English version of this page

Situerte simuleringer (SitsimLab)

Prosjektet handler om visualisering og formidling av framtid og fortid.

Mobiltelefon med bildet og grønn plen og trær bak. Foto.
Foto: Inventio project

Om prosjektet

«Situerte simuleringer» er en samlebetegnelse for forskningsaktivitet innenfor lokasjonsbaserte medier og eksperimentering med nye uttrykksformer. 

Denne type teknologi benytter sammensmeltningen av GPS, aksellerometer og elektronisk kompass til å bruke telefonen som et vindu inn mot andre versjoner av virkeligheten, for eksempel arkeologiske funnsteder, klimaendringer og byplanlegging.

EU-Interreg prosjektene Cross Motion (crossmotion.org)(BSR) og CINE (cine.interreg-npa.eu) (NPA) er knyttet til denne forskningen.

Mål

Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode for innovasjon i digitale medier.

Finansiering

Forskningen er finansiert av Forskningsrådet, Universitetet i Oslo, Norgesuniversitetet og Kulturrådet. 

Samarbeid

Forskningen foregår i samarbeid med Tomas Stenarson ved CodeGrind AB og Šarūnas Ledas ved Tag of Joy, Elpida Hadjidaki (Phalasarna Association), Larry Friedlander (Stanford University) og Andrew Morrison (AHO).


Prosjektet har egne hjemmesider (www.sitsim.no, på engelsk)

 

Publisert 26. nov. 2015 14:26 - Sist endret 25. mars 2022 14:00