Studiekonsulent

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en førstekonsulent/seniorkonsulent i toårig vikariat ved IMV.

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring (pdf) av 29. november 2018
  • Søknadsfrist 20. desember 2018
  • Intervjuer - 16. og 17. januar 2019
  • Annengangsintervjuer - 14. februar 2019
  • Vedtak i Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA) - 4. mars 2019
  • Stillingen er ledig fra 1. april 2019

Antall søkere: 48

Innstillingsråd

Veiledning til medlemmer av innstillingsråd om tilsetting i teknisk-adminsitrative stillinger.

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. Som en del av intervjuet vil søkerne måtte løse en oppgave og presentere den under intervjuet.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra TUTAs møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk og Reglement for tilsetting i teknisk-administrative stillinger

Publisert 29. nov. 2018 10:50 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40