print logo

Det norske institutt i Roma

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Forskning

Ann Matter (University of Pennsylvania) gir strålende kritikk av Line Cecilie Enghs bok Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's Sermons on The Song of Songs: Performing the Bride. Se omtalen i The Medieval Review   
 

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Information in English

Personer

Finn ansatte og studenter

Etterutdanningskurs for lærere 2016

Cicero taler mot Catalina (Maccari 1882)

Retorikk blir tema også for kurset som holdes 4 - 8. april 2016.

Mer informasjon og påmelding

Book presentation

Godfrey of Viterbo

presented by Dr. Thomas Foerster (editor)

Monday 16 November at 18:00

Please register your participation to post@roma.uio.no

Aktuelt

Beskjeder/Oppslag

Søk om støtte til seminar/workshop/konferanse ved Det norske institutt i Roma i 2016. Søknadsfrist 1. november.

 

Søk om fagstipend eller støtte til forskningsopphold i Roma. Søknadsfrister 15. juni og 15. oktober - mer informasjon