Opptaksprøve

Søknadsprosessen

For å bli tatt opp som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap må du gjennom en opptaksprøve.

Husk at du må

  1. Søke Samordna opptak, og
  2. Levere påmeldingsskjema for opptaksprøven

Informasjon om søknadsfrister og opptak til programmet, samt lenker til søknadsskjema (Samordna opptak og påmeldingsskjema for opptaksprøven)

Opptaksprøven består av en skriftlig og en praktisk del, og man må bestå begge deler.

Bestått opptaksprøve er gyldig i to år.

Dersom du har høyere musikkutdanning (universitet eller høyskole) av minst 60 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak fra prøven. Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til studieinfo@imv.uio.no innen 15. april det året du søker.

Felles skriftlig (digital) prøve (1 time):

Den digitale skriftlige prøven vil bli arrangert 3. mai 2022 kl. 14:00. Du må ha tilgang på en god og stabil internettforbindelse.

Første del av prøven er en felles test av generell musikkteori. Andre del er tilknyttet noteferdigheter. Tredje del er rettet mot produksjonskunnskap. For å gå videre til den praktiske prøven må du bestå den første delen og enten del to eller del tre.

Første del: Generell musikkteori

Identifisere intervaller og dur- og mollskalaer.

Bestemme grunnpuls og taktart i musikkeksempler du får høre.

Vise grunnleggende kjennskap til noter (gjenkjenne notebilder).

Identifisere tonene i akkorder (med noter eller ved å angi tonene på en tangentoversikt - piano/keyboards).

Andre del: Notasjon

Vise elementære ferdigheter i å lese og skrive noter (bass og diskantnøkkel).

Tredje del: Produksjon

Gjenkjenne instrumenter i et sammensatt lydbilde.

Gjenkjenne elementære effekter og vise elementær kunnskap om lyd, opptak og produksjonsverktøy.

Eksempler på oppgavetyper til opptaksprøven finner du her.

Praktisk del

For å komme inn på studiet må du vise at du har gode utøvende musikkferdigheter. Alle typer instrumenter godkjennes (f.eks. sang, piano, gitar, stryke- og blåseinstrumenter, produksjonsutstyr, laptop, DJ-ing). Behersker du flere instrumenter godt, vil vi gjerne at du viser dette. Alle sjangre er godkjent. 

Fristen for å levere den praktiske delen av opptaksprøven i 2022 er 10. mai kl. 23.59.

For tradisjonelle instrumenter:

Videoen skal være på cirka 5-6 minutter, og skal inneholde 1-2 stykker/låter/satser som du framfører på ditt hovedinstrument. Du kan også spille 1 låt/stykke på hovedinstrument og 1 på biinstrument. 

Minst ett stykke må være utgitt av andre (noter eller lyd), gjerne et standardverk i sjangeren.

Innled videoen med å si hvem du er, tittelen på det du skal spille og hvem som har laget musikken.

Du kan spille alene, med akkompagnement eller i gruppe. Du kan bruke ferdig innspilt akkompagnement (play-along).

I bedømmelsen blir det lagt vekt på:

  • teknisk nivå
  • stilforståelse
  • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon
  • intonasjon og diksjon der dette er relevant
  • samspillegenskaper der dette er relevant

Den tekniske kvaliteten på videoopptaket vil ikke ha betydning for bedømmelsen. Du kan derfor gjerne bruke en enkel opptaksmetode, f.eks. en mobiltelefon plassert på et bord. Det viktigste er at du må være klart og tydelig gjenkjennelig gjennom hele opptaket, og at ditt instrument og spilling må være godt synlig og hørbart. Derfor kan du ikke lage en video der bare hender og instrument er synlige - ansiktet må også vises. Det må også være lett å skille ditt spill fra andre instrumenter i opptaket, enten du spiller med levende musikere eller med forhåndsinnspilt akkompagnement. Videoer der søkeren ikke kan gjenkjennes eller spillet ikke kommer tydelig frem, vil ikke bli godkjent.

Hvert stykke må være tatt opp med ett kamera og i én tagning, og ikke være sammensatt av forskjellige opptak eller redigert på annen måte. Du kan stoppe kameraet mellom stykkene. 

Videoklippet må være lagret i et vanlig filformat (.mov, .mp4, .m4v eller .wmv). Merk at maksimal filstørrelse vil være 1 GB, men at opplastningen sannsynligvis vil være enklere hvis filen er atskillig mindre enn dette.

Produksjon som hovedinstrument:

Søkere med produksjon som hovedinstrument lager et videoklipp av en arbeidssesjon på circa 5-6 minutter der de viktigste produksjonsverktøyene som er brukt vises/forklares (for eksempel klanglegging, komprimering, equalizing). I tillegg leveres en selvlaget produksjon (maks 5 minutter) som lydfil (.wav) og i det formatet/programmet den er laget i (Logic, ProTools, osv.).

Forberedelser

For forberedelse til opptaksprøven kan følgende bøker og nettsider være til hjelp:

Har du spørsmål om opptaksprøven, ta kontakt med instituttet på studieinfo@imv.uio.no.

Publisert 27. nov. 2012 16:25 - Sist endret 4. nov. 2022 08:34