English version of this page

Situerte simuleringer (SitsimLab)

Prosjektet handler om visualisering og formidling av framtid og fortid.

Foto: Inventio-prosjektet

Om prosjektet

«Situerte simuleringer» er en samlebetegnelse for forskningsaktivitet innenfor lokasjonsbaserte medier og eksperimentering med nye uttrykksformer. 

Denne type teknologi benytter sammensmeltningen av GPS, aksellerometer og elektronisk kompass til å bruke telefonen som et vindu inn mot andre versjoner av virkeligheten, for eksempel arkeologiske funnsteder, klimaendringer og byplanlegging.

EU-Interreg prosjektene Cross Motion (BSR) og CINE (NPA) er knyttet til denne forskningen.

Mål

Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode for innovasjon i digitale medier.

Finansiering

Forskningen er finansiert av Forskningsrådet, Universitetet i Oslo, Norgesuniversitetet og Kulturrådet. 

Samarbeid

Forskningen foregår i samarbeid med Tomas Stenarson ved CodeGrind AB og Šarūnas Ledas ved Tag of Joy, Elpida Hadjidaki (Phalasarna Association), Larry Friedlander (Stanford University) og Andrew Morrison (AHO).

* * *

Prosjektet har egne hjemmesider (på engelsk), www.sitsim.no

 

Publisert 26. nov. 2015 14:26 - Sist endret 3. mai 2018 16:18