Knut Stene-Johansen

Bilde av Knut Stene-Johansen
English version of this page
Telefon +47 22854163
Mobiltelefon +47 91361720 91361720
Rom NT 726
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

•    Estetikk
•    Litteraturteori
•    Fransk litteratur fra 1800- og 1900-tallet
•    1700-tallsforskning
•    Humanistisk sykdomsforskning
•    Historisk og kontemporær gastronomi
•    Psykoanalyse og litteratur
•    Postkolonialisme
 

Pågående forskning

Arbeider med etableringen av et prosjekt innenfor litteratur, estetikk og medisin, med arbeidstittel "Motstand og sensibilitet" ("Résistance et sensibilité"). Prosjektet tar utgangspunkt i de mange betydninger av begrepet motstand, og søker samtidig å utforske utviklingen av nye sensibiliteter i samtiden.

Undervisning

•    Høsten 2020: Lit1302

Tidligere prosjekter

2004-2008: ”INFECTIO: The text, the sign and the pain”. Interdisciplinary project in medical humanities.
1996- 2003: ”THE CENTURY OF FREEDOM: Literature, Art and Philosphy in 18th Century France.”
2018-2019: SMAKENS POLITIKK. Individuelt prosjekt om ”Smakens politikk”, som tok for seg smaksbegrepet i filosofisk, estetisk, litterært, kulturelt, gastronomisk og fysiologisk perspektiv. Prosjektet satte seg som mål å kartlegge problemområder, diskutere prinsipielle spørsmål og kombinere ulike aspekter av smaksbegrepet som et sentralt anliggende i vår sivilisasjon og kultur. "Smakens politikk" er en utforskning av spenningen mellom på den ene siden begrepet "smak" som et fysisk, individuelt fenomen, hvor smak og avsmak har viktige fysiske funksjoner, og på den andre siden smaken som et kollektivt og kulturelt begrep med historiske forutsetninger. Begrepet politikk viser her nettopp til dynamikken med forhandling mellom individ og samfunn, mellom subjekt og kultur. 

 

Bakgrunn

Universitetsutdanning og grader

1993: Dr. philos., University of Oslo; 1985: Cand. philol., University of Oslo (French, philosophy, political science); 1981: Diplôme d'Etudes Supérieures Européennes, [3ième cycle], Centre Européen Universitaire, Université de Nancy, France.

Akademiske stillinger

1998- Professor of Comparative Literature, Department of Area Studies, Literature and European Languages, University of Oslo (Institutt for områdestudier, litteraturvitenskap og europeiske språk); 1997: Visiting Research  Professor, Università di Roma “Tor Vergata”, Italy; 1996: Professor of Comparative Literature, NTNU (Trondheim); 1995: Professor of French Literature, NTNU (Trondheim); 1993: Visiting Associate Professor, Maison des Sciences de l'Homme, Paris; 1991: Associate Professor of French Literature, NTNU (Trondheim); 1988: Research Fellow, French department, University of Oslo.

Administrasjon

University of Oslo: 2004-2010: Director of PhD programme in Literature, Esthetics and Classical subjects at the Faculty of Humanities; Member of board ESSCS (European Summer School in Cultural Studies); Responsible for ”Esthetic Seminar” at the Faculty of Humanities; 2004-2006: Coordinator of examinations and teaching at the Section for Studies in Comparative Literature, Department of Area Studies, Literature and European Languages, Faculty of Humanities.
The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim: 1991-1998: Member, University Headmasters Internal Strategy Group; Member, Research Council at the Faculty of Arts; Leader of Education Council at the Faculty of Arts; Assisting Dean at the Faculty of Arts; Member,  Faculty Council.

Annet

2014- Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS).

Oversettelser

2015: Stéphane Mallarmé, Igitur, in Den engelske kanal, Oktober, Oslo (ny utg. 2016 på det danske Forlaget Virkelig).
2011: Roland Barthes, Sorgens dagbok (Journal du Deuil), Spartacus, Oslo
2007: Jean Anthelme Brillat-Savarin, Smakens fysiologi (Physiologie du Goût), Spartacus, Oslo.
2002: Gilles Deleuze/Félix Guattari, Anti Ødipus (Anti Œudipe), Spartacus, Oslo.
2002: Roland Barthes, Den gamle retorikken. En håndbok, (l'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire), (nyoversettelse/new translation), Spartacus, Oslo.
2001: Roland Barthes, Det lyse rommet (La chambre claire), Pax, Oslo.
2000: Roland Barthes, Fragmenter av kjærlighetens språk (Fragments d'un discours amoureux), Spartacus, Oslo.
2000: Pierre Bourdieu, Den maskuline dominans (La dominance masculine), Pax, Oslo.
1998: Jean-Paul Sartre, Hva er litteratur? (Qu'est-ce que la littérature?)Pax, Oslo.
1998: Roland Barthes, Retorikken. En ny innføring i den gamle retoriske kunst, (l'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire), Spartacus, Oslo.
1996: Jacques Derrida, “Metaforens tilbaketrekning” (Le retrait du métaphore), Agora, nr. 2/3, Aschehoug, Oslo.
1996: Stéphane Mallarmé, En grav til Anatole, (Un tombeau pour Anatole), Spartacus, Oslo.
1995: Roland Barthes, “Lytt” (“Ecoute”), i Uten tittel., nr. 1/95, Vestlandets   Kunstakademi, Bergen.
1994: Roland Barthes, I Tegnets tid – Artikler og essays i utvalg; red./overs., inkl. innledning og terminologisk ordliste (In the Times of the Sign: Selected Articles and       Essays. With introduction and short dictionnary of theoretical concepts), Pax Forlag, Oslo.
1994: Gilles Deleuze/Félix Guattari, Kafka, for en mindre litteratur (Kafka – Pour une littérature mineure), (innledning/introduction), Pax, Oslo.
1992: Jean Starobinski, “Fortolkerens framferd” (Le progrès de l'interprète), i A.Kittang et al. (red)., Moderne litteraturteori – En antologi, Universitetsforlaget, Oslo. With Gro B. Mo.
1990: Voltaire/Montesquieu, “Om smaken” i Diderot og d'Alemeberts Encyklopedi ("On Taste" in Diderot and d'Alemebert's Encyclopedia), i UKS-nytt, nr. 1-2.

 

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Estetikk, Humanistisk sykdomsforskning
Publisert 4. juni 2010 14:46 - Sist endret 12. mai 2020 13:55

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter