Maria Utheim

Bilde av Maria Utheim
English version of this page
Telefon +47 22850413
Rom 454
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Maria Utheim er universitetslektor og har bred erfaring med undervisning og veiledning, se nedenfor for fagområder, emner og prosjekter. Maria Utheim var undervisningsleder og nestleder ved Institutt for medier og kommunikasjon i perioden april 2016 til januar 2020.

Bakgrunn

Maria Utheim er cand.mag. fra UiO i fagene historie, idéhistorie og sosiologi (1997), høgskolekandidat i journalistikk fra Høgskolen i Bodø (1999) og master i journalistikk fra UiO (2009). Utheim har jobbet som journalist (dagspresse og magasiner) og som kommunikasjonskonsulent i flere år. Siden 2009 har Utheim vært ansatt på Institutt for medier og kommunikasjon som universitetslektor, og satt fra april 2016 til januar 2020 i IMKs ledergruppe som undervisningsleder og nestleder. Utheim fungerte som instituttleder i perioden 15. mai til 1. august 2018.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • journalistikk
 • presseetikk
 • kjønn og media
 • medier i Norden

Undervisningskompetanse innen følgende emner ved IMK

Bachelor:

 • Mevit1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner V10/H10/H11/H12/H13
 • Mevit1300 Journalistikk, makt og mediebruk V12/V13/V14/V21
 • Mevit1320 Journalistikkens rolle, etikk og nyhetsproduksjon i det moderne samfunnet V22
 • Mevit2610 Innføring i politisk kommunikasjon H21
 • Mevit2800 Metoder i medievitenskap V21
 • Mevit3810 Gruppeprosjekt i journalistikk V12/V13/V14/V15/V16
 • Mevit3811 Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid V14/V15/V16

Master:

 • Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode H09/H11/H13
 • Jour4200 Journalistikkforskning: teoretiske perspektiver
 • Jour4426 Journalistisk ansvar og etikk H11/H12
 • Jour4428 Politisk journalistikk V10/V11
 • Jour4699 Selvvalgt emne H12
 • Jour4900 Internasjonalt prosjektsemester H11
 • Mevit4000 Masteroppgaveseminar H10/H11/H15
 • Mevit4100 Nordic Media in an International Perspective H12/H13/H15
 • Mevit4300 Media Economics V12
 • Mevit4327 Strategisk kommunikasjon i praksis V11
 • Mevit4611 Opinionsdanning V10
 • ISSHF4957 Media Studies (sommerskolen) H12/H13/H14

Prosjekter ved IMK

 • Sammen om læring (SAMMEN) - DIKU-finansiert prosjekt (2022-2024) - i samarbeid med LINK (UiO)
 • "Formativ vurderingspraksis i Canvas" - i samarbeid med Institutt for pedagogikk (2020-2021) (Fortsettelse av prosjektet "For hverandre (...)", se nedenfor)
 • "For hverandre: En digital, formativ tilbakemeldingspraksis" - i samarbeid med Institutt for pedagogikk, Psykologisk institutt og LINK (Senter for læring og utdanning) ved UiO (2019-2020)
 • "Gjennomføring i høyere utdanning: IMK som case" (2017-2018)
 • "Status for ytringsfriheten i Norge" (2014)
 • "Etikken i mediedekningen av 22. juli" - en studie av klagene til PFU på medienes dekning av 22. juli og tiden etterpå. (2012)
Emneord: Journalistikk, Presseetikk, Pressehistorie, Kjønn og kvinneperspektiver

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Enjolras, Bernard ; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte & Utheim, Maria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard ; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Institutt for samfunnsforskning/Fritt Ord. ISSN 978-82-7763-443-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2011 11:09 - Sist endret 4. feb. 2022 12:22

Prosjekter