Det norske institutt i Roma

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Forskning

Ann Matter (University of Pennsylvania) gir strålende kritikk av Line Cecilie Enghs bok Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on The Song of Songs: Performing the Bride. Se omtalen i The Medieval Review   
 

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Information in English

Personer

Finn ansatte og studenter

Faglig ledelse 2016

f.v. Line C. Engh, Eirik Welo og Thomas Foerster

Studiedekan ved HF, Eirik Welo, fungerer som faglig leder av Det norske institutt i Roma i 2016 på grunn av midlertidig vakans i instituttlederstillingen. Welo har med seg de to postdoktorene Line Cecilie Engh og Thomas Foerster i den faglige ledelsen av instituttet frem til ny instituttleder blir ansatt (fra 2017). Engh og Foerster har begge arbeidsplass på Instituttet i Roma, se fagprofiler og kontaktinformasjon på Instituttets websider.

Aktuelt

Beskjeder/Oppslag

Søk om støtte til seminar/workshop/konferanse ved Det norske institutt i Roma i 2016. Søknadsfrist 1. november.

 

Søk om fagstipend eller støtte til forskningsopphold i Roma. Søknadsfrister 15. juni og 15. oktober - mer informasjon