),  After Testimony. The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future.  Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-1176-2.  10.  s 221 - 246
 • Lothe, Jakob (2012). Verbal Narrative and Visual Image: Trains and Railways in W.G. Sebald's "Paul Bereyter" and "Austerlitz", In Göran Rossholm & Christer Johansson (ed.),  Disputable Core Concepts of Narrative Theory.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-0343-1143-4.  17.  s 307 - 326
 • Lothe, Jakob; Suleiman, Susan & Phelan, James (2012). "After" Testimony: Holocaust Representation and Narrative Theory, In Jakob Lothe; Susan Suleiman & James Phelan (ed.),  After Testimony. The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future.  Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-1176-2.  Introduction.  s 1 - 19
 • Lothe, Jakob (2011). Forgiveness, History, Narrative: W.G. Sebald's "Austerlitz", In Christel Fricke (ed.),  The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88543-0.  11.  s 179 - 196
 • Lothe, Jakob (2011). Nadine Gordimer as a Short Story Writer: The Example of 'Is There Nowhere Else Where We Can Meet?', In Jan Erik Mustad & Ulla Rahbek (ed.),  Colonial and Postcolonial Experiences. Essays in Honour of Peter Young.  Novus Forlag.  ISBN 9788270996575.  6.  s 66 - 74
 • Lothe, Jakob (2011). The Narrative Beginning of Kafka's "In der Strafkolonie", In Jakob Lothe; Beatrice Sandberg & Ronald Speirs (ed.),  Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading.  Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-5177-5.  Kapittel.  s 149 - 170
 • Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (2011). Narration and Narratives in Kafka, In Jakob Lothe; Beatrice Sandberg & Ronald Speirs (ed.),  Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading.  Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-5177-5.  Kapittel.  s 1 - 21
 • Lothe, Jakob (2009). Forteljing, vitnesbyrd, fiksjon. Narrative presentasjonsformer av Holocaust, I: Reidun Sirevåg; Ole Didrik Lærum (red.),  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2008.  Novus Forlag.  ISBN 9788270995547.  kapittel.  s 223 - 239
 • Lothe, Jakob (2009). From Narrator to Narratee and from Author to Reader: Conrad and his Audience, In Jolanta Dudek et al. (ed.),  Yearbook of Conrad Studies (Poland) vol III 2007.  Jagiellonian University Press.  ISBN 9788323326380.  kap. 2.  s 15 - 29
 • Lothe, Jakob (2009). Parabelen som illustrasjon og som gåte. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  37(5), s 50- 56
 • Engelstad, Audun & Lothe, Jakob (2008). Innledning til narrativ teori og filmanalyse, I: Eva Bakøy & Jo Sondre Moseng (red.),  Filmanalytiske tradisjoner.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012933.  s 23 - 29
 • Engelstad, Audun & Lothe, Jakob (2008). Innledning til narrativ teori og filmanalyse, I: Eva Bakøy (red.),  Filmanalytiske tradisjoner.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012933.  Kap 2.  s 23 - 29
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob; Fincham, Gail & de Lange, Attie (2008). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Attie de Lange; Jakob Lothe; Attie de Lange & Gail Fincham (ed.),  Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-55316-3.  Introduction.  s xi - xxv
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (2008). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & James Phelan (ed.),  Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre.  Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  Innledning.  s 7 - 19
 • Lothe, Jakob (2008). Conrad's "Lord Jim": Narrative and Genre, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & James Phelan (ed.),  Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre.  Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  12.  s 236 - 255
 • Lothe, Jakob (2008). Kerrontatilanteita Conradin "Pimeyden sydämessä ja Sebaldin Austerlitzissa, I: Janna Kantola & Heta Pyrhönen (red.),  Homeroksesta. Hessu Hopoon.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  ISBN 9789522220141.  kapittel.  s 61 - 77
 • Lothe, Jakob (2008). Litterær diskurs som kritikk av totalitær diskurs: Joseph Conrads "Autocracy and War" (1905) og "Under Western Eyes" (1911), I: Ingunn Lunde & Susanna Witt (red.),  Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-0034-0.  kapittel 15.  s 234 - 249
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative Beginnnings in the Short Story and Film: "The Dead" and "Short Cuts", In  Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-493-9.  Kap 15.  s 193 - 206
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Genre, Memory: The Title of W.G. Sebald's Novel "Austerlitz", In Mats Jansson; Janna Kantola; Jakob Lothe & H. K. Riikonen (ed.),  Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms.  Helsinki University Press.  ISBN 978-951-570-738-3.  kapittel 7.  s 109 - 126
 • Lothe, Jakob (2008). Opningas utfordring: "Apokalypse Nå! Redux", I: Eva Bakøy (red.),  Filmanalytiske tradisjoner.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012933.  Kap 2.  s 30 - 38
 • Lothe, Jakob (2008). Space, Time, Narrative: From Thomas Hardy to Franz Kafka and J. M. Coetzee, In Jeremy Hawthorn; Attie de Lange; Jakob Lothe; Attie de Lange & Gail Fincham (ed.),  Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-55316-3.  kapittel 1.  s 1 - 18
 • Lothe, Jakob (2008). The Distinction of Fiction and the Need for Historical Reference: Joseph Conrad's "Lord Jim" and W. G. Sebald's "Austerlitz", In Lars-Åke Skalin (ed.),  Narrative, Fictionality, and Literariness: The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction.  Örebro University.  ISBN 9789176686294.  Kap 5.  s 77 - 93
 • Lothe, Jakob; Hawthorn, Jeremy & Phelan, James (2008). "Afterword", In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & James Phelan (ed.),  Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre.  Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  Etterord.  s 257 - 261
 • Lothe, Jakob; Hawthorn, Jeremy & Phelan, James (2008). "Introduction: Joseph Conrad and Narrative Theory", In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & James Phelan (ed.),  Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre.  Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  Introduction.  s 1 - 19
 • Lothe, Jakob; Winther, Per & Skei, Hans H (2008). Introduction, In  Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-493-9.  Introduction.  s 7 - 18
 • Lothe, Jakob (2007). John Huston's The Red Badge of Courage, In R. Barton Palmer (ed.),  Nineteenth-Century American Fiction on Screen.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521842211.  kapittel 8.  s 133 - 145 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative Beginnings: Modernist Literature and the Medium of Film, In Astradur Eysteinsson & Vivian Liska (ed.),  Modernism.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234544.  kap. 7, bind I.  s 487 - 500 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative, History, Travel: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" Compared to "Nostromo", In Miguel Angel Montezanti (ed.),  Viajes, identidades, imperios: Imaginarios ingleses en cultura, literatura y traducción.  Universidad Nacional de la Plata.  ISBN 9789503404287.  3.  s 43 - 58
 • Lothe, Jakob (2007). Time Witnesses: Narratives from Auschwitz and Sachsenhausen, In Willy Østreng (ed.),  Consilience.  Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.  ISBN 978-82-996367-4-2.  kapittel.  s 121 - 126
 • Tysdahl, Bjørn & Lothe, Jakob (2007). Modernism in Norway, In Astradur Eysteinsson & Vivian Liska (ed.),  Modernism.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234544.  Kap. V.  s 863 - 868
 • Lothe, Jakob (2006). Beginning and Repetition in Conrad's "Lord Jim". La Revue des Lettres Modernes.  ISSN 0035-2136.  s 89- 102 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative Vision in "Middlemarch": The Novel Compared with the BBC Television Adaptation, In Karen Chase (ed.),  Middlemarch in the Twenty-First Century.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-516996-6.  kapittel 9.  s 177 - 199 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative and Memory in J.M. Coetzee's "Boyhood", In Charles I. Armstrong & Øyunn Hestetun (ed.),  Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-430-4.  kapittel 14.  s 187 - 200 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, Identity, Solidarity: Conrad's "Heart of Darkness" and "Lord Jim", In Andrzej Ciuk & Marcin Piechota (ed.),  Conrad's Europe.  Opole University.  ISBN 83-7395-132-6.  kapittel 11.  s 139 - 151
 • Lothe, Jakob (2005). Narrativt perspektiv og ideologisk posisjonering: Conrad og Kingsolver om Kongo, Seierstad om Afghanistan, I: Britt Andersen & Knut Ove Eliassen (red.),  Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2033-7.  kapittel.  s 201 - 213
 • Lothe, Jakob (2004). Aspects of the Fragment in Joyce's "Dubiners" and Kafka's "The Trial", In  The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis.  University of South Carolina Press.  ISBN 1-57003-557-1.  kapittel 9.  s 96 - 105
 • Lothe, Jakob (2004). Repetition in Conrad's "Lord Jim", In Josiane Paccaud-Huguet & Claude Maissonnat (ed.),  L'Époque Conradienne: "Lord Jim".  Presses Universitaires de Limoges.  ISBN 2-84287-285-1.  kapittel.  s 97 - 105
 • Lothe, Jakob (2004). Short Fiction as Enstrangement: From Franz Kafka to Tarjei Vesaas and Kjell Askildsen, In Mats Jansson; Jakob Lothe & Hannu Riikonen (ed.),  European and Nordic Modernisms.  Norvik Press.  ISBN 1-870041-58-5.  kapittel.  s 97 - 115
 • Winther, Per; Lothe, Jakob & Skei, Hans H (2004). Introduction, In  The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis.  University of South Carolina Press.  ISBN 1-57003-557-1.  Introduction.  s vii - xx
 • Lothe, Jakob (2003). Conrad's "Lord Jim" and the Fragment: Narrative, Genre, History, In Nathalie Martinière (ed.),  Lord Jim de Joseph Conrad.  Éditions du temps.  ISBN 2-84274-256-7.  kap. 1.  s 15 - 24
 • Lothe, Jakob (2003). Involuntary and/or Voluntary Exile: Joyce Compared with Conrad, In  Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl.  Novus Forlag.  ISBN 8270993751.  kap. 19.  s 225 - 236
 • Lothe, Jakob (2002). Cumulative Intertextuality in "Heart of Darkness": Virgil, Dante, and Goethe's "Faust", In Gail Fincham & Attie de Lange (ed.),  Conrad at the Millenium: Modernism, Postmodernism, Postcolonialism.  New York: Columbia University Press.  ISBN 0-88033-989-6.  s 177 - 196
 • Lothe, Jakob (2002). Das Problem des Anfangs: Kafkas "Der Process" und Orson Welles' "The Trial", I: Beatrice Sandberg & Jakob Lothe (red.),  Franz Kafka: Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung.  Rombach Verlag, Freiburg.  ISBN 3-7930-9277-1.  s 213 - 231
 • Lothe, Jakob (2002). Forord [til norsk omsetjing av Conrads "Heart of Darkness"], I:  Mørkets hjerte [av Joseph Conrad].  Kagge forlag.  ISBN 82-489-0225-0.  s 5 - 12
 • Lothe, Jakob (2002). Openings: Thomas Hardy's "Tess of the d'Urbervilles" and Knut Hamsun's "Hunger", In Bjørn Tysdahl; Mats Jansson; Jakob Lothe & Steen Klitgård Povlsen (ed.),  English and Nordic Modernisms.  Norvik Press.  ISBN 1-870041-49-6.  s 77 - 101
 • Lothe, Jakob (2002). The Problem of Narrative Beginnings: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" and Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now". La Revue des Lettres Modernes.  ISSN 0035-2136.  s 35- 58

Se alle arbeider i Cristin

 • Lothe, Jakob (ed.) (2020). Research and Human Rights. Novus Forlag.  ISBN 9788283900446.  198 s.
 • Lothe, Jakob (red.) (2017). Forsking og menneskerettar. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.
 • Lothe, Jakob (ed.) (2017). The Future of Literary Studies. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-900-2.  245 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (ed.) (2017). Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Fledgling Press.  ISBN 978-1-90591-690-0.  214 s. Vis sammendrag
 • Peters, John G.; Lothe, Jakob & Peters, John G. (2017). "Reading Conrad" by J. Hillis Miller. Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-5435-6.  266 s.
 • Larsen, Bente & Lothe, Jakob (ed.) (2016). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  187 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3867-4.  293 s. Vis sammendrag
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (ed.) (2015). Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  160 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (red.) (2015). Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy.. Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  239 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (red.) (2014). Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson.. Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  260 s.
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (ed.) (2014). Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  245 s. Vis sammendrag
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (ed.) (2013). Narrative Ethics. Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  313 s.
 • Lothe, Jakob (red.) (2013). Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205457065.  248 s.
 • Lothe, Jakob & Sebak, Per Kristian (2012). Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3498-0.  368 s.
 • Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (ed.) (2012). Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-687-2.  326 s.
 • Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice & Speirs, Ronald (ed.) (2011). Franz Kafka. Theory, Rhetoric, and Reading. Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-5177-5.  251 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lange, Attie de; Lothe, Jakob; de Lange, Attie & Fincham, Gail (ed.) (2008). Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-55316-3.  246 s.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (ed.) (2008). Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  293 s.
 • Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (ed.) (2008). Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Helsinki University Press.  ISBN 978-951-570-738-3.  238 s.
 • Lothe, Jakob; Skei, Hans H & Winther, Per (2008). Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-493-9.  219 s.
 • Lothe, Jakob; Refsum, Christian & Solberg, Unni (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257317140.  253 s.
 • Lothe, Jakob & Storeide, Anette (red.) (2007). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Lydbokforlaget.  ISBN 9788242121967.
 • Lothe, Jakob & Anette, Storeide (red.) (2006). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 978-82-05-36362-5.  201 s. Vis sammendrag
 • Storeide, Anette & Lothe, Jakob (red.) (2006). Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Gyldendal.  ISBN 978-82-05-36362-5.  201 s.
 • Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Riikonen, Hannu (ed.) (2004). European and Nordic Modernisms. Norvik Press.  ISBN 1-870041-58-5.  258 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (ed.) (2004). Nordic and European Modernisms. Norvik Press.  ISBN 1-870041-58-5.  258 s.
 • Winther, Per; Lothe, Jakob & Skei, Hans H (2004). The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press.  ISBN 1-57003-557-1.  240 s.
 • Lothe, Jakob (2003). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00499-7.  316 s.
 • Pellicer, Juan Christian; Lothe, Jakob & Rem, Tore (2003). Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Novus Forlag.  ISBN 8270993751.  247 s.
 • Lothe, Jakob (2002). Joseph Conrad. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30074-7.  248 s. Vis sammendrag
 • Sandberg, Beatrice & Lothe, Jakob (red.) (2002). Franz Kafka: Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Rombach Verlag, Freiburg.  ISBN 3-7930-9277-1.
 • Tysdahl, Bjørn; Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Povlsen, Steen Klitgård (ed.) (2002). English and Nordic Modernisms. Norvik Press.  ISBN 1-870041-49-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lothe, Jakob (2021, 09. januar). Språk. Sannhet. Makt. Boka fra 1948 er like relevant i dag. [Intervju ved Gerd Elin Sandve].  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2020). Ali Smith, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2020).  Store norske leksikon AS.  ISBN 0000000000000.  https://snl.no/Ali_Smith.
 • Lothe, Jakob (2020). Animal Farm, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2020).  Store norske leksikon AS.  ISBN 0000000000000.  https://snl.no/Animal_Farm.
 • Lothe, Jakob (2020). George Orwell, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2020).  Store norske leksikon AS.  ISBN 0000000000000.  https://snl.no/George_Orwell.
 • Lothe, Jakob (2020, 04. desember). "Hvor mye holocaust-forskning får man for 40 millioner stjålne jødiske kroner?" Intervju ved Nikolai Melamed Kleivan.  Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2020, 25. november). Intervju med Irene Levin, forfatter av "Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten". [Internett].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2020). Memory and Narrative Ethics.
 • Lothe, Jakob (2020). Nittenåttifire, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2020).  Store norske leksikon AS.  ISBN 0000000000000.  https://snl.no/Nittenåttifire.
 • Lothe, Jakob (2020). Presentasjon av "Research and Human Rights", red. Jakob Lothe (Oslo: Novus Press, 2020).
 • Lothe, Jakob (2020, 19. oktober). Research and Human Rights. Intervju i Nyhetsmorgen-tv ved Ugo Fermariello. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202010/NNFA05101920#.
 • Lothe, Jakob (2020). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Nordic Travels between 1872 and 1903.
 • Lothe, Jakob (2019). Djuptloddande studie av begynnelsens problem. Niels Buch Leander, "The Sense of a Beginning: Theory of the Literary Opening". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  2
 • Lothe, Jakob (2019). Etikk i litteratur. Hanne Ørstaviks "Presten".
 • Lothe, Jakob (2019). Graham Greene, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2019).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Lothe, Jakob (2019). Introduksjon til Carol Reeds "The Third Man".
 • Lothe, Jakob (2019). Iris Murdoch [intervjua s.m. Elin Svenneby].
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative Ethics.
 • Lothe, Jakob (2019). Narrative, Memory, Identity: Leni Riefenstahl, Edith Notowicz, W. G. Sebald, Jenny Erpenbeck.
 • Lothe, Jakob (2019). The Ethics of the Endings of Ian McEwan's "Atonement" and Joe Wright's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2019). Tidsvitner om Holocaust.
 • Lothe, Jakob & Graver, Hans Petter (2019). Fri forskning under press. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 40- 40
 • Lothe, Jakob (2018). Aspects of Christopher Southgate's Poetry.
 • Lothe, Jakob (2018). Ethics and Narrative: Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2018). Hvem eier kunsten?.
 • Lothe, Jakob (2018). Iris Murdoch, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  https://snl.no/Iris_Murdoch.
 • Lothe, Jakob (2018, 26. juni). Jakob Lothe er nytt medlem av USAs eldste vitskapsakademi. [Intervju ved Ellen Evju Jahr]. [Internett].  HF-Nytt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2018, 28. juni). Jakob Lothe innvald i American Philosophical Society. [Intervju ved NRK Sogn og Fjordane]. [Radio].  NRK.
 • Lothe, Jakob (2018). Joseph Conrad - History, Fiction, Ethics.
 • Lothe, Jakob (2018, 24. juli). Kipling og rasisme.  Vårt Land.
 • Lothe, Jakob (2018, 29. november). Mulig mord i kulissene. [Intervju om Kjersti Irene Aarsteins doktoravhandling om Karl Ove Knausgårds "Min kamp", ved Askild Matre Aasarød].  Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2018). Narrative Ethics: Hanna Meretoja's "The Ethics of Storytelling".
 • Lothe, Jakob (2018). Narrative and Memory: The Example of Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2018). Reflections on "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2018). The Ethics of Leni Riefenstahl.
 • Lothe, Jakob (2018). The Ethics of Short Fiction: Katherine Mansfield and Nadine Gordimer.
 • Lothe, Jakob (2018). The Fiction of Franz Kafka.
 • Lothe, Jakob (2018). The Fiction of Joseph Conrad.
 • Lothe, Jakob (2018). The Significance of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2018). Thomas Hardy, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  https://snl.no/Thomas_Hardy.
 • Lothe, Jakob (2018). Time's Witnesses: The Challenge of not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2018). "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" [Conversation with Unni Langås].
 • Lothe, Jakob (2017, 27. januar). "Author gives female survivors their voices" Interviewed by Simon Yaffe.  Jewish Telegraph, London.
 • Lothe, Jakob (2017, 06. juli). "Det svekker prisen helt klart" Intervju om inhabilitet v/Ida Madsen Hestman.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2017). Ein verdig nobelprisvinnar i litteratur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  158(344), s 18- 19 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2017). Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness. Theatre journal (Washington, D.C.).  ISSN 0192-2882.  69(4), s 594- 596 . doi: 10.1353/tj.2017.0082
 • Lothe, Jakob (2017). Ethics.
 • Lothe, Jakob (2017). Etikk i litteratur og film.
 • Lothe, Jakob (2017). Etikk i litteratur og forlagsetikk.
 • Lothe, Jakob (2017, 14. august). "Etiske problemer med begge bøkene". Intervju ved Heidi Borud.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2017). Foredrag om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust" (Oslo: Gyldendal, 2013).
 • Lothe, Jakob (2017). Fortelje for ikkje å gløyme: tidsvitne frå nazistanes konsentrasjonsleirar.
 • Lothe, Jakob (2017, 20. januar). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Stories from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). Interviewed by Pippa Jones. [Radio].  Talk Radio Europe.
 • Lothe, Jakob (2017, 24. januar). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). [Radio].  BBC Radio Hereford and Worcester.
 • Lothe, Jakob (2017, 22. januar). Interview linked to publication of "Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust" (Edinburgh: Fledgling Press, 2017). [Radio].  BBC Radio Norfolk.
 • Lothe, Jakob (2017, 17. februar). Intervju om invitasjon av Eirik Jensen til krimfestival arr. av Cappelen Damm i Oslo 9.-11.03.2017. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Lothe, Jakob (2017). Introduction, In Jakob Lothe (ed.),  Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust.  Fledgling Press.  ISBN 978-1-90591-690-0.  Introduction.  s 1 - 23
 • Lothe, Jakob (2017). Introduksjon, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  Introduksjon.  s 9 - 32
 • Lothe, Jakob (2017). Kazuo Ishiguro, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  https://snl.no/Kazuo_Ishiguro.
 • Lothe, Jakob (2017). Narrative and Memory: Time's Witnesses.
 • Lothe, Jakob (2017). Presentasjon og diskusjon av boka "Etikk i litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2017). Presentasjon og diskusjon av boka "Etikk i litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2017, 06. januar). Røyndom eller fiksjon. Invervju v/Ronny Spaans om boka "Etikk i litteratur og film".  Dag og Tid.
 • Lothe, Jakob (2017, 17. februar). Stiller opp på krimfest [Intervju om invitasjon av Eirik Jensen til krimfestival arr. av Cappelen Damm i Oslo 9.-11.03.2017].  Dagsavisen, Oslo.
 • Lothe, Jakob (2017). Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative. Ed. Hanna Meretoja and Colin Davis.. Storyworlds: A Journal of Narrative Studies.  ISSN 1946-2204.  9(1-2), s 247- 257
 • Lothe, Jakob (2017). The Narrative Ethics of W. G. Sebald. History, Memory, Fiction.
 • Lothe, Jakob & Peters, John G. (2017). Foreword, In John G. Peters; Jakob Lothe (ed.),  "Reading Conrad" by J. Hillis Miller.  Ohio State University Press.  ISBN 978-0-8142-5435-6.  Foreword.  s vii - xxiv
 • Lothe, Jakob (2016). A conversation with 2016 Holberg Laureate, Renaissance and Shakepeare Scholar, Stephen Greenblatt..
 • Lothe, Jakob (2016, 17. november). Befri etikken fra følelsene. Intervju v/Astrid Hygen Meyer om boka "Etikk i litteratur og film".  Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2016, 23. oktober). Etikk har vært forsømt innenfor litteraturforskningen. Intervju v/Heidi Borud.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film, særleg Ian McEwans "Om forlatelse".
 • Lothe, Jakob (2016, 17. desember). Etikk i litteratur og film. Ingrid Storholmen, "Her lå Tirpitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 24. desember). Etikk i litteratur og film. Kjartan Fløgstad, "Grense Jakobselv". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016, 10. desember). Etikk i litteratur og film. Nadine Gordimer, "Er det ikke et annet sted vi kan møtes?" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 31. desember). Etikk i litteratur og film. W.G. Sebald, "Austerlitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016, 02. januar). Forsking og menneskerettar. Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 29. november). Intervju v/Anne Dorte Lunås om boka "Etikk i litteratur og film". [Radio].  Kulturhuset NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative ethics and Levinas's relational understanding of the human: the example of Hanne Ørstavik's "Presten".
 • Lothe, Jakob (2016). Nærlesning av "Apokalypse Nå". Samtale med Johan Harstad og Guro Kulås, relatert til Johan Harstads "Max, Mischa & Tetoffensiven".
 • Lothe, Jakob (2016). Participant, Round table discussion of the topic "Conflict and conflict solution in Palestine and Israel".
 • Lothe, Jakob (2016). The Complexity of Narrative Beginnings: Franz Kafka and W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2016). The Narrative Ethics of Ingrid Storholmen's "Her lå Tirpitz".
 • Lothe, Jakob (2016). Tidsvitne, minne, forteljing. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Lothe, Jakob (2016). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Nordic Travels between 1872 and 1903.
 • Lothe, Jakob (2016). Twelfth Meeting of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, Panama City 3.-8.10.2016.
 • Lothe, Jakob (2016, 07. november). Vi må ta etikken meir på alvor. Intervju v/Silje Pileberg om boka "Etikk i litteratur og film". [Internett].  http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (2015). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  Forhold.  s 10 - 39
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics and Literature: Authority and Reliability.
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics in Contemporary Scandinavian Literature.
 • Lothe, Jakob (2015). Historieformidling og forteljingar få Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). Inleiding, "Getuiges van de tijd". Antwerpen: Spectrum, 2015., I: Jakob Lothe (red.),  Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy..  Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. Dagsnytt 18, NRK2. [TV].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. NRK P2 Dagsnytt 18. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015, 24. april). Intervju v/Kristian Bendiksen om nye filmar om Robin Hood. Kulturhuset NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Joseph_Conrad
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad's Literary Maps: History, Politics, Narrative.
 • Lothe, Jakob (2015, 01. oktober). "Kvinnelige tidsvitner" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit i Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015). Litteratur som forsvar av menneskerettar.
 • Lothe, Jakob (2015). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Adaptation: Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now Redux" Compared to Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Testimony: The Stories of Ten Jewish Women.
 • Lothe, Jakob (2015). The Ethics of Narrative Endings: Ian McEwan's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2015). Tidsvitne frå Holocaust. Kva gjer vi når dei blir borte?.
 • Lothe, Jakob (2015). Verdien av vitnesbyrd. Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2015, 09. mai). "Ze willen vertellen over de Holocaust, opdat we niet vergeten".  Trouw, Amsterdam.
 • Lothe, Jakob (2014). Aspects of Gender in Conrad's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2014). Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2014). Challenges of Editing and Narrative Presentation: The Example of "Kvinnelige tidsvitner" (Female Time's Witnesses).
 • Lothe, Jakob (2014). Det usikre, tvilande og søkjande mennesket. Stream of consciousness i litteraturen. Dyade.  ISSN 0332-5792.  46(3), s 45- 51
 • Lothe, Jakob (2014, 13. februar). Diskusjon i NRK P2 om Holocaust relatert til "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014). Efterskrift, I: Jakob Lothe (red.),  Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson..  Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  Etterord.  s 201 - 233
 • Lothe, Jakob (2014). Faglege utfordringar i arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljing, vitnesbyrd, historie: Om "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljingar frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Intervju om "Norsk jødeforfølgelse" v/Siss Vik. Kulturhuset, NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014, 22. juli). John Steinbecks "Om mus og menn". Samtale med Leif Ekle. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014, 14. juli). Kaster nytt lys over Afghanistan: Fiksjon om krigen dukker opp på norske TV-skjermer og i krim. Intervju ved Kristin Buvik Sivertsen.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Kvinder, der overlevde dødslejre. Intervju v/Bente Clausen i Kristeligt Dagblad, København.  København. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2014). Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2014, 09. april). Litterært tidsvitne. Intervju v/Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm.  Regionsavisa.
 • Lothe, Jakob (2014). Menneskeskjebner frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014). Nyskapande Bibeldikt. Melding av "Bibeldikt", red. Alf Kjetil Vagelmo og Jan Ove Ulstein. Oslo: Verbum, 2014.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 48- 49
 • Lothe, Jakob (2014). Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Om arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Om forteljing og etikk, med særleg referanse til W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2014). Titanic: History, Myth, Literature, Film.
 • Lothe, Jakob (2014, 03. september). Truman Capotes "Med kaldt blod". Samtale med Cille Biermann. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014). Verstehen/Nicht-Verstehen. Franz Kafka's "In der Strafkolonie".
 • Lothe, Jakob (2014). W.G. Sebald: Narrative, Memory, History.
 • Lothe, Jakob (2014). "Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell's 'The Kindly Ones'". Edited by Aurélie Barjonet and Liran Razinsky. Partial Answers.  ISSN 1565-3668.  12(1), s 196- 199
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Astradur & Jansson, Mats (2014). Introduction, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Introduction.  s 7 - 22
 • Lothe, Jakob (2013, 16. april). 22. juli: Ikke et tilbakelagt kapittel.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2013). After Testimony: Challenges and Possibilities of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2013). Fortelling og vitnesbyrd: Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2013). Hans H. Skei: "A Little Lost Village: Reading William Faulkner's 'The Hamlet'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(2), s 175- 177
 • Lothe, Jakob (2013). Innledning, I: Jakob Lothe (red.),  Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205457065.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [TV].  Dagsrevyen NRK 1.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Kulturnytt v/Martin Jahr om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 19. oktober). Intervju i Verdibørsen v/Aase Cathrine Myrtveit om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger om Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju v/ Natalie Angelica Sagstad om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Internett].  Heimeside Institutt for framandspråk, HF, Univ i Bergen.
 • Lothe, Jakob (2013, 20. november). Intervju v/Erling Fossheim om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2013, 18. juni). Intervju ved tildeling av prisen "Fangenes Testamente" fra Aktive Fredsreiser, 15.06.2013.  Aust Agder Blad.
 • Lothe, Jakob (2013). Introduction to Narrative: Correspondences between Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's film adaptation.
 • Lothe, Jakob (2013). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress".
 • Lothe, Jakob (2013). Jacob Lund: "Erindringens æstetik. Essays". The Nordic Journal of Aesthetics.  ISSN 2000-1452.  (44-45), s 135- 140
 • Lothe, Jakob (2013). Joseph Conrad: Kva ville han med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29- 29
 • Lothe, Jakob (2013). Kva skjedde med dei norske jødiske kvinnene?. Hatikva.  22(4), s 39- 39
 • Lothe, Jakob (2013, 19. november). Kvinner i kamp [Om "Kvinnelige tidsvitner"]. Intervju v/Silje Marie Stavrum Norevik.  Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2013). Presentasjon av "Kvinnelige Tidsvitner. Fortellinger fra Holoaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Samtale med Zdenka Fantlova, Jane Arnfield og Irene Levin om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). The Holocaust and Human Rights: The Example of "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2013). Tomrom i historia om Holocaust. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Lothe, Jakob (2013, 21. oktober). Winning a Nobel Prize for Alice Munro.  The Star, Toronto.
 • Lothe, Jakob (2012). Christoph Bode: The Novel: An Introduction. Anglia. Zeitschrift für englische Philologie.  ISSN 0340-5222.  130(2), s 319- 320
 • Lothe, Jakob (2012, 13. april). Det gamle Europas forlis. Intervju v/Solveig Nygaard Langvad.  Morgenbladet.
 • Lothe, Jakob (2012). Det ultimate litterære liv [om Gordon Bowkers nye Joyce-biografi]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Lothe, Jakob (2012, 25. februar). Etter 22. juli - Om ondskap og minnebearbeiding. Forelesningsrekke ved Universitetet i Oslo. [TV].  NRK2.
 • Lothe, Jakob (2012). Forfattaren W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2012, 02. april). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Titanic. Historie, myte, litteratur og film". [TV].  NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012, 10. april). Intervju i Kulturnytt v/Ugo Fermariello om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio].  NRK2.
 • Lothe, Jakob (2012, 10. april). Intervju i Morgennytt v/Iselin Fjeld om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV].  NRK P1.
 • Lothe, Jakob (2012, 13. april). Intervju i Radio P4 v/Jan Normann om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio].  P4.
 • Lothe, Jakob (2012, 14. april). Intervju i TV2 om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [TV].  TV2.
 • Lothe, Jakob (2012, 14. april). Intervju i Ukeslutt om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". [Radio].  NRK1.
 • Lothe, Jakob (2012). Intervju om "Titanic. Historie, myte litteratur og film". Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen.  (6), s 13- 13
 • Lothe, Jakob (2012, 26. oktober). Intervju om konspirasjonsteoriar i litteratur. [Radio].  NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012, 25. april). Intervju v/Irina Tjelle om vondskap i litteraturen. [Radio].  Radio Nova.
 • Lothe, Jakob (2012, 14. april). Intervju v/Lena Storvand om "Titanic. Historie, myte litteratur og film".  VG.
 • Lothe, Jakob (2012). Meisterlege gjendiktingar. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  51(16), s 40
 • Lothe, Jakob (2012). Narrative and Testimony.
 • Lothe, Jakob (2012, 28. mars). Samtale med Anne Bøhler om John Steinbecks "Vredens druer". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med Mona Ringvej, Einar Lie og Helge Jordheim om Titanic. Historie, myte litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med Thomas Hylland Eriksen om "Titanic. Historie, myte, litteratur og film".
 • Lothe, Jakob (2012). Samtale med/intervju av Nadine Gordimer.
 • Lothe, Jakob (2012, 28. september). Samtale om Rudyard Kiplings "Jungelboken". [Radio].  NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012, 03. november). Samtale om litteratursjangeren universitetsroman. [Radio].  NRKP2.
 • Lothe, Jakob (2012). Sissel Lægreid og Helgard Mahrdt (red.): Diktning og diktatur. Herta Müllers forfatterskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Lothe, Jakob (2012, 08. august). Sommer i P2. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2012). The Process of History and the Need to Remember: The Transition from Holocaust Testimonies to Narratives After Testimony.
 • Lothe, Jakob (2012). Titanic på film.
 • Lothe, Jakob (2012, 20. mars). Vil lure oss til etisk innsikt. Intervju v/Dag Eivind Undheim Larsen.  Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2012). Åtvaringa frå 26.11.1942. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 16
 • Mitchell, Domhnall; Goring, Paul & Lothe, Jakob (2012). "Introduction: Each Other's Yarns", In Domhnall Mitchell; Paul Goring & Jakob Lothe (ed.),  Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-687-2.  Introduksjon.  s 13 - 20
 • Lothe, Jakob (2011). Deltakar og tilskodar: J.M. Coetzees forfattarskap.
 • Lothe, Jakob (2011). Echoes of Virgil and Dante in Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2011). Eit utpint folk [Bokmelding av Nuruddin Farah, "Knuter"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  192, s 43
 • Lothe, Jakob (2011, 06. november). Folkelig engelsk og keiserlig tysk, intervju v/Rune Hallheim.  Aftenposten.
 • Lothe, Jakob (2011). Franz Kafkas forteljekunst.
 • Lothe, Jakob (2011, 06. januar). Kutter "nigger" fra klassiker.  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Ethics: Joseph Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Ethics: W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2011). Narrative and Genre in Joseph Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2011, 15. februar). Nye historier om Holocaust. Intervju ved Siss Vik. [TV].  HL-senteret, Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2011, 01. mars). Samtale med Anne Bøhler om slektsromanen [Jane Austen, "Fornuft og følelser" og Roy Jacobsen, "Seierherrene"]. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2011). Hvor er boken i tellekantsystemet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2011). Tellekantsystemet bør endres. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (8), s 34- 35
 • Lothe, Jakob (2010). Aspects of Verbal and Visual Narrative: Joseph Conrad and W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Challenges of translating modernist poetry into Norwegian: The example of Olav H. Hauge.
 • Lothe, Jakob (2010). Conrad and W. G. Sebald: Aspects of Exile and Narrative.
 • Lothe, Jakob (2010). Donne i ettertid.
 • Lothe, Jakob (2010). Eksil, forteljesituasjon og sivilsasjonssamanbrot. W. G. Sebald og Joseph Conrad. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  64(1), s 116- 19
 • Lothe, Jakob (2010). Etterord i "John Donne. Eit menneske er inga øy", dikt og prosa gjendikta av Åsmund Bjørnstad, I: Åsmund Bjørnstad (red.),  "John Donne. Eit menneske er inga øy". Dikt og prosa gjendikta ved Åsmund Bjørnstad.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19597-6.  Etterord.  s 134 - 142
 • Lothe, Jakob (2010). Eventyr på film [Bokmelding av Elisabeth Oxfeldt, "H.C. Andersens eventyr på film"]. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  34(2), s 81- 82
 • Lothe, Jakob (2010). Inspirerande kulturhistorie inspirert av Tollundmannen [Bokmelding av Karin Sanders, "Bodies in the Bog and the Archaelogical Imagination"]. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  97(3), s 317- 319
 • Lothe, Jakob (2010). Kafkas "Vor dem Gesetz".
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative Representations of the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative and Visual Perspective: The Example of W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Narrative, History, Fiction: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Narratives about the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2010). Review of Udo J. Hebel, ed., "Transnational American Memories". American Studies in Scandinavia.  ISSN 0044-8060.  42(1), s 114- 117
 • Lothe, Jakob (2010, 13. oktober). Samtale med Anne Bøhler om Joseph Conrads "Mørkets hjerte". [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2010, 13. desember). Samtale med Cille Biermann om Aissa Djebar, "Stort er fengelset". [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2010). Sjølvbiografisk, men ikkje sjølvopptatt [Bokmelding av Aissa Djebar, "Stort er fengselet"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191, s 41
 • Lothe, Jakob (2010). The Narrator Revisted: The Challenge of W.G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2010). Time's Witnesses: Narratives from Auschwitz and Sachsenhausen.
 • Lothe, Jakob (2010). Varulvens villskap [Bokmelding av Aino Kallas, "Gjennom eld og vatn"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191, s 35
 • Lothe, Jakob (2010). Verbal Narrative and Visual Image: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2010). Visual Perspective and/or Narrative Perspective: Theoretical Observations, with Particular Reference to Conrad and Sebald.
 • Lothe, Jakob; Grimstad, Knut Andreas & Scherr, Rebecca (2010). Når livsløgner står for fall [samtale om Abi Morgans "Blendverk"].
 • Lothe, Jakob & Vold, Tonje (2010). Samtale om sørafrikansk litteratur, særleg K. Sello Duikers "Jeg har sett mørkets indre".
 • Lothe, Jakob (2009). Adaptation as Intersecting: The Beginning of Joseph Conrad’s "Heart of Darkness" Compared to the 'Intelligence Compound' Scene of Francis Ford Coppola’s "Apocalypse Now Redux".
 • Lothe, Jakob (2009). Foredrag om Cervantes' "Don Quijote".
 • Lothe, Jakob (2009). Foredrag om Vergils "Aeneiden".
 • Lothe, Jakob (2009). Frå den mørke sida [Bokmelding av Philip Gourevitch og Errol Morris, "Stående ordre. På innsiden av Abu Ghraib"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  190(17.04.2009), s 35- 35
 • Lothe, Jakob (2009). Frå modernistisk roman til 'vanleg' film. Virginia Woolfs "To the Lighthouse" og Colin Greggs "To the Lighthouse". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  21(4), s 51- 56
 • Lothe, Jakob (2009). Hva var litteraturvitenskap før og hva er det i dag?.
 • Lothe, Jakob (2009). I skuggen av borgarkrigen [Bokmelding av Jaume Cambré, "Stemmene fra Pamano"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  190, s 35
 • Lothe, Jakob (2009). Imperialisme i Joseph Conrads "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2009, 28. juli). Intervju om Ernest Hemingway v/Siri Heyerdahl. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009, 03. juni). Intervju om George Orwell, "Nineteen Eighty-Four". [Radio].  Radio Orakel.
 • Lothe, Jakob (2009, 29. mai). Intervju om "Professor of Poetry" ved Oxford University, ved Ugo Fermariello. [Radio].  Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009, 22. mars). Intervju om Steve McQueens bidrag til utstillinga "Hypocrisy: The Sitespecificity of Morality", Museet for Samtidskunst, Oslo. [Radio].  Radiofront NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Kazuo Ishiguro, I:  Store Norske Leksikon, nettutgave.  Kunnskapsforlaget.  https://snl.no/Kazuo_Ishiguro.
 • Lothe, Jakob (2009). Landsgymnaset - eit særprega skuleslag. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  85(3), s 267- 269
 • Lothe, Jakob (2009). Meisterlege noveller [bokmelding av Chimamanda Ngozi Adichie, "Kvelningsfornemmelser"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  190, s 34
 • Lothe, Jakob (2009). Memory, Photo, Film: W. G. Sebald's Narratives, with Particular Reference to "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative Beginnings in Kafka.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative and Ethics: Conrad, Kafka, Sebald.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative and Visual Image: W. G. Sebald's Search for Forgiveness.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative theory and analysis: Conrad and Kafka.
 • Lothe, Jakob (2009). Narrative theory and analysis: Levi and Sebald.
 • Lothe, Jakob (2009). Også Melgaard har etisk ansvar. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (17.04.2009), s 58- 58
 • Lothe, Jakob (2009, 18. november). Om "Mørkets hjerte" v/Anne Bøhler. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2009). Pessimisme og erotikk [Bokmelding av D.H. Lawrence, "Regnbuen"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  190, s 34- 35
 • Lothe, Jakob (2009). Review of Katherine Isobel Baxter and Richard J. Hand, eds., "Joseph Conrad and the Performing Arts" (Franham: Ashgate, 2009). Conradian.  ISSN 0951-2314.  34(2) Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2009, 17. mars). Stor fallhøyde. Intervju om adaptasjon ved Ingvill Dybfest Dahl.  Verdens Gang.
 • Lothe, Jakob (2009). W. G. Sebald's Narratives, with Particular Reference to Visual Images.
 • Lothe, Jakob (2009). Å springe åleine [Bokmelding av Svein Olaf Thorbjørnsen, "Vinn eller forsvinn! Mennesket i konkurransesamfunnet"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  190(09.01.2009), s 35- 35
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (22.03.2009), s 4- 4
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Phelan, James (2008). Afterword, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & James Phelan (ed.),  Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre.  Ohio State University Press.  ISBN 9780814251652.  Etterord.  s 257 - 262
 • Jansson, Mats; Kantola, Janna; Lothe, Jakob & Riikonen, H. K. (2008). Introduction, In Mats Jansson; Janna Kantola; Jakob Lothe & H. K. Riikonen (ed.),  Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms.  Helsinki University Press.  ISBN 978-951-570-738-3.  Introduction.  s 7 - 16
 • Lange, Attie de; Fincham, Gail; Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2008). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Attie de Lange; Jakob Lothe; Attie de Lange & Gail Fincham (ed.),  Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-55316-3.  Introduction.  s xi - xxv
 • Lothe, Jakob (2008, 11. mars). Bokprogrammet NRK 1 [intervju ved Hans Olav Brenner]. [TV].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2008, 26. august). Bødlenes historie.  Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2008). Den overlevande [Bokmelding av Imre Kertész, "K. Mappe"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189(25.04.2008), s 38
 • Lothe, Jakob (2008). Den sterkastes rett [Bokmelding av William Golding, "Arvtakerne"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189(08.02.2008), s 38- 39
 • Lothe, Jakob (2008). Doris Lessing - historie, fiksjon, sjølvbiografi.
 • Lothe, Jakob (2008). Doris Lessing: Vår tids Virginia Woolf.
 • Lothe, Jakob (2008). Etter vitnesbyrd. Etiske utfordringar i narrativ representasjon av Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2008). Faderen og sønnen [Bokmelding av Bjørn Westlie, "Fars krig". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189, s 42- 43
 • Lothe, Jakob (2008). Foredrag om Doris Lessing.
 • Lothe, Jakob (2008). Forgivenss, History and Narrative: Testimonies of Norwegian Auschwitz Survivors Compared to W.G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2008). Forteljing, vitnesbyrd, fiksjon: Narrative presentasjonsformer av Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2008). Franz Kafkas "Slottet".
 • Lothe, Jakob (2008). Frå bønneskammelen [Bokmelding av André Brink, "Kneleren"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189, s 33
 • Lothe, Jakob (2008, 31. mars). Intervju om Doris Lessing. [Radio].  NRK Sørlandet.
 • Lothe, Jakob (2008, 06. august). Intervju om Franz Kafka. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008, 19. april). Intervju om Holocaust og tidsvitner. Verdibørsen, ved Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008, 05. oktober). Intervju om William Golding, "Arvtakerne" [Radiofront, programleiar Siss Vik]. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008, 09. april). Intervju om forholdet mellom litteratur og film.  Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2008). Jon Fosses roman "Melancholia" og Lars Hertervigs bildekunst.
 • Lothe, Jakob (2008). Kafka vår samtidige. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  84(4), s 113- 117
 • Lothe, Jakob (2008). Moderne kolonistar [Bokmelding av Tania Michelet, "Afrika er ikke for alle"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189, s 38- 39
 • Lothe, Jakob (2008). Modernism and the Problem of Narrative Beginnings.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Memory, Image: W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2008). Narrative, Memory, and Textual Picture.
 • Lothe, Jakob (2008). Olav H. Hauges "Til eit Astrup-bilete" og Nikolai Astrups "Vårnatt i hagen".
 • Lothe, Jakob (2008). Over og under streken [Bokmelding av J. M. Coetzee, "Vanære"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189(27.06.2008), s 36
 • Lothe, Jakob (2008). Postcolonial Literature and the Empire: The Examples of J.M. Coetzee and Doris Lessing. British Politics Review.  ISSN 1890-4505.  3(2), s 11
 • Lothe, Jakob (2008). På raudvinsfylla i mørkets hjarte [Bokmelding av Alain Mabanckou, "Knust glass"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  189
 • Lothe, Jakob (2008, 02. januar). Samtale om Kiran Desai, "Tapets barn". Boktilsynet, NRK P2 (programleiar Agnes Moxnes). [Radio].  NRK, Oslo.
 • Lothe, Jakob (2008, 01. oktober). Samtale om Salman Rushdie, "Trollkvinnen fra Firence" [Boktilsynet, programleiar Anne Bøhler]. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2008). Verbal Narrative and Visual Image: Reading and Viewing Conrad, Coppola and Sebald.
 • Lothe, Jakob (2008). Vidnesbyrd. Anmeldelse af Ulrik Ekman og Frederik Tygstrup (red.), "Witness: Memory, Representation, and the Media in Question". Passage.  ISSN 0901-8883.  60, s 129- 132
 • Lothe, Jakob & Refsum, Christian (2008, 27. februar). Litt av alt om litteratur [intervju om 2. utg. av "Litteraturvitenskapelig leksikon", ved Alf Tore Øksdal]. [Internett].  HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2007, 04. januar). Aldri mer.  Bergensavisen.
 • Lothe, Jakob (2007). "At jødene holder ut, forstår jeg ikke" [Bokmelding av Jan Erik Vold (red.), "Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  188, s 38
 • Lothe, Jakob (2007). Conrads mørke hjerte: Europa og Kongo.
 • Lothe, Jakob (2007, 30. januar). De siste tidsvitnene.  Nordberg menighetsblad.
 • Lothe, Jakob (2007, 30. november). Dekksguten som vart kanonisert [Intervju i høve 150-års dagen for Joseph Conrads fødsel].  Dag og Tid.
 • Lothe, Jakob (2007). Eit barn av krigen [Bokmelding av W.G. Sebald, "Luftkrig og litteratur"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  188, s 34- 35
 • Lothe, Jakob (2007, 27. april). En reise i sjelens mørke.  Kongospor.
 • Lothe, Jakob (2007). Forteljing, historie, og bilde i tekst: W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2007). Fridtjof Nansens "På ski over Grønland" (1890) og Helge Ingstads "Pelsjegerliv" (1931): Narrativ struktur og ideologisk posisjonering.
 • Lothe, Jakob (2007). From Narrator to Narratee and from Author to Reader: Conrad and his Audience.
 • Lothe, Jakob (2007, 25. januar). Intervju om boka "Tidsvitner". [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2007). Langs grensene [Bokmelding av Wolfgang Büscher, "Tyskland, en reise"]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  188, s 32
 • Lothe, Jakob (2007). Litterær diskurs som kritikk av totalitær diskurs: Joseph Conrads essay "Autocracy and War" og roman "Under Western Eyes".
 • Lothe, Jakob (2007). Modig universitetsroman [Bokmelding av Henrik Langeland, "Francis Meyers lidenskap"]. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842. . doi: nettutgåve:http://www.minerva.as/ Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2007). Narrative, Memory, and Textual Picture: W. G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2007). Presentasjon av "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2007). Presentation of the project "Narrative theory and analysis".
 • Lothe, Jakob (2007). Rekruttering til forskarstillingar i humaniora.
 • Lothe, Jakob (2007). Testimony as Narrative: The Example of the Holocaust, with Particular Reference to "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2007). The Distinction of Fiction and the Need for Historical Reference.
 • Lothe, Jakob (2007, 31. januar). "Tidsvitner" kåret til årets bok. [Internett].  HF-Aktuelt, Universitetet i Oslo.
 • Lothe, Jakob (2007). Vår tids Virginia Woolf. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (10.12.2007), s 3- 4
 • Lothe, Jakob (2007, 19. januar). Årets bok.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Svakheter ved tellekantsystemet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  39(8), s 34
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Vilkårlig uttelling for publisering i FRIDA. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  39(5), s 30- 31
 • Lothe, Jakob & Hawthorn, Jeremy (2007). Vilkårlig uttelling for publisering i FRIDA. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  39(5), s 30- 31 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2006). After Testimony: The Future of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2006). Bennett Miller, "Capote" (2005).
 • Lothe, Jakob (2006, 21. desember). Forteljingar frå genseland.  Fjordabladet.
 • Lothe, Jakob (2006). Glimrande om vondskap og menneskeleg handlingsmønster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 103- 104 Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2006). "Heart of Darkness" de Joseph Conrad y "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola: Translación de oscuridades.
 • Lothe, Jakob (2006, 08. november). Intervju om novellesjangeren. [Radio].  Boktilsynet NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Ivan Kreilkamp, "Voice and the Victorian Storyteller". Review of English Studies.  ISSN 0034-6551.  57, s 430- 431
 • Lothe, Jakob (2006, 14. september). Lansering av "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen". [Radio].  Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006, 15. september). Lansering av "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen". [TV].  NRK Frokost-TV.
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative and the Holocaust: The Example of "Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz and Sachsenhausen".
 • Lothe, Jakob (2006). Narrative, History, Travel: Joseph Conrad's "Heart of Darkness" and "Nostromo".
 • Lothe, Jakob (2006). Photographic Images in W.G. Sebald's "Luftkrieg und Literatur" and "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2006, 01. oktober). På grensen av det som kan fortelles.  Informasjonsblad for Senter for grunnforskning, nr 2.
 • Lothe, Jakob (2006, 02. november). Samtale om Erlend Loe og Petter Amundsens "Organisten". [Radio].  Kulturbeitet NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006, 30. januar). Samtale om Shakespeare-forsking. [Radio].  Kulturnytt NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006, 20. september). Samtale om sjangeren universitetsroman og Helene Uris "De beste blant oss". [Radio].  Ordfront NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2006). Testimony as Narrative: The Example of the Holocaust, with Particular Reference to the Book "Tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2006). The Problem of Narrative Beginnings in Testimony and Fiction: Levi, Steinmann, Sebald.
 • Lothe, Jakob (2006). The Problem of Narrative Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2006, 04. februar). Truman-showet.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob & Storeide, Anette (2006). Innledning, I: Jakob Lothe & Storeide Anette (red.),  Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen.  Gyldendal Norsk Forlag.  ISBN 978-82-05-36362-5.  Innledning.  s 9 - 29
 • Lothe, Jakob (2005). Aspects of Narrative and Genre in W. G. Sebald's "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2005). History, Narrative and Genre - W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2005, 09. februar). Intervju om prosjektet "Narrative theory and Analysis", Senter for grunnforskning, 2005-06. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2005, 14. oktober). Intervju om tildeling av Nobelprisen i litteratur 2005 til Harold Pinter. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2005). Joseph Conrad - Det mørke hjarte.
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, History, Fiction: The Example of the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2005). Narrative, Memory, W. G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2005). Remediering - tverrmedial analyse.
 • Lothe, Jakob (2005, 02. februar). Samtale med Anne Bøhler om den amerikanske TV-serien LOST. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2005). W. G. Sebald: Narrative, Genre, Memory.
 • Lothe, Jakob (2005). W. G. Sebald's novel "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob & Røsjø, Bjarne (2005, 20. oktober). Fortelje og aldri gløyme.  Senter for grunnforskning, Informasjonsbald nr. 2.
 • Lothe, Jakob (2005). Conrad's "Lord Jim": Narrative and Genre.
 • Lothe, Jakob (2004). Autobiography and Fiction: Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2004). Draum og flukt i litteratur og film: Frå Flaubert til Joyce.
 • Lothe, Jakob (2004, 06. oktober). Forholdet mellom litteratur og film. [Radio].  Radio Nova.
 • Lothe, Jakob (2004). Franz Kafka's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2004). Intertekstualitet i Joseph Conrads "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2004). J. M. Coetzee. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004). J. M. Coetzee and Postcolonial Literature.
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Genre, Memory: W. G. Sebald's novel "Austerlitz".
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Identity, Solidarity: Conrad's "Heart of Darkness" and "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2004). Narrative, Space, Identity: Thomas Hardy Compared to Franz Kafka and J. M. Coetzee.
 • Lothe, Jakob (2004). Narrrativ begynnelse: Knut Hamsuns "Sult" og Henning Carlsens "Sult".
 • Lothe, Jakob (2004). Rettens visualisering: Franz Kafkas "Prosessen".
 • Lothe, Jakob (2004, 20. mars). Samtale med Aase Marie Myrtvedt om William Goldings "Fluenes herre". [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004, 17. april). Samtale med Siss Wik om Alexandra Fullers "Ikke la oss gå i hundene i kveld". [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004, 05. januar). Samtale om J. M. Coetzee. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004, 02. juni). Samtale om bekjennelseslitteratur/Arne Treholts "Gråsoner". [Radio].  NRK P2 - Kulturbeitet. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004, 29. mai). Samtale om sivilisasjon/barbari. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2004). Sivilisasjon og barbari: Conrad, Kafka, Coetzee.
 • Lothe, Jakob (2004). The Fiction of Virginia Woolf.
 • Lothe, Jakob; Jansson, Mats & Riikonen, Hannu (2004). Introduction, In Mats Jansson; Jakob Lothe & Hannu Riikonen (ed.),  European and Nordic Modernisms.  Norvik Press.  ISBN 1-870041-58-5.  Introduksjon.  s 11 - 24
 • Lothe, Jakob (2003). Beginning and Repetition in Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2003, 09. desember). Intervju om J. M. Coetzees Nobelforedrag. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003, 13. januar). Intervju om Joseph Conrads "Mørkets hjerte". [Radio].  NRK P2 "Sånn er livet".
 • Lothe, Jakob (2003, 02. oktober). Intervju om tildeling av Nobelprisen i litteratur 2003 til J. M. Coetzee. [Radio].  NKR P2 "K-punkt".
 • Lothe, Jakob (2003, 02. oktober). J. M. Coetzee's forfatterskap. [Internett].  NRK.no - K-punkt.
 • Lothe, Jakob (2003, 09. desember). Kulturkommentar (om Edward W. Said). [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003, 23. september). Kulturkommentar (om Ivar Aasen). [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003, 21. oktober). Kulturkommentar (om J. M. Coetzee). [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003, 11. november). Kulturkommentar (om Leni Riefensthal). [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Literaturvermittlung um 1900: Fallstudien zu Wegen in das deutschsprachige kulturelle System, ed. Sabine Strümper-Krobb and Florian Krobb. Modern Language Review.  ISSN 0026-7937.  98(4), s 1054- 1055
 • Lothe, Jakob (2003). Narrative Beginnings in the Short Story and Film: "The Dead" and "Short Cuts".
 • Lothe, Jakob (2003). Postcolonial Literature and Travel Literature: The Example of Joseph Conrad.
 • Lothe, Jakob (2003). Repetition in Conrad's "Lord Jim".
 • Lothe, Jakob (2003, 25. juni). Samtale om E. M. Forsters "Maurice". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2003). Theories of Narrative.
 • Lothe, Jakob (2002, 23. september). Livslang seilas med Conrad.  Oslo : Dagbladet.
 • Lothe, Jakob (2002, 10. september). Vender alltid attende til Conrad.  Bergen : Bergens Tidende.
 • Lothe, Jakob (2002, 03. april). "Allah skylder ingen noe" - om postkolonial vestafrikansk litteratur. [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2002). Biografi og monografi - om Joseph Conrad.
 • Lothe, Jakob (2002). Christopher GoGwilt, "The Fiction of Geopolitics". ANQ. A Quarterly Journal of Short Articles, Notes, and Reviews.  ISSN 0895-769X.  15(4), s 50- 53
 • Lothe, Jakob (2002). Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's "Apocalypse Now".
 • Lothe, Jakob (2002). Frå Conrads "Heart of Darkness" til Coppolas "Apocalypse Now Redux". Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  [ikkje oppgitt](2), s 36- 40
 • Lothe, Jakob (2002). Involuntary and/or Voluntary Exile: Joyce Compared with Conrad.
 • Lothe, Jakob (2002, 28. oktober). Mellom to verdener [om Joseph Conrad og postkolonial litteratur i programmet "Lesekunst"]. [Radio].  Oslo : NRK 1 TV.
 • Lothe, Jakob (2002). Oss og de andre.
 • Lothe, Jakob (2002). Postkolonial litteratur: J.M. Coetzees "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2002, 23. august). Postkolonialisme. [Radio].  Oslo : NRK nrk.no/litteratur/lesekunst/ teorier/.
 • Lothe, Jakob (2002, 21. oktober). Romaner på en ny måte [om Franz Kafka i programmet "Lesekunst"]. [Radio].  Oslo : NRK 1 TV.
 • Lothe, Jakob (2002, 04. september). Samtale om monografi om Joseph Conrad (Gyldendal, 2002). [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2002). Short Fiction as Enstrangement: From Franz Kafka to Tarjei Vesaas and Kjell Askildsen.
 • Lothe, Jakob (2002, 05. juli). William Faulkner. [Radio].  Oslo : NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:23 - Sist endret 1. sep. 2020 14:39