Forskergrupper

This group discusses the trajectories and transformations that have taken place in composition, performance and musicology during the 20. and 21. century.

The research group aims to establish interfaculty and inter-departmental collaboration on issues dealing with music, sound, subjectivity, national and Nordic identity, culture, and social systems.

fourMs

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 vil aktivitetene til fourMs fortsette innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.