Helse, miljø, sikkerhet

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det betyr at instituttleder har ansvar for at virksomheten ved instituttet drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt.

Verneombud ved IMV

Forskningsrådgiver Ingrid Bugge Stange er verneombud ved IMV 1.1.2017-31.12.2018. Professor Hallgjerd Aksnes er vara verneombud i same periode. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Vernerunde

Det skal gjennomføres vernerunde årlig ved instituttet. Verneombudet og administrativ leder gjennomfører denne sammen med en representanter fra Seksjon for bygningsdrift og Renholdsseksjonen i Eiendomsavdelingens Underavdeling for drift og vedlikehold. Siste vernerunde ble gjennomført i 23. april 2018.

Publisert 7. sep. 2015 12:03 - Sist endret 3. jan. 2019 15:31