Det norske institutt i Roma

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Personer

Finn ansatte og studenter

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Information in English

  • Why Rome?
  • What do we offer?
  • What does it cost?

Tjenester og verktøy

Aktuelt

 

Beskjeder/Oppslag

Søk om støtte til seminar/workshop/konferanse (pdf) ved Det norske institutt i Roma i høst 2016 og vår 2017. Søknadsfrist 15. september. Løpende behandling av søknader som gjelder høsten 2016.

Søk om fagstipend eller støtte til forskningsopphold i Roma. Søknadsfrister 15. juni og 15. oktober - mer informasjon

Det norske institutt i Roma holder åpent hus 16. juni fra kl. 17-20 i forbindelse med kommunens kulturinitiativ Mese della Cultura internazionale