Mari Wærner Wesenberg

Stipendiat - Britisk-amerikansk
Bilde av Mari Wærner Wesenberg
English version of this page
Telefon +47 22857694
Rom 626
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser


Mine hovedinteresseområder er: spansk språk, fremmedspråk, andrespråkstilegnelse, lingvistikk, sosiolingvistikk, oversettelsesstudier, engelsk språk.

I mitt doktorgradsprosjekt vil jeg undersøke hvordan visse typer tilbakemeldinger fra lærere på elevtekster over tid påvirker elevenes første- andre- og tredjespråk (norsk, engelsk og spansk) og sammenhenger mellom disse. Doktorgradsprosjektet vil høre til under hovedprosjektet “MULTIWRITE - sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk”, og vil komplementere og utdype dette.

Bakgrunn

 

  • Mastergrad fra Lektorprogrammet, med spansk som 80-gruppe og engelsk som 60-gruppe, Universitetet i Oslo (2020)
  • Bachelorgrad i Lingvistikk, Universitetet i Oslo (2021)
  • Bachelorgrad i Industridesign, Mittuniversitetet, Sundsvall (2012)
     
  • Spansk- og engelsklærer på en ungdomsskole og ulike Videregående skoler i Oslo (2020-2022)
  • Redaktør og oversetter i det tospråklige online-magasinet Ñorsk (nå Ulrica) ved ILOS, Universitetet i Oslo (2019)
  • Veileder i akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter ved UV, Universitetet i Oslo (2019)

 

Emneord: Spansk språk, Fremmedspråkstilegnelse, Andrespråkstilegnelse, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, Engelsk språk
Publisert 4. feb. 2022 13:13 - Sist endret 15. feb. 2022 11:28

Prosjekter

Forskergrupper