FIDEMs diplomkurs i europeiske middelalderhåndskrifter i Roma (Erasmus-stipend)

Er du masterstudent med interesse for middelalderstudier? Planlegger du en masteroppgave eller forbereder du et PhD-prosjekt innenfor dette feltet? Nå har du muligheten til å ta et diplomkurs i Roma, med Erasmus-stipend. Kurset gir deltagerne kunnskap om og erfaring fra arbeid med middelalder­håndskrifter.

Søknadsfrist 15. april.

Vakre Roma, her sett fra Petersplassen. Foto: Colourbox

Fédération internationale des instituts d'études médiévales (FIDEM), hvor middelaldermiljø­ene ved Universitetet i Oslo kollektivt er medlem, arrangerer hvert år et diplomstudium i middelalder­studier i Roma (Diplôme Européen d’Études Médiévales).

Diplomkurset er en unik mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i og erfaring med bl.a. teoretisk paleografi, praktisk paleografi, teoretisk kodikologi, praktisk kodikologi, middelalderlatin og kritisk tekstedisjon. Lærerkreftene hentes inn fra hele Europa.

Kurset er beregnet på studenter på master- eller PhD-nivå. Del­tagerne får mulighet til å arbeide med egne prosjekter i Romas forskningsbiblioteker og arkiver, og ikke minst tilgang til Vatikanbiblioteket.

Studenter som tas opp på kurset får Erasmus-status og Erasmus-stipend. Det tas ikke opp flere enn tyve studenter hvert år, hvorav inntil tre kan være fra UiO (HF).

Fra oktober til juni

Kurset går fra begynnelsen av oktober til midten av juni. Undervisningen er konsentrert i emnebolker, med obligatoriske kurs på en til to ukers varighet i tillegg til to innføringskurs i italiensk og i latin, som ikke er obligatoriske. Timeplanen er lagt opp slik at man bruker formiddagen til å arbeide med sitt eget prosjekt, og ettermiddagen på diplomkurset, men man må i tillegg regne med 2-3 timer pr. dag til hjemme­arbeid. Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk, noe fransk og italiensk.

Krav til forkunnskaper

Studenter som tas opp må ha fullført bachelor. Videre bør de ha noe latinkunnskap, men men gis undervisning i latin ved begynnelsen av diplomkurset. Det blir også gitt et innføringskurs i italiensk, men det er en fordel at studentene skaffer seg en viss kjennskap til språket før diplomkurset begynner.

Finansiering og godkjenning

Diplomstudiet er godkjent av Lånekassen, som etter søknad vil kunne yte forhøyet utdan­ningsstipend og lån, samt et reisestipend. Det søkes på vanlig søknadsskjema, vedlagt bekreft­else på opptak. Det er også mulig å søke støtte fra Lånekassen til å ta et sommerkurs i italiensk før diplomkurset begynner. Dette må være av minst fire ukers varighet, og ha minst 15 undervisningstimer pr. uke.

Diplomkurset godkjennes som 60 studiepoeng på mastergradsnivå ved UiO, og kan inngå i en mastergrad etter nærmere avtale med det aktu­elle studieprogram. Diplomkurset vil også være nyttig som doktorgradsforberedelse og til utarbeidelse av PhD-prosjekt.

FIDEM-kurset er tilknyttet LUMSA-universitetet (Libera Università Maria Ss. Assunta), slik at studentene får Erasmus-fordeler (bl.a. et kort, gratis språkkurs ved LUMSA, dersom man ønsker dette).

Bosted

Det norske institutt i Roma kan være behjelpelig med bolig for studentene på diplomkurset. Disse bes selv kontakte instituttet så snart de får beskjed om at de er tatt opp på kurset. Studentene vil også kunne få lesesalsplass på instituttet.

Søknad

Søknaden skal inneholde et CV, vitnemål, en redegjørelse på engelsk for hvordan du ser kurset i forhold til ditt øvrige studium, samt en uttalelse på engelsk fra veileder.

Søknad sendes til studentinfo@ilos.uio.no. 

Sønadsfrist: 15. april.

Forbehold: Det må være 8 påmeldte deltagere fra alle samarbeidsuniversiteter til sammen for at kurset blir satt i gang.

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kontaktpersonen for FIDEM ved UiO, førstelektor Maximino J. Ruiz Rufino, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, e-post: m.j.r.rufino@ilos.uio.no.

Emneord: FIDEM, middelalderhåndskrifter, Roma, Erasmus-stipend
Publisert 13. mai 2014 15:43 - Sist endret 6. mai 2021 10:56