English version of this page

Samspillrom og øvingsrom

Vi har en rekke øvingsrom og samspillrom ved Institutt for musikkvitenskap. Disse er tilpasset både egenøving, studentprosjekter og undervisning. NB! Vi gjør oppmerksom på at det kun er bachelor- og masterstudenter ved instituttet som har anledning til å bruke rommene.

Samspill 2 er et fullt utstyrt bandrom med alt du trenger av backline og PA.

I 2U finner du bandrom av ulike størrelse, samt mindre rom for annen musisering. I 4 etg. finnes en rekke rom tilpasset solister.

 I fjerde etasje har vi seks øvingsrom utstyrt med ett piano i hvert rom og tre undervisningsrom med henholdsvis to pianoer på hvert rom. Nedenfotr ser du et eksempel på et standard solistrom

Publisert 3. aug. 2015 17:42 - Sist endret 4. feb. 2020 11:01