Maria Utheim

Image of Maria Utheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22850413
Room 450
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Media and communication, Freedom of speech and democracy

Publications

View all works in Cristin

  • Dolonen, Jan Arild & Utheim, Maria (2020). Hverandrevurdering og bruk av PeerGrade i bachelorundervisning på Universitetet i Oslo.
  • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte; Utheim, Maria; Sætrang, Synne & Gustafsson, Maria Helena (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel & Utheim, Maria (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2012 1:33 PM - Last modified Feb. 15, 2019 12:36 PM