English version of this page

Forskningsnettverk

Instituttets forskere er involvert i en rekke nordiske og europeiske nettverk.

Oslo Death Network

Tverrfaglig forskningsnettverk innen forskning på døden.

Estetisk seminar

Et tverrfaglig forum viet ny forskning i skjæringspunktet mellom estetisk teori, filosofi og praksis.

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

En interfakultær forskningslab hvor vi utforsker hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. 

Notam

Norsk senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst.

Avsluttede nettverk

  • Nordic Network for the Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics

    Nettverket var aktivt i perioden 2008-2010 (Nordplus).
  • Sonic Interaction Design

    Nettverket var aktivt i perioden 2008-2011 (EU COST Action).
  • Systematic Understanding of Music 

    Nettverket var aktivt i perioden 2008-2011 (Nordic Culture Point).