IMVs infrastrukturutvalg

Infrastrukturutvalgets medlemmer utpekes av instituttleder. Infrastrukturutvalget gir råd til instituttledelsen i saker som gjelder instituttets IT/AV-infrastruktur.

Navn Ansvar
Alexander R. Jensenius
  • Leder av Infrastrukturutvalget
  • Bevegelseslaben (MoCap)
  • Videorom
  • Instrumentlager
Stefano Fasciani
  • Portalen (MCT)
  • Elektronikklab
Sverre Erik Henriksen
  • Studio
  • Mikserom
  • Opptak i MIDI-rommet
  • Perkusjonsinstrumenter
Hans T. Zeiner-Henriksen MIDI-rommet
Senioringeniør Kayla Burnim

Bevegelseslaben (MoCap)

 

Publisert 29. mars 2019 16:01 - Sist endret 11. mars 2021 15:54