English version of this page

En norsk film- og kinoinstitusjon i endring (avsluttet)

Er den kinoindustrien vi er vant til i Norge, i ferd med å forsvinne? Får vi som publikum bedre eller dårligere tilbud i årene som kommer?

Om prosjektet

2013 ble et merkeår for den norske film- og kinoinstitusjonen.

Hundre år etter at Norge fikk sin «Lov om offentlig forevisning og kinematografibileder», som la det formelle grunnlaget for den særnorske film- og kinomodellen, finner vi en kinoinstitusjon i endring.

Står vi nå overfor avviklingen av det som har gjort Norge til et «annerledesland» i film- og kinosammenheng – det såkalte kommunale film- og kinosystemet?

Mål

I dag går majoriteten av kinoomsetningen i Norge via to internasjonale mediekonglomerater, henholdsvis Bonnier-selskapet SF Kino og Egmonts selskap Nordisk Film.

Prosjektet studerte hvordan endringer i eierskapsstrukturen kan påvirke film- og kinokulturen i Norge.

Prosjektets forskningsspørsmål var:

  • Hva danner bakgrunnen for endringene på eierskapssiden innen den norske film- og kinobransjen? 
  • Hvilke konsekvenser vil dette få for det norske publikumets kinotilbud?

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, Medietilsynet.

Varighet

2014–2016.

Publisert 12. okt. 2020 11:10 - Sist endret 8. aug. 2022 11:18