Karin Gundersen

Bilde av Karin Gundersen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo
Emneord: Fransk litteratur, Romanteori, Fransk teori og filosofi

Publikasjoner

 • Gundersen, Karin (2019). Sjalusiens komedie. Bloom om Proust. Agora. ISSN 0800-7136. 36(2), s. 26–32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Karin (2019). Fra Shakespeare til Derrida: en spøkelseshistorie. Agora. ISSN 0800-7136. 36(1), s. 94–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Karin (2017). La formation du goût littéraire. L'Année Stendhalienne. ISSN 1634-7595. 16, s. 151–157.
 • Gundersen, Karin (2016). NOMS/Navn. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 317–322.
 • Gundersen, Karin (2016). Les déclencheurs du voyage dans le temps chez Stendhal autobiographe. I Berthier, Philippe (Red.), L'Année stendhalienne no. 15. Honoré Champion. ISSN 978-2-7453-3166-3. s. 265–271.
 • Gundersen, Karin (2015). Singularites de l'ecriture proustienne eclairees par la traduction en norvegien. I Henrot Sostero, Geneviève & Lautel-Ribstein, Florence (Red.), Traduire À la recherché du temps perdu. Classiques Garnier. ISSN 978-2-8124-3789-2. s. 111–119.
 • Gundersen, Karin (2015). Den eneste sande bog (om Proust). Passage. ISSN 0901-8883. s. 57–65. doi: 10.7146/pas.v30i73.21628.
 • Gundersen, Karin (2014). Forgjengelighetens kontinuitet. Agora. ISSN 0800-7136. 32(1/2), s. 86–91.
 • Gundersen, Karin (2014). Proust et la Madeleine: Construction d'une meta-metaphore. I Söhrman, Ingmar & Vajta, Katharina (Red.), La langue dans la littérature, la littérature dans la langue. Göteborgs universitet. ISSN 978-91-7346-811-4. s. 39–45.
 • Gundersen, Karin (2013). Stendhal historien de la petite histoire. I Jørgensen, Steen Bille & Verstraete-Hansen, Lisbeth (Red.), Dialogues. Histoire, littérature et transferts culturels. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 9788763537605. s. 45–53.
 • Gundersen, Karin (2012). Wörtlichkeit. I Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla & Thowsen, Ingfrid (Red.), Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0030-9. s. 143–152.
 • Gundersen, Karin (2012). Remembrance of Things Past. I Grønkjær, Niels & Brandt-Pedersen, Henrik (Red.), Senil Ulydighet. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen. Forlaget ANIS. ISSN 978-87-7457-620-4. s. 11–21.
 • Gundersen, Karin (2011). Sanselighet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 14(1), s. 55–59.
 • Gundersen, Karin (2011). Alltid allerede: fra Derrida til Proust. I Gundersen, Karin & Lending , Mari (Red.), Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0077-7. s. 227–236.
 • Gundersen, Karin & Lending , Mari (2011). Anakrone opprinnelser. I Gundersen, Karin & Lending , Mari (Red.), Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0077-7. s. 7–16.
 • Gundersen, Karin (2011). Le 20e siècle francais en Scandinavie. I Viart, Dominique (Red.), La littérature francaise du 20e siècle lue de l'étranger. Presses Universitaires du Septentrion. ISSN 978-2-7574-0207-8. s. 77–80. doi: 10.4000/books.septentrion.13803.
 • Gundersen, Karin (2011). Bildungskatastrophe. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 304–310.
 • Gundersen, Karin (2010). Vue de Londres 1821. Synergies Royaume-Uni et Irlande. ISSN 1961-9464. s. 119–127.
 • Gundersen, Karin (2010). Romantikkens kontinuiteter (om Rüdiger Safranski, "Romantik. Eine deutsche Affäre" og "Critique. L'Europe romantique". Agora. ISSN 0800-7136. s. 157–165.
 • Gundersen, Karin (2010). Inquiétudes d'Octavie. I Bony, Jacques & Mizumo, Hisashi (Red.), Gérard de Nerval et l'esthétique de la modernité. Editions Hermann. ISSN 9782705669935. s. 315–329.
 • Gundersen, Karin (2009). Les tilleuls du ministère de la Guerre. Recherches et Travaux. ISSN 0151-1874. s. 69–78.
 • Gundersen, Karin (2009). Dyret i dekonstruktionen. Passage. ISSN 0901-8883. s. 65–71.
 • Gundersen, Karin (2009). Med Derrida i Platons apotek. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1.
 • Gundersen, Karin (2009). Vue de Delft, vue de Combray. I Ahlstedt, Eva (Red.), Paroles sur la langue. Etudes linguistiques et littéraires. Acta Universitatis Gothoburgensis. ISSN 978-91-7346-643-1. s. 239–247.
 • Gundersen, Karin (2008). De stygge, de skjønne og de gåtefulle. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 120–124.
 • Gundersen, Karin (2008). Incursions into the Past. I Guest, Claire Lapraik (Red.), Rhetoric, Theatre and the Arts of Design. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-496-0. s. 397–405.
 • Gundersen, Karin (2008). L'Italie dans la mythologie stendhalienne de l'amour. I Lund, Hans Peter & Delon, Michel (Red.), L'Italie dans l'imaginaire romantique. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. ISSN 9788773043370. s. 95–108.
 • Gundersen, Karin (2007). Moritz Prozor, traducteur d'Ibsen. Etudes germaniques. ISSN 0014-2115. 62(4), s. 901–907.
 • Gundersen, Karin (2007). Les traductions de Stendhal en Scandinavie. I Svane, Brynja & Nøjgaard, Morten (Red.), Les images du réalisme francais: esthétique, réception et traductions scandinaves. Acta Universitatis Upsaliensis. ISSN 978-91-554-6605-3. s. 243–247.
 • Gundersen, Karin (2007). "Paris n'est-ce que ca?" La capitale vue par un jeune homme de Grenoble en 1799. I Waahlberg, Helle Halvorsen & Horvath, Christina (Red.), Pour une cartographie du roman urbain du XIXème au XXIème siècles. Paratexte. ISSN 978-0-920615-51-5. s. 59–64.
 • Gundersen, Karin (2007). Traductions norvégiennes. I Corredor, Marie-Rosé (Red.), Stendhal à Cosmopolis. Stendhal et ses langues. ELLUG Université Stendhal. ISSN 978-2-84310-103-8. s. 309–311.
 • Gundersen, Karin (2007). Les traductions comme instruments de lecture. I Svane, Brynja & Nøjgaard, Morten (Red.), Réalisme, naturalisme et réception - Problèmes esthétiques et idéologiques envisagés dans une perspective scandinave, francaise et comparative. Acta Universitatis Upsaliensis. ISSN 978-91-554-6606-0. s. 290–296.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundersen, Karin (2014). PÅ sporet av den tapte tid. Revidert oversettelse med innledende essay. De norske Bokklubbene Verdensbiblioteket. ISBN 978-82-525-8332-8. 402 s.
 • Gundersen, Karin (2013). Kunsten eller livet? Hva Marcel Proust kan lære oss om tvetydigheten i alt som er. Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05-44682-3. 113 s.
 • Gundersen, Karin & Lending , Mari (2011). Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0077-7. 237 s.
 • Gundersen, Karin (2010). Roland Barthes. Teori og litteratur. Aschehoug & Co. ISBN 9788203198175. 159 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundersen, Karin (2020). Proust før Marcel. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 1, s. 40–41.
 • Gundersen, Karin (2019). Om Tristan og Isolde, oversettelse, kjærlighet. [Radio]. Salongen P2.
 • Gundersen, Karin (2019). Om Tristan og Isolde. [Radio]. Studio 2 NRK2.
 • Gundersen, Karin (2019). Litterær stormaktshistorie. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 52–53.
 • Gundersen, Karin (2019). Tristan og Isolde. Thorleif Dahls Kulturbibliotek / Aschehoug. ISSN 978-82-03-26616-4.
 • Gundersen, Karin (2018). Emma Bovary gjenoppstår på nynorsk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 56–57.
 • Gundersen, Karin (2017). På sporet av Proust.
 • Gundersen, Karin (2016). Neal Ashley Conrad Thing: I dialog med Proust. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. ISSN 0348-6133. 137, s. 269–273.
 • Gundersen, Karin (2016). Intervju om Proust, På sporet av den tapte tid 4. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Gundersen, Karin (2016). På leting etter de riktige ordene. Ordet. ISSN 0803-379X. s. 16–18.
 • Gundersen, Karin (2016). Proust på sporet av Dante. Vagant. ISSN 0802-0736. s. 94–94.
 • Gundersen, Karin (2016). Gleden ved å lese Barthes. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gundersen, Karin (2016). The Infinity Principle. I Tandberg, Vibeke (Red.), Versions Versions and Versions. Teknisk Industri AS . ISSN 978-82-93281-11-5. s. 208–211.
 • Gundersen, Karin (2015). Utviklingslinjer I fransk litteratur siste 100 år: Fra Proust til Houellebecq.
 • Gundersen, Karin (2015). Den umulige kjærligheten. Marguerite Duras I litteraturhistorisk belysning.
 • Gundersen, Karin (2015). Proust: kunsten, livet og lykken.
 • Gundersen, Karin (2015). På leting etter ord.
 • Gundersen, Karin (2015). Stendhal: Kva ville han med livet? [Avis]. Dag og Tid.
 • Gundersen, Karin (2015). Paris er et varig eventyr. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654. s. 16–16.
 • Gundersen, Karin (2014). Minnetale over professor dr.philos. Asbjørn Aarnes. I Astad, Anne-Marie (Red.), Årbok 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-789-3. s. 95–100.
 • Gundersen, Karin (2014). Kjærlighet for nerder. Ordet. ISSN 0803-379X. s. 15–15.
 • Gundersen, Karin (2014). Marguerite Duras 100 år.
 • Gundersen, Karin (2014). Repetisjoner. Om Marguerite Duras.
 • Gundersen, Karin (2014). Marcel Proust og den lange historien om Frankrike og Tyskland.
 • Gundersen, Karin (2014). Dikt og gjendiktning.
 • Gundersen, Karin (2014). Havet, døden og kjærligheten. Marguerite Duras i tradisjonens lys.
 • Gundersen, Karin (2014). Greven av Monte Cristo: en klassiker.
 • Gundersen, Karin (2014). Affectueusement as ever (om Jacques Derrida). Vinduet. ISSN 0042-6288. 68(1), s. 116–119.
 • Gundersen, Karin (2014). På sporet av alt. [Tidsskrift]. Bok og Bibliotek.
 • Gundersen, Karin (2013). Marcel Proust.
 • Gundersen, Karin (2013). 4000 sider nyskapning (om Proust). [Avis]. Klassekampen.
 • Gundersen, Karin (2013). Røverne - en italiensk krønike (Stendhal). I Høiby, Hege (Red.), Illustrerte Klassikere Nr. 40. Egmont Serieforlaget AS. ISSN 978-82-429-4742-0. s. 128–132.
 • Gundersen, Karin (2013). Marcel Proust i Kulturhuset. [Radio]. NRK P2.
 • Gundersen, Karin (2013). Marcel Proust: Kva ville han med livet? [Avis]. Dag og Tid.
 • Gundersen, Karin (2013). Tidlig til sengs. Proust på engelsk: fra Scott Moncrieff til Lydia Davis. Vinduet. ISSN 0042-6288. s. 74–79.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust på nytt.
 • Gundersen, Karin (2013). Smuler er også mesterverk. Prousts "På sporet av den tapte tid" gjenoppstår i ny drakt. [Avis]. Dag&Natt.
 • Gundersen, Karin (2013). Blomsterduft fra fortida. Om "På sporet av den tapte tid". [Avis]. Dagbladet.
 • Gundersen, Karin (2013). Tilbake på sporet av Proust. [Avis]. Dagsavisen.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust og Veien til Swann.
 • Gundersen, Karin (2013). Fransk litteraturs mest berømte setning lyder nå annerledes: "Lenge gikk jeg tidlig til sengs". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 4–5.
 • Gundersen, Karin (2013). Minnetale over Asbjørn Aarnes.
 • Gundersen, Karin (2013). Originalens tidløshet, oversettelsens historiske bånd. Eksempel: Marcel Prousts På sporet av den tapte tid.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust og nattverden.
 • Gundersen, Karin (2013). On translation. Lydia Davis & Karin Gundersen.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust en norvegien.
 • Gundersen, Karin (2013). På sporet av den tapte tid I. Oversatt av Anne-Lisa Amadou, revidert og med etterord av Karin Gundersen. Gyldendal Litteratur. ISSN 978-82-05-41845-5.
 • Gundersen, Karin (2012). Den elementære livsnytelse. Rabelais' burleske samfunnssatire i kongenial oversettelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 6–6.
 • Svarverud, Rune & Gundersen, Karin (2011). Jorden under våre føtter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 19–19.
 • Gundersen, Karin (2011). Baudelaire på norsk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 42–43.
 • Gundersen, Karin (2011). Tankegods: Roland Barthes.
 • Gundersen, Karin (2010). Intervju v/ Knut Hoem om "Rødt og svart" av Stendhal. [Radio]. NRK P2 "Bok i P2".
 • Gundersen, Karin (2010). Fransk litteratur etter Napoleons fall.
 • Gundersen, Karin (2009). Dannelse. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 41–41.
 • Gundersen, Karin (2009). Give me back the Berlin Wall. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 35–35.
 • Gundersen, Karin (2009). Roland Barthes. I Kolstrup, Søren (Red.), Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-0997-1. s. 33–34.
 • Gundersen, Karin (2008). Diktning og sannhet i stortingsmeldinger. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Gundersen, Karin (2008). Lausunger på kirketrappen. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Gundersen, Karin (2008). Tellekantenes poetikk. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Gundersen, Karin (2008). Kjærlighet i den franske klassisismens tid.
 • Gundersen, Karin (2008). "Octavie" ou les registres de l'inquiétude.
 • Gundersen, Karin (2008). Stendhal - klassisk eller moderne? Refleksjoner omkring et oversetterparadoks.
 • Gundersen, Karin (2007). Tid for småforskning. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 35–35.
 • Gundersen, Karin (2007). L'Italie dans la mythologie stendhalienne de l'amour.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2017 13:13 - Sist endret 7. feb. 2018 14:11