IMVs infrastrukturutvalg

IT/AV-rådets medlemmer utpekes av instituttleder. IT/AV-rådet gir råd til instituttledelsen i saker som gjelder instituttets IT/AV-infrastruktur.

Navn Ansvar
Peter Edwards
 • Instituttleder og leder av IT/AV-rådet
 • Tasteinstrumenter
Alexander R. Jensenius
 • Bevegelseslaben (MoCap)
 • Videorom
 • Instrumentlager
Stefano Fasciani
 • Portalen (MCT)
 • Elektronikklab
Sverre Erik Henriksen
 • Studio
 • Mikserom
 • Opptak i MIDI-rommet
 • Perkusjonsinstrumenter
Hans T. Zeiner-Henriksen MIDI-rommet
Senioringeniør Kayla Burnim

Bevegelseslaben (MoCap)

 

Publisert 29. mars 2019 16:01 - Sist endret 24. sep. 2020 14:15