Opptaksprøve

Tidspunkt og søknadsprosess

For å bli tatt opp som student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap må du gjennom en opptaksprøve.

Husk at du må

  1. Søke samordna opptak, og
  2. Levere påmeldingsskjema for opptaksprøven

Informasjon om søknadsfrister og opptak til programmet, samt lenker til søknadsskjema (Samordna opptak og påmeldingsskjema for opptaksprøven

På grunn av situasjonen med Korona-viruset, vil opptaksprøven til musikkvitenskap ved UiO i år få en endret form som ikke krever oppmøte i Oslo.

Den vil fremdeles bestå av en skriftlig og en praktisk del, og man må bestå begge disse delene for å bestå opptaksprøven som helhet.

Beskrivelse av opptaksprøven

Opptaksprøven består av en skriftlig del og en praktisk del. Søkere som kan dokumentere at de har eksamen eller andre opptaksprøver samme dag som vår skriftlige prøve kan søke om å få ta prøven 9. juni. Søknad må sendes til mons.thyness@imv.uio.no.

Felles skriftlig prøve (1 time):

Den skriftlige prøven vil fremdeles foregå 12. mai, og vil være en prøve du tar hjemme på din egen datamaskin. Du vil få tilsendt innloggingsinformasjon etter at søknadsfristen er utløpt. Prøven vil åpnes kl. 09.00 og stenges kl. 10.00 denne dagen, og vil ha samme form og innhold som den ville hatt dersom du hadde tatt den i UiOs lokaler.

Den skriftlige prøven er tilrettelagt for studenter fra praksisfelt både med og uten notelesning. Første del av prøven vil være en felles test av generell musikkteori der enkelte spørsmål har alternative besvarelsesmåter. Andre del vil være tilknyttet noteferdigheter, mens tredje del er mer rettet mot produksjonskunnskap. For å gå videre til den praktisk-muntlige prøven må du bestå den første delen av den skriftlige prøven og minst én av de to siste delene.

Følgende oversikt viser hvilke ferdigheter som blir testet innenfor de ulike delene av opptaksprøven:

Første del: Generell musikkteori

Identifisere intervaller og dur- og mollskalaer.

Bestemme grunnpuls og taktart i musikkeksempler du får høre.

Vise grunnleggende kjennskap til noter (gjenkjenne notebilder).

Identifisere tonene i akkorder (med noter eller ved å angi tonene på en tangentoversikt - piano/keyboards).

Andre del: Notasjon

Vise elementære ferdigheter i å lese og skrive noter (bass og diskantnøkkel).

Tredje del: Produksjon

Gjenkjenne instrumenter i et sammensatt lydbilde.

Gjenkjenne elementære effekter og vise elementær kunnskap om lyd, opptak og produksjonsverktøy.

Eksempler på oppgavetyper til opptaksprøven finner du her.

Praktisk del

Vi gjør om den praktiske delen av prøven til en videoinnlevering. Videoen vil ha innleveringsfrist 13. mai. Det vil også her bli sendt ut informasjon etter søknadsfristens utløp om hvordan videoen skal lastes opp.

For å komme inn på studiet må du vise at du har utøvende musikkferdigheter klart over et elementært nivå. Alle typer instrumenter godkjennes (f.eks. sang, piano, gitar, stryke- og blåseinstrumenter, produksjonsutstyr, laptop, DJ-ing). Behersker du flere instrumenter godt, vil vi gjerne at du viser dette. Alle sjangre er godkjent (klassisk, folkemusikk, pop, rock, soul, jazz, etc.). 

For tradisjonelle instrumenter:

Videoen skal totalt være på cirka 5-6 minutter, og skal inneholde 1-2 låter/stykker/satser/verk som du framfører på ditt hovedinstrument. Du kan også spille 1 låt/stykke på hovedinstrument og 1 på biinstrument. 

Spiller du 1 låt/stykke, må det være utgitt av andre (noter eller lyd), gjerne et standardverk i sjangeren.

Spiller du 2 låter/stykker, må minst det ene være utgitt av andre (noter eller lyd), gjerne et standardverk i sjangeren.

Innled videoen med å si hvem du er, tittelen på det du skal spille og hvem som har laget musikken.

Du kan spille alene, med akkompagnement eller i gruppe. Det er fullt mulig å bruke ferdig innspilt akkompagnement (play-along).

I bedømmelsen blir det lagt vekt på:

  • teknisk nivå
  • stilforståelse
  • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon
  • intonasjon og diksjon der dette er relevant
  • samspillegenskaper der dette er relevant

Den tekniske kvaliteten på videoopptaket vil ikke ha betydning for bedømmelsen. Du kan derfor gjerne bruke en enkel opptaksmetode, f.eks. en mobiltelefon plassert på et bord. Det viktigste er at du må være klart og tydelig gjenkjennelig gjennom hele opptaket, og at ditt instrument og spilling må være godt synlig og hørbart. Derfor kan du ikke for eksempel lage en video der bare hender og instrument er synlige - ansiktet må også vises. Det må også være lett å skille ditt spill fra andre instrumenter i opptaket, enten du spiller med levende musikere eller med forhåndsinnspilt akkompagnement. Videoer der søkeren ikke kan gjenkjennes eller spillet ikke kommer tydelig frem, vil ikke bli godkjent. Så lenge disse forutsetningene er oppfylt, er mobilkamera bra nok.

Hver låt/hvert stykke må være tatt opp med ett kamera og i én tagning, og ikke være sammensatt av forskjellige opptak eller redigert på annen måte. Men du kan stoppe kameraet mellom låtene/stykkene. 

Videoklippet må være lagret i et vanlig filformat (.mov, .mp4, .m4v eller wmv). Merk at maksimal filstørrelse vil være 1 GB, men at opplastningen sannsynligvis vil være enklere hvis filen er atskillig mindre enn dette.

Produksjon som hovedinstrument:

Søkere med produksjon som hovedinstrument lager et videoklipp av en arbeidssesjon (samme varighet som foreskrevet) der de viktigste produksjonsverktøyene som er brukt vises/forklares (for eksempel klanglegging, komprimering, equalizing, etc). I tillegg leveres en selvlaget produksjon (maks 5 minutter) som lydfil (wav) og i det formatet/programmet den er laget i (Logic, ProTools, osv.).

 

For forberedelse til opptaksprøven kan følgende bøker og nettsider være til hjelp:

Har du spørsmål om opptaksprøven, ta kontakt med Mons Thyness.

Publisert 27. nov. 2012 16:25 - Sist endret 9. apr. 2020 16:07