English version of this page

Forskningsnettverk

Instituttets forskere er involvert i en rekke nordiske og europeiske nettverk.

  • Oslo Death Network – tverrfaglig forskningsnettverk innen forskning på døden
  • Estetisk seminar – et tverrfaglig forum viet ny forskning i skjæringspunktet mellom estetisk teori, filosofi og praksis
  • fourMs - Music, Mind, Motion, Machines
  • Nordic Network for the Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics (2008-2010) (Nordplus)
  • notam – norsk senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst.
  • Sonic Interaction Design (2008-2011) (EU COST Action)
  • Systematic Understanding of Music (2008-2011) (Nordic Culture Point)
Publisert 5. sep. 2008 13:27 - Sist endret 22. mai 2020 09:34