Bøker - Side 2

Publisert 20. des. 2013 16:15

Denne boken av Alexander Refsum Jensenius gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Stan Hawkins er sammen med Professor John Richardson (University of Turku) redaktør for essaysamlingen 'Essays on Sound and Vision'.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Festskrift til musiker og forsker Ove Kristian Sundberg. 

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

De viktigste teoriene om estetikk fra Hume, Burke og Kant til Kristeva, Bourdieu og Ranciére er nå utgitt på norsk.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Musikkvitenskapelig monografi om funk, James Brown og Parliament.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Rapport om regionale jazzsentre i Norge.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Antologi om musikk og kulturell identitet.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Utgivelse om lydmiljøer og musikk i offentlige rom.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Artikkelsamling om personlige musikkerfaringer.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Antologi om musikalsk praksis i norsk kirkemusikk i middelalderen.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Vitenskapelig monografi om populærmusikk og identitet.

Publisert 20. des. 2013 16:15

En utgivelse om hverdagsmennesker og musikk.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Fjerde bind i verket om Norges musikkhistorie omhandler perioden fra 1914 - 1950.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Femte bind i verket om norges musikkhistorie tar for seg perioden 1950 - 2000.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Arvid O. Vollsnes håper at hans bok om Ludvig Irgens-Jensen kan bidra til fornyet interesse for komponisten.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Hans Weisethaunet med utgivelse om musikkritikk i rocken fra 1960-tallet og fram til i dag.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Det første bindet i Norges musikkhistorie tar for seg tiden før 1814.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Andre bind i fembindsverket Norges musikkhistorie handler om perioden fra 1814-1870.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Daglig leder ved Norsk visearkiv, Velle Espeland, fylte 60 år i 2005. I den anledning ønsket venner og kolleger å hylle ham med et festskrift.