English version of this page

Forskning

Ornamenter på en søyle, med bygg i bakgrunnen

Instituttet legger til rette for møter mellom forskere og studenter fra de humanistiske fagene ved Universitetet i Oslo og andre læresteder. Instituttet er en katalysator for samarbeid mellom de skandinaviske, italienske og internasjonale forskerfelleskapene.

Instituttets oppgave er å:

  • Starte og støtte forskning innen det humanistiske fagfeltet, slik det er representert ved UiO og våre andre samarbeidsinstitusjoner i Norge.
  • Være en del av de internasjonale forskningsmiljøene i Roma.
  • Ta vare på nettverk med italienske og internasjonale institusjoner.
  • Legge til rette for at norske forskere kan benytte seg av de rike forskningsressursene som er i Roma.

Forskningsprosjekter

Prosjektene våre dreier seg om:

  • Mobilitet og kunnskapsutvekslinger fra forhistorien til antikken, og renessansen til vår tid.
  • Monumentenes skyggesider. Problemer med og motstand mot byutvikling i antikkens Roma mellom 200 f.Kr og 300 e.Kr.

  • Kulturarv og konflikt. Særlig politisk bruk av kulturaven og ulovlig handel.

Forskere ved instituttet er med i følgende prosjekt og forskergrupper: 

Stipend til yngre forskere

Yngre forskere kan søke stipend til forskningsopphold, og fordype seg i Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst, språk, kultur og samfunnsforhold.
Søknadsfrister 15. mars og 15. september. 

Forskerleilighet

Forskere ved partnerinstitusjonene som skal være i Roma på lengere opphold kan søke om å bo vederlagsfritt i instituttets sokkeletasje.

L'Orange årlige forelesning

Det holdes en årlig forelesning til minne om Hans Peter L'Orange, grunnleggeren av Instituttet i Roma. Forelesningen er åpen for alle.

ACTA - instituttets eget tidskrift

ACTA er det norske institutt i Roma sitt tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde.

Forskningsarrangementer

29 aug.
13:30
30 aug.
31 aug.

Finn en forsker

Instituttet har til enhver tid tre til fem ansatte med distinkte forskningsprofiler, og i tillegg en jevn strøm av gjesteforskere fra norske institusjoner.