Knut Stene-Johansen

Bilde av Knut Stene-Johansen
English version of this page
Telefon +47 22854163
Mobiltelefon +47 91361720 91361720
Rom NT 726
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

•    Estetikk
•    Litteraturteori
•    Fransk litteratur fra 1800- og 1900-tallet
•    1700-tallsforskning
•    Humanistisk sykdomsforskning
•    Historisk og kontemporær gastronomi
•    Psykoanalyse og litteratur
•    Postkolonialisme
 

Pågående forskning

Arbeider med etableringen av et prosjekt innenfor litteratur, estetikk og medisin, med arbeidstittel "Motstand og sensibilitet" ("Résistance et sensibilité"). Prosjektet tar utgangspunkt i de mange betydninger av begrepet motstand, og søker samtidig å utforske utviklingen av nye sensibiliteter i samtiden.

Undervisning

•    Høsten 2020: Lit1302

Tidligere prosjekter

2004-2008: ”INFECTIO: The text, the sign and the pain”. Interdisciplinary project in medical humanities.
1996- 2003: ”THE CENTURY OF FREEDOM: Literature, Art and Philosphy in 18th Century France.”
2018-2019: SMAKENS POLITIKK. Individuelt prosjekt om ”Smakens politikk”, som tok for seg smaksbegrepet i filosofisk, estetisk, litterært, kulturelt, gastronomisk og fysiologisk perspektiv. Prosjektet satte seg som mål å kartlegge problemområder, diskutere prinsipielle spørsmål og kombinere ulike aspekter av smaksbegrepet som et sentralt anliggende i vår sivilisasjon og kultur. "Smakens politikk" er en utforskning av spenningen mellom på den ene siden begrepet "smak" som et fysisk, individuelt fenomen, hvor smak og avsmak har viktige fysiske funksjoner, og på den andre siden smaken som et kollektivt og kulturelt begrep med historiske forutsetninger. Begrepet politikk viser her nettopp til dynamikken med forhandling mellom individ og samfunn, mellom subjekt og kultur. 

 

Bakgrunn

Universitetsutdanning og grader

1993: Dr. philos., University of Oslo; 1985: Cand. philol., University of Oslo (French, philosophy, political science); 1981: Diplôme d'Etudes Supérieures Européennes, [3ième cycle], Centre Européen Universitaire, Université de Nancy, France.

Akademiske stillinger

1998- Professor of Comparative Literature, Department of Area Studies, Literature and European Languages, University of Oslo (Institutt for områdestudier, litteraturvitenskap og europeiske språk); 1997: Visiting Research  Professor, Università di Roma “Tor Vergata”, Italy; 1996: Professor of Comparative Literature, NTNU (Trondheim); 1995: Professor of French Literature, NTNU (Trondheim); 1993: Visiting Associate Professor, Maison des Sciences de l'Homme, Paris; 1991: Associate Professor of French Literature, NTNU (Trondheim); 1988: Research Fellow, French department, University of Oslo.

Administrasjon

University of Oslo: 2004-2010: Director of PhD programme in Literature, Esthetics and Classical subjects at the Faculty of Humanities; Member of board ESSCS (European Summer School in Cultural Studies); Responsible for ”Esthetic Seminar” at the Faculty of Humanities; 2004-2006: Coordinator of examinations and teaching at the Section for Studies in Comparative Literature, Department of Area Studies, Literature and European Languages, Faculty of Humanities.
The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim: 1991-1998: Member, University Headmasters Internal Strategy Group; Member, Research Council at the Faculty of Arts; Leader of Education Council at the Faculty of Arts; Assisting Dean at the Faculty of Arts; Member,  Faculty Council.

Annet

2014- Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS).

Oversettelser

2015: Stéphane Mallarmé, Igitur, in Den engelske kanal, Oktober, Oslo (ny utg. 2016 på det danske Forlaget Virkelig).
2011: Roland Barthes, Sorgens dagbok (Journal du Deuil), Spartacus, Oslo
2007: Jean Anthelme Brillat-Savarin, Smakens fysiologi (Physiologie du Goût), Spartacus, Oslo.
2002: Gilles Deleuze/Félix Guattari, Anti Ødipus (Anti Œudipe), Spartacus, Oslo.
2002: Roland Barthes, Den gamle retorikken. En håndbok, (l'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire), (nyoversettelse/new translation), Spartacus, Oslo.
2001: Roland Barthes, Det lyse rommet (La chambre claire), Pax, Oslo.
2000: Roland Barthes, Fragmenter av kjærlighetens språk (Fragments d'un discours amoureux), Spartacus, Oslo.
2000: Pierre Bourdieu, Den maskuline dominans (La dominance masculine), Pax, Oslo.
1998: Jean-Paul Sartre, Hva er litteratur? (Qu'est-ce que la littérature?)Pax, Oslo.
1998: Roland Barthes, Retorikken. En ny innføring i den gamle retoriske kunst, (l'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire), Spartacus, Oslo.
1996: Jacques Derrida, “Metaforens tilbaketrekning” (Le retrait du métaphore), Agora, nr. 2/3, Aschehoug, Oslo.
1996: Stéphane Mallarmé, En grav til Anatole, (Un tombeau pour Anatole), Spartacus, Oslo.
1995: Roland Barthes, “Lytt” (“Ecoute”), i Uten tittel., nr. 1/95, Vestlandets   Kunstakademi, Bergen.
1994: Roland Barthes, I Tegnets tid – Artikler og essays i utvalg; red./overs., inkl. innledning og terminologisk ordliste (In the Times of the Sign: Selected Articles and       Essays. With introduction and short dictionnary of theoretical concepts), Pax Forlag, Oslo.
1994: Gilles Deleuze/Félix Guattari, Kafka, for en mindre litteratur (Kafka – Pour une littérature mineure), (innledning/introduction), Pax, Oslo.
1992: Jean Starobinski, “Fortolkerens framferd” (Le progrès de l'interprète), i A.Kittang et al. (red)., Moderne litteraturteori – En antologi, Universitetsforlaget, Oslo. With Gro B. Mo.
1990: Voltaire/Montesquieu, “Om smaken” i Diderot og d'Alemeberts Encyklopedi ("On Taste" in Diderot and d'Alemebert's Encyclopedia), i UKS-nytt, nr. 1-2.

 

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Estetikk, Humanistisk sykdomsforskning

Publikasjoner

SMAKENS POLITIKK

 

 

 • Stene-Johansen, Knut (2021). Gerontologiske gleder. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 24(01/2021), s. 62–70.
 • Stene-Johansen, Knut (2019). Etegilder og kulinariske pantagruelismer. I Fastrup, Anne; Foss, Gunnar & Jakobsen, Rolv Nøtvik (Red.), Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-025-5. s. 9–26.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2018). Tuberkulose – Mellom sanatorium, laboratorium og atelier. Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. ISSN 1904-7088. 77, s. 14–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stene-Johansen, Knut & Bondevik, Hilde (2018). Fritz Zorn. Kreft i litterært perspektiv. Filologen. ISSN 0807-9250. s. 38–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stene-Johansen, Knut (2018). Familiefantasmer – Roland Barthes og familien. Billedkunst (Oslo). ISSN 1501-4460. s. 67–74.
 • Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Schimanski, Johan Henrik (2018). Introduction. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 9–20. doi: 10.14361/9783839444313-001.
 • Stene-Johansen, Knut & Lye, Mari Sæther (2017). Sunnhetens dominans. I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859.
 • Stene-Johansen, Knut (2017). The Healing Power of Art. I Finborud, Lars Mørch (Red.), Henie Onstad Sanatorium - Carsten Höller. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln. ISSN 978-3960981619.
 • Stene-Johansen, Knut (2016). "NOURRITURE/Mat". I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 325–340.
 • Stene-Johansen, Knut (2016). "A Midsummer Night's Dream". I Friis, Karen; Gjessing, Steinar; Brink, Julie Elgaard & Hamann, Lars (Red.), In the Beginning was the Image. Museum Jorn. ISSN 9788792307224. s. 112–145.
 • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut & Ahlzen, Rolf (2015). Fragments of illness: The Death of a Beekeeper as a literary case study of cancer. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. s. 1–9. doi: 10.1007/s11019-015-9672-3.
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Det litterære måltid. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 82–98.
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Kritikk og klinikk. Johann Clemens Tode og kjærligheten. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 465–484.
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Det litterære måltid. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(3/4), s. 82–98.
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "Scultura Figurata - eller å lese mellom skriften hos Cixous og Jorn". I Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla & Thowsen, Ingfrid (Red.), Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0030-9. s. 187–198.
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "I sorgens tegn". I Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Red.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. s. 45–63.
 • Stene-Johansen, Knut (2012). Delikatessens psykogastronomi. I Ugelvik, Thomas & Neumann, Iver Brynild (Red.), Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01824-9. s. 153–178.
 • Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (2010). Introduction: Illness in Context. I Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (Red.), Illness in context. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-2943-9. s. 3–11.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Tolstoy and the Making of the Inhuman. I Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (Red.), Illness in context. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-2943-9. s. 125–139.
 • Stene-Johansen, Knut (2008). "Les Revenants d'Henrik Ibsen, entre diagnostioc et interprétation". Textuel. ISSN 0766-4451. s. 25–32.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Etterord. I Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (Red.), Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0024-1. s. 263–269.
 • Stene-Johansen, Knut (2004). "Litteraturvitenskap i praksis: Litterært sykdomsstudie som kasus". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 69–74.
 • Stene-Johansen, Knut (2004). "Gastronymi". I Mo, Gro Bjørnerud & Holm, Jon (Red.), Figura : Festskrift for Karin Gundersen. Unipub forlag. ISSN 82-7477-183-4.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Gilles Deleuze: Begjærsmakt". I Neumann, Iver B. & Sand, Inger Johanne (Red.), Maktens strateger. Pax, Oslo. s. 214–234.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Nevølogi. Diderot og forskyvningens filosofi". I Eliassen, Knut Ove & Fauskevåg, Svein-Eirik (Red.), Frihetens århundre, Vol. III. Tapir Forlag, Trondheim. ISSN 82-7634-382-1.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Infectio. Om litteratur og sykdom". I Meyer, Siri (Red.), Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase?". Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-28767-8. s. 77–93.
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Postkolonialismen: En (av-)kolonisering av litteraturvitenskapen? Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 169–187.
 • Jonassen, T.Ø.; Stene-Johansen, Knut; Berg, E.S.; Hungnes, G.; Lindboe, C.F. & Frøland, Stig Sophus (1997). Sequence analysis of HIV-1 group 0 from Norwegian patients infected in the 1980s. Virology. ISSN 0042-6822. 231, s. 437–443.
 • Stene-Johansen, Knut (1996). "Semiologi,spaghetti og olympiske leker. Roand Barthes om bildets retorikk. I Wormnæs, Odd (Red.), Vitenskap - enhet og mangfold. ad Notam/Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0682-0. s. 203–224.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene-Johansen, Knut (2019). Smakens politikk. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0222-1. 442 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Underthun, Lars Erik & Tangen, Vinay (2018). Feinschmecker. Et klassisk kjøkken . Forlaget Press. ISBN 978-82-328-0157-2. 303 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (2018). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-4431-9. 400 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISBN 978-82-304-01781. 444 s.
 • Friis, Karen; Gjessing, Steinar; Brink, Julie Elgaard; Hamann, Lars & Stene-Johansen, Knut (2016). In the Beginning was the Image. Museum Jorn. ISBN 9788792307224. 192 s.
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Nødinnganger. Studier i Asger Jorn. Essay. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230400920. 263 s.
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Historia Uwodzenia. Bellona. ISBN 978-83-11-12938-2. 207 s.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Forføreren. En kulturhistorie. Spartacus. ISBN 978-82-430-0630-0. 186 s.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag. ISBN 9788274775060. 411 s.
 • Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (2010). Illness in context. Brill|Rodopi. ISBN 978-90-420-2943-9. 247 s.
 • Stene-Johansen, Knut & Eliassen, Knut Ove (2007). Ledeord. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-19830-5. 380 s.
 • Frich, Jan C.; Stene-Johansen, Knut & Schei, Edvin (2004). På sykeleiet - sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-32565-0. 294 s.
 • Stene-Johansen, Knut (1998). Forførelsens historie. Spartacus Forlag. ISBN 8243001204. 119 s.
 • Stene-Johansen, Knut (1996). Libertinske strategier. 1620-1789. Cyrano, Don Juan, Casanova, Valmont, Sade. Spartacus Forlag. ISBN 8243000747. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2020). Fra mikroorganismenes karriereveier: mot den hvite død. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Stene-Johansen, Knut (2018). Don Juan.
 • Stene-Johansen, Knut (2018). Roland Barthes and the concept of Family.
 • Schimanski, Johan Henrik; Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Blasy, Stefanie (2018). How to Live Together. Und. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes. s. 25–27.
 • Stene-Johansen, Knut (2017). "’How to Live Together? – Roland Barthes and the idea of idiorrhythmic life". Key Note Speech. .
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv". I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 11–22.
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Legers plikt til å lyve. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(23/24).
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "Sykdom i litteraturen - litteratur i sykdommen".
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om Forførelsens historie.
 • Stene-Johansen, Knut & Meinich, Annelita (2011). Om Sorgens dagbok. [Radio]. NRK.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om Roland Barthes.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om sorgens språk.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Kjærlighetsbegrepet i litteraturen.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Freud and the Passion for Food: Psychoanalysis and Gastronomy. Key Note Lecture.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Så å si. En filosofisk fagbok i godt humør. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Midt i – eller litt på siden? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 41–42.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Psykoanalyse og gastronomi.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Liv og verk: Estetiske patologier i kunst og litteratur.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). "Over mitt lik, eller disseksjonens disseksjon". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Alt om Deleuze.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Sorgens dagbok. Spartacus. ISSN 9788243005259.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Roland Barthes: Den gamle retorikken. Spartacus. ISSN 9788243004740.
 • Stene-Johansen, Knut (2008). Analytical and Literary Forms of Life: Mapping and Re-mapping of Freud's Analysis of Jensen's Gradiva (1907).
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Mellom diagnose og fortolkning.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Gradiva. Om Freuds Pompeifantasier.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Humanistisk sykdomsforskning i Norge.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Bokprogrammet. [TV]. NRK.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Smakens fysiologi. Spartacus. ISSN 978-82-430-0370-5.
 • Stene-Johansen, Knut (2006). ”Sykdom som kulturelt fenomen og litterært uttrykk”.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2004). Feministisk forskjellstenkning. Intervju med Gayatri Chakravorti Spivak. [Avis]. LE MONDE diplomatique, norsk utgave.
 • Stene-Johansen, Knut (2004). På sykeleiet. Sykdom og medisin i litteraturen, På sykeleiet - sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-32565-0.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2003). Intervjue med Héléne Cixous. [Avis]. LE MONDE diplomatique, norsk utgave.
 • Stene-Johansen, Knut (2002). Anti-Ødipus. Spartacus. ISSN 82-430-0203-0.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Hjertets veltalenhet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Øyet og hånden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Semiologi og urbanisme.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Den libertinske fornuft.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Den maskuline dominans. Pax Forlag. ISSN 82-530-2201-8.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Fragmenter av kjærlighetens språk. Spartacus. ISSN 82-430-0165-4.
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Kielland på Lapsetorget. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Paris, eller lengselen etter det evige. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Rembrandt(s) selv. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stene-Johansen, Knut (1999). "Kiellands kropp: Mellom litteratur og sykdom".
 • Stene-Johansen, Knut (1999). "Deep Strike. Om erobring som skjebne i forførelsens historie".
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Nevølogi: Diderot som fenomenolog.
 • Stene-Johansen, Knut (1998). Hva er litteratur? Pax Forlag. ISSN 82-530-1928-9.
 • Stene-Johansen, Knut (1996). For en grav til Anatole. Spartacus. ISSN 82-430-0080-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:46 - Sist endret 12. mai 2020 13:55

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter