Helge Rønning

Professor Emeritus
Image of Helge Rønning
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-90023561
Username

Background

Born in Oslo, Norway. 1943. Norwegian matriculation exam. Oslo Katedralskole. 1962. Studies at the University of Oslo, 1963-71. Ending with a Magistergrad in Comparative literature, topic of dissertation: Nigerian Novels and Social Change. Supporting subjects for the degree: English literature and language, Nordic literature and languages. Studies in literature and philosophy at Brandeis University, Mass. USA. 1964-65. Studies in anthropology and African Studies at School of Oriental and African Studies. London University 1968-69. Research assistant and research fellow in The Department of Comparative Literature University of Oslo 1972-1980. Lecturer and later Senior Lecturer in The Department of Nordic Literature and Languages. UofO.1980-87. Professor in The Department of Media and Communication. UofO. from 1987- .

Research and scholarly work at the University of Ibadan, 1976 and 1978. Visiting scholar at The University of California, Santa Barbara. 1987. Research and scholarly work at the University of Zimbabwe several times since 1988. Scholarly work and Research in Mozambique 1996 - 1998. 2004 - 2006. Leader of a number of research projects particularly in the area of Media and Development and Media and Democratic Change.

Reporter and editor with Norwegian radio and television on a free-lance basis. Editor and reader with Norwegian publishers. Editor of the journals Kontrast and Samtiden 1969-1979, 1979-1989. Reviewer for the Norwegian daily newspaper Dagbladet 1978 - 1998. President of Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Union 1994 -1996. Member of the Programe council for TV2 1994 - 1998. Acting Executive Director of the Nordic-SADC Journalism Centre, Maputo. 1996. Member of the Norwegian Public Service Broadcasting Council. 1996 -2004. Member of the the Government Commission on Freedom of Expression 1996- 1999. Chairman of the Board of the Ibsen Centre, University of Oslo Chairman of The Government's Committee for Development Politicies 2003 - 2005. Chairman of the Board of the Norwegian Reprographic Rights Organisations, Kopinor 1998 - . Member of the National Ibsen Commitee 1998 - .

Published numerous articles on literary, social, political, media and cultural topics in Norwegian, Scandinavian, European and American journals and newspapers. Published and contributed to several books on politics, literature, media and cultural topics in Norway, Denmark, Sweden, UK, Portugal, US, Zimbabwe, Mozambique.

 

Teaching and tutoring

Textual analaysis of fim and TV; Adaptation; Media and Literature; Cultural Studies; News analysis and International Journalism; Media and Democracy; Media and Development; Freedom of Expression; Intellectual Property Rights and the Media; Media Theory.

Special fields

Film and TV analysis; News Analysis; Democratic developments and Media; Globalisation Theory; Media and Development, African Media; Freedom of Expression; Copyright in the Media; Cultural Studies; The book as a Medium; Cultural Politics; Media and Literature.

Ongoing and planned research projects

Media and Democratic Change - Southern Africa, (end 2007) Globalisation and Marginalisation in Communication Systems (end 2007) Communication, Control and Convergence.

 

Tags: Media and communication, Media aesthetics, Freedom of speech and democracy in the media

Publications

 • Orgeret, Kristin & Rønning, Helge (2020). Political communication in East Africa: an introduction. Journal of African Media Studies.  ISSN 2040-199X.  12(3), s 231- 240 . doi: 10.1386/jams_00021_2
 • Rønning, Helge (2020). Constitutional referendums and the media in Africa: Reporting the aborted referendum in Tanzania ‐ 2015. Journal of African Media Studies.  ISSN 2040-199X.  12(3), s 301- 317 . doi: https://doi.org/10.1386/jams_00026_1
 • Rønning, Helge (2020). What is a full life? reflections on ibsen and literary biography, and on Sverre Mørkhagen’s Ibsen: … “Den Mærkelige Mand”. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  20(2), s 269- 282 . doi: https://doi.org/10.1080/15021866.2020.1823627
 • Rønning, Helge & Iversen, Irene (2017). Litteraturhistorikeren, I:  En litterær veiviser. Kritikeren, litteraturhistorikeren og forfatteren Willy Dahl 90 år.  Bodoni forlag.  ISBN 978-82-7128-891-4.  2.1.  s 104 - 112
 • Rønning, Helge (2016). Henrik Ibsen and the Paradoxical Drama of Modernity. Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies.  ISSN 2247-7950.  2016(6), s 11- 27
 • Rønning, Helge (2016). How Much “Soft Power” Does China Have in Africa?, In Xiaoling Zhang; Herman Wasserman & Winston Mano (ed.),  China's media and soft power in Africa: Promotion and perceptions.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-54565-7.  Chapter 5.
 • Rønning, Helge (2016). On Press Freedom and Other Media Freedoms, In Ulla Carlsson (ed.),  Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and Reflections in the Digital Age.  Nordicom.  ISBN 978-91-87957-22-2.  Kapittel.  s 43 - 53
 • Rønning, Helge (2015). Forbud mot det vi ikke liker? - Ytringsfrihetens grenser., I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.  s 304 - 315
 • Rønning, Helge (2015). Reflections on elections in a dominant party state. Ecquid Novi: African Journalism Studies.  ISSN 0256-0054.  36(1), s 149- 155 . doi: 10.1080/23743670.2015.1008183
 • Rønning, Helge (2015). Sublimation leads to sublime drama. Or, if you don’t have sex you may become a great writer. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  15(1), s 103- 109 . doi: 10.1080/15021866.2015.1099871
 • Rønning, Helge (2014). O papel dos mídias na promoção de direitos humanos: uma perspectiva global, I: Elisio Macamo (red.),  Acesso à Informação.  IBIS Moçambique.  Kap 4.  s 61 - 68
 • Li, Shubo & Rønning, Helge (2013). Half-orchestrated, half freestyle: Soft power and reporting Africa in China. Ecquid Novi: African Journalism Studies.  ISSN 0256-0054.  34(3), s 102- 124 . doi: 10.1080/02560054.2013.845591
 • Rønning, Helge (2013). Erotikk og Politikk. En sammenlignende analyse av Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) og Bjørnstjerne Bjørnsons Paul Lange og Tora Parsberg (1898). Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier.  ISSN 1903-5705.  s 69- 76
 • Rønning, Helge (2013). Freedom of Expression is not a Given Right. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  35(3-4), s 1- 14
 • Rønning, Helge (2013). Freedom of Expression is not a Given Right, In Ulla Carlsson (ed.),  Freedom of Expression Revisited.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-74-9.  Chapter1.  s 13 - 26
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2013). Makt og endring i den litterære institusjon, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Del II.Kap 1.  s 93 - 117
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2013). Homo Proponens - det utgivende mennesket, I: N. Brennøe; P. Juul & C. Rothstein (red.),  Forlagsredaktion: Claus Clausen.  Tiderne Skifter.  ISBN 978-87-995100-3-0.  kapittel.  s 208 - 218
 • Tomaselli, Keyan; Mboti, Nyasha & Rønning, Helge (2013). South-North perspectives: the development of cultural and media studies in Southern Africa. Media, Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  35(1), s 36- 43 . doi: 10.1177/0163443712464556
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2012). Europeisk bokpolitikk. Prisregulering som kulturpolitisk virkemiddel. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (1), s 121- 148

View all works in Cristin

 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2020). Ambitious Literary Policies: International Perspectives. International Publishers Association. Den norske forleggerforening.  ISBN 978-82-692022-0-5.  87 s.
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2019). The Tools of Literary Politics. The Norwegian Model. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0242-9.  152 s.
 • Slaatta, Tore; Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2019). Litteraturpolitikkens verktøykasse. Den norske modellen. Pax forlag.  ISBN 978-82-530-4121-6.  147 s.
 • Rønning, Helge (2012). A lehetetlen Szabadság. Henrik Ibsen és a modernitás. Overs. av Agnes Kunszenti + Fernce Kovács. Nagy Vilag.  ISBN 978-963-9175-49-5.  303 s.

View all works in Cristin

 • Orre, Aslak Jangård & Rønning, Helge (2020). Hvem feilinformerer om Norfund og Mosambik?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Rønning, Helge (2020). En brysom mann. Journalisten Carlos Cardosos kamp mot korrupsjon lever videre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rønning, Helge (2020). En ny havn for jihadistene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rønning, Helge (2020). Filmskaper fanga i mytar. Fedrico Fellini var ein folkeleg filmskaper som ikke gjekk av vegen for å drite ut autoritetane.. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Rønning, Helge (2020). Hva ligger bak den nye opprørskrigen i Nord-Mosambik?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Rønning, Helge (2020). Pesten i Bergamo. Om I.P. Jacobsens novelle. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Rønning, Helge & Orre, Aslak Jangård (2020). Et luksushotell i Mosambik. Er det bærekraftig utvikling, Norfund?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Rønning, Helge (2019). Den unge Frantz Fanon og teatret. Norsk Shakespeare og teatertidsskrift.  (1), s 36- 39
 • Eriksen, Stein Sundstøl; Orre, Aslak Jangård & Rønning, Helge (2017). Mozambique: A Political Economy Analysis. Full text in Research Archive. Show summary
 • Rønning, Helge; Holmen, Rasmus Bøgh; Grünfeld, Leo Andreas & Riis, Christian (2017). Avanseregulering i ny boklov..
 • Jiang, Fei; Li, Shubo; Rønning, Helge & Tjønneland, Elling Njål (2016). The voice of China in Africa: media, communication technologies and image-building. Chinese Journal of Communication.  ISSN 1754-4750.  9(1), s 1- 7 . doi: 10.1080/17544750.2016.1141615
 • Rønning, Helge (2016). Are the Social Media really Social.
 • Rønning, Helge (2016). Chinese Communication Industries in Africa – Soft or Economic Power?.
 • Rønning, Helge (2016). Død og modernitet hos Jon Fosse og Henrik Ibsen.
 • Rønning, Helge (2016). Engasjement og det dokumentariske dilemma. Om Gillo Pontecorvos film, Kampen om Algier..
 • Rønning, Helge (2016). Henrik Ibsen as an agent of modernization.
 • Rønning, Helge (2016). International Implications of Norwegian Culture.
 • Rønning, Helge (2016). Nordic Media Caught between Public Service and Commercialism.
 • Rønning, Helge (2016). Norwegian Culture in an International Context.
 • Rønning, Helge (2016). Publishing in a Small European Country.
 • Rønning, Helge (2016). The Book – Between Passion and Business.
 • Rønning, Helge & Trond, Andreassen (2016). Faglitteraturstrategen, I: Bernt Bull & Bernt Hagtvet (red.),  Samfunnsborgeren. Erik Rudeng 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3880-3.  Kapittel.
 • Rønning, Helge (2015). Access to Information in a Transparent Society.
 • Rønning, Helge (2015). Bjørnstjerne Bjørnson er en stor moderne forfatter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 254- 257
 • Rønning, Helge (2015). Challenges to Media Studies in Changing Media Landscapes.
 • Rønning, Helge (2015). China’s Soft Power, Public Policy and Media Initiatives in Africa.
 • Rønning, Helge (2015). Chinese Soft Power in Africa – A Critique of a Model.
 • Rønning, Helge (2015). Cultural, social and economic importance of copyright and related rights.
 • Rønning, Helge (2015). Death and Modernity in the works of Jon Fosse and Henrik Ibsen.
 • Rønning, Helge (2015). Implicações do principio de serviço de radiodifusão pública em relação a migração da radiodifusão analogica para o digital.
 • Rønning, Helge (2015). Media Networks: Global or Local, Civic or Confrontational?.
 • Rønning, Helge (2015). Nadine Gordimer (1923–2014). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rønning, Helge (2015). Var går ytrandefrihetens gräns?.
 • Rønning, Helge & Nygaard, Mads (2015). Publishing in a Small European Country – the Case of Norway..
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2015). The book: at what price?. Show summary
 • Rønning, Helge (2014). About Soft Power and Other Forms of Power. A Critique of a Chinese Adaptation of an American Concept.
 • Rønning, Helge (2014). Borgerskapets diskret sjarm. Norsk Shakespeare og teatertidsskrift.  (1)
 • Rønning, Helge (2014). Brian Winston: A Right To Offend. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.  ISSN 1891-5752.  (1), s 51- 54
 • Rønning, Helge (2014). Cultural Industries and the Economies of Creation.
 • Rønning, Helge (2014). Den redigerende makt.
 • Rønning, Helge (2014). Elections in African Dominant Party States.
 • Rønning, Helge (2014). En åpen og opplyst offentlig samtale?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rønning, Helge (2014). Et uærbødig forslag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rønning, Helge (2014). Frie samtaler i det offentlige rom: Kan de finne sted?.
 • Rønning, Helge (2014). How much ‘Soft Power’ does China have in Africa?.
 • Rønning, Helge (2014). Is Soft Power a Useful Concept for Understanding Chinese Involvements in African Communication and Media?.
 • Rønning, Helge (2014). Nadine Gordimer (1923 - 2014). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rønning, Helge (2014). Nordic Public Service Broadcasting and The Nordic Media System.
 • Rønning, Helge (2014). Problematising the Concept of Chinese Soft Power.
 • Rønning, Helge (2014). Så virkelig som på kino. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (4), s 363- 367
 • Rønning, Helge (2014). The Role of Media in Promoting Human Rights: A Global Perspective..
 • Rønning, Helge (2014). Two Modernities – Two Playwrights – Henrik Ibsen and Jon Fosse.
 • Rønning, Helge (2014). What does China want and how? A critical reflection on the Chinese conceptualization of soft power.
 • Rønning, Helge (2014). Ytringsfriheten i det frie Norden.
 • Rønning, Helge (2013). Cultural Industries and Economics of Creation.
 • Rønning, Helge (2013). "Dream, Reality and Seduction – Sindbad". Introduction to the film Szindbad and the novel The Adventures of Sindbad.
 • Rønning, Helge (2013). En omstridt frihet. Utfordringer for ytringsfrihet i et moderne samfunn.
 • Rønning, Helge (2013). Florencia Enghel & Karin Wilkins (eds): Kommunikasjon, medier og utvikling – et forskningsfelt uten grenser?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1), s 93- 97
 • Rønning, Helge (2013). Forfattere, teknologi og forleggere – tendenser in internasjonal forlagsbransje.
 • Rønning, Helge (2013). Freedom of expression and diversity.
 • Rønning, Helge (2013). HENRIK IBSEN – COMO AGENTE DA MODERNIZAÇÃO.
 • Rønning, Helge (2013). Hva er et partikrati'?. NRK.no. . doi: http://www.nrk.no/ytring/hva-er-et-_partikrati__-1.11171706
 • Rønning, Helge (2013). Legislation, enforcement and management as components of a copyright system.
 • Rønning, Helge (2013). Lysten driver verket – En generasjons lyst.
 • Rønning, Helge (2013). Machado, Ibsen and Wordl Literature.
 • Rønning, Helge (2013). Nuruddin Farah i en afrikansk litterær sammenheng.
 • Rønning, Helge (2013). The Challenge of Free Speech.
 • Rønning, Helge (2013). The Challenge to Freedom of Expression in an increasingly globalized Public Sphere.
 • Rønning, Helge (2013). Ugandas politiske utvikling i et komparativt perspektiv.
 • Rønning, Helge (2013). World Literature and Modernity.
 • Rønning, Helge (2013). Ytringsfrihetskommisjonen 14 år senere. Debattinnlegg.
 • Rønning, Helge & Li, Shubo (2013). Is the Chinaafrica Dream an Expression of Soft Power.
 • Rønning, Helge & Li, Shubo (2013). Winning hearts and minds: Chinese soft power foreign policy in Africa. CMI Brief. http://www.cmi.no/publications/publication/?4906=winning-hearts-and-minds.
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2013). Kritikkens makt.
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge & Colbjørnsen, Terje (2012). E-bøker er med. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge (2012). Antonionis intime realisme - om Antonioni og italiensk kultur mellom realisme og modernisme.
 • Rønning, Helge (2012). Comunicação para o desenvolvimento ou desenvolvimento para os media?.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 10:03 PM - Last modified Aug. 20, 2014 3:00 PM

Projects

No ongoing projects

Research groups