print logo

Det norske institutt i Roma

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Forskning

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Personer

Finn ansatte og studenter

Aktuelt

  • Hjalmar Torp fyller 90 år 14. apr. 2014

    14. april fyller Hjalmar Torp, professor emeritus i europeisk middelalderkunst, 90 år. Torp er særlig kjent for sin sentrale rolle i etableringen av Det norske institutt i Roma.

Beskjeder/Oppslag

FIDEMs diplomkurs i europeiske middelalderhåndskrifter

Roma 2013 - 2014 (Erasmus-stipend)

Søknadsfrist 15. april 2013 - se utlysningstekst