print logo

Det norske institutt i Roma

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Forskning

Ann Matter (University of Pennsylvania) gir strålende kritikk av Line Cecilie Enghs bok Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on The Song of Songs: Performing the Bride. Se omtalen i The Medieval Review   
 

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Information in English

Tirsdag 16 juni 2015

 ÅPENT HUS   

Instituttet ønsker alle velkommen kl. 17:00 - 20:00 til foredrag og forfriskninger, se vedlagte program.
 
 
 

Personer

Finn ansatte og studenter

Aktuelt

Beskjeder/Oppslag

Søk om fagstipend til opphold ved Det norske institutt i Roma

Neste søknadsfrist 15. juni 2015 - mer informasjon