Sentrale aktørar

Publisert 11. aug. 2014 09:38

Professor i musikkvitskap og ein sentral aktør ved IMV, særskilt innan folkemusikk, verdsmusikk, musikkteknologi og rytmeforsking.

Publisert 11. aug. 2014 09:35

Ein viktig person for utviklinga av det musikkvitskaplege miljøet i Oslo, og ein ledande figur i utviklinga av musikkterapifaget.

Publisert 30. juni 2014 17:22

Ein sentral aktør ved IMV, særlig innan områda estetisk teori, tverrestetiske prosjekt og modernisme og post-modernisme

Publisert 2. apr. 2014 17:51

Hovudredaktøren bak 'Norges musikkhistorie' og ein viktig person i norsk musikkvitskaplig forsking.

Publisert 2. apr. 2014 17:51

Tveit var sentral i utviklinga av satslærefaget, og ein viktig person i IMV sin historie. Han var tilknytt instituttet i meir enn 30 år.

Publisert 2. apr. 2014 17:50

Anerkjent pianist og musikkpedagog med ei sentral rolle i utviklinga av instituttet

Publisert 2. apr. 2014 17:50

Ein meget sentral musikkforskar som var med på å forme musikkvitskapen ved UiO, og var tilsett ved IMV i  30 år.

Publisert 2. apr. 2014 17:50

Instituttstyrer ved IMV i meir enn eit årti, ein av verdas ledande Griegforskarar og ein viktig person i forminga av musikkvitskapen ved UiO.

Publisert 2. apr. 2014 17:49

Ein sentral musikkvitar med ei rekke publikasjonar, og ein viktig person for musikkvitskapen ved UiO.

Publisert 2. apr. 2014 17:49

Ein viktig musikkvitar, og den andre personen ved UiO som vart mag.art. i musikkvitskap.  

Publisert 2. apr. 2014 17:48

Ein av dei første musikkvitarane i Noreg, og forfattaren bak den første avhandlinga om norsk folkemusikk.

Publisert 2. apr. 2014 17:48

Den første i Noreg som tok doktorgraden med eit musikkvitskapleg emne.