Open Access - tidsskrift for lingvistikk

Oslo Studies in Language (OSLa) er en fagfellevurdert tidsskrift som gir muligheter for publisering innen alle områder i lingvistikk.

 

Kors og andre tegn. Logo.

Oslo Studies in Language (OSLa) er samtidig mer enn en nettpublikasjon innen språkforskning.

Her finnes også en tavle med oversikt over alle løpende arrangementer innen språkforskning ved Universitetet i Oslo.

Fritt tilgjengelig for forskere over hele verden

OSLa er gitt ut på nettportalen FRITT – Frie tidsskrifter fra UiO, en tjeneste for forskere og fagmiljøer ved UiO som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, eller gjøre om allerede eksisterende tidsskrift til Open Access.

Alt som publiseres på nettportalen FRITT - Frie tidskrifter fra UiO er - som navnet sier - fritt tilgjengelig for forskere over hele verden.

FRITT er basert på Open Journal Systems, et nettverktøy som håndterer hele arbeidsflyten rundt publisering av vitenskapelige tidsskrifter.

FRITT tilbyr en ferdig teknisk løsning for nettpublisering, mens det enkelte tidsskrift må stille med redaksjon, administrasjon og fagfeller.

Open Access-tidsskrifter er fritt tilgjengelig på internett, og brukerne trenger derfor ikke abonnement for å kunne lese artiklene.

OSLa. Oslo Studies in Language. Det står det med bokstaver. Logo.

 

Emneord: Frie tidsskrifter FRITT språkforskning lingvistikk
Publisert 4. mai 2010 14:42 - Sist endret 13. okt. 2020 13:52