English version of this page

Skeive spillutviklere og spillere

Hvordan opplever skeive norske spillutviklere og skeive unge spillere dataspill, spillutvikling og spillkulturen?

En spillkonsoll over et regnbueflagg.

Foto: Colourbox.

Om prosjektet

Skeive mennesker har i løpet av det siste tiåret blitt en mye synligere, større og viktigere del av spillindustrien og spillkulturen. Andelen skeive spillkarakterer og skeiv spilltematikk har økt, både hos store kommersielle aktører og hos mindre, uavhengige spillutviklere. 

Prosjektet «Skeive spillutviklere og spillere» undersøker disse utviklingene for å finne ut hvordan slike forsøk på en mer inkluderende spillindustri og spillkultur oppleves i en norsk kontekst, og hvordan dette har konsekvenser for skeive menneskers opplevelse av deltakelse og inkludering i media og samfunnet for øvrig.

Mål

Vi ønsker å utforske og synliggjøre mulighetene og utfordringene skeive spillutviklere møter i spillutvikling og på arbeidsplassen. I tillegg vil prosjektet undersøke mulighetene og utfordringene skeive spillere møter i spillinnhold og spillkulturen, og gi en bedre forståelse av hvordan unge skeive i Norge bruker spill i utvikling og forståelse av identitet og for tilgang til ulike fellesskap.

Slik kunnskap vil være viktig for spillindustrien i utvikling av nye spill og for å jobbe mot mer mangfold og inkludering i spillkulturen. For skeive interesseorganisasjoner vil det være nyttig med mer kunnskap om betydningen dataspill har for unge og unge voksne skeive.

Prosjektet ønsker å bidra med relevant informasjon til Regjeringens dataspillstrategi, som blant annet skal jobbe for å motvirke fordommer og etterstrebe mangfold i spill og blant spillere.

Finansiering

Medietilsynet, midler til anvendt medieforskning.

Samarbeid

Medietilsynet.

Varighet

01.02.2022 - 01.09.2023.

Publisert 25. okt. 2022 10:16 - Sist endret 25. okt. 2022 10:16