English version of this page

Tidligere gjesteforelesninger og seminarer

2020

Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens

Hva skjer med språkene hos flerspråklige som rammes av demens? Er det mulig å bli hørt, sett og forstått, selv uten et felles språk?

Tid: 28. okt. 2020 18:00–20:00

I dette digitale seminaret vil forskere fra MultiLing (UiO), Aldring og helse, Cardiff University (UK), Lunds universitet (Sverige) og Høgskolen i Innlandet svare på disse spørsmålene. Det blir korte innlegg og lansering av nye norskspråklige ressurser for en inkluderende demensomsorg. 

Seminaret er rettet mot helsepersonell, pårørende, og andre interesserte.

Program

 • Velkommen, Elizabeth Lanza, senterleder MultiLing
 • Språk som symptom på demens, Ingeborg Ribu
 • Når man ikke finner ord, Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen
 • Når man leter etter ord, Anne Marie Landmark og Jan Svennevig
 • Når man ikke har et felles språk, Anne Marie Landmark
 • Kommunikation genom tolk, Rozita Torkpoor
 • Demensomsorg for innvandrere: presentasjon av ny håndbok, Kariann Krohne
 • Demenskommunikasjon og språklig bevissthet, Jan Svennevig og Alison Wray
 • Mediediskurser om demens og innvandrere med demens, Maarja Siiner, Bente Ailin Svendsen og Aafke Diepeveen
 • Åpen diskusjon om veien videre, innspill fra Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Anne Brita Knapskog, Hukommelsesklinikken OUS

Arrangør

Jan Svennevig, Anne Marie Landmark og Pernille Hansen


Den flerspråklige hjernen gjennom livet

Hvordan påvirker flerspråklighet hjernen vår i tidlig barndom og senere? Og stemmer det at eldre mennesker som snakker flere språk utvikler demens senere enn andre?

Tid og sted: 19. sep. 2020 11:00–13:00, Litteraturhuset, sal Wergeland

Kan babyer fange opp ulike tonefall på et språk de ikke kan? Få svaret på det og mange andre spørsmål på vårt arrangement! Foto: Nadia Frantsen/UiO

MultiLings forskere tar for seg disse og lignende spørsmål i korte forelesninger på arrangementet "Den flerspråklige hjernen gjennom livet".

Arrangementet er en del av Forskningsdagene. Etter foredragene åpnes det opp for diskusjon og spørsmål. Arrangementet holdes på engelsk og norsk og blir strømmet. Deltagelse er gratis, men fysisk deltagelse krever påmelding. Lenke for påmelding publiseres 14. september.

Program

 • Introduksjon (Elizabeth Lanza)
 • Å vokse opp flerspråklig: Fordeler og utfordringer (på engelsk)
 • Den flerspråklige babyhjernen (Liquan Liu)
 • Fordelene med språkveksling (Elisabet Garcia Gonzalez)
 • Språkangst i den flerspråklige hjernen (Yesim Sevinc)
 • Flerspråklig aldring: hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det? (på norsk) Hanne Gram Simonsen, Monica Norvik, Ingeborg Sophie Ribu

Se strømming av arrangementet

2019

Språk og identitet

Tilhørighet, endring og bevaring. Professor Bente Ailin Svendsen i samtale med Stein Torleif Bjella med flere om språk og identitet.

Tid og sted: 20. mars 2019 16:00–20:00, Litteraturhuset

Du har kanskje opplevd det?

 • At du blir oppfattet på en bestemt måte ut ifra hvordan du snakker?
 • At du velger språk eller måte å snakke eller skrive på ut ifra hvem du henvender deg til?
 • At du justerer litt på ordene for ikke å snakke «for bredt»?
 • At du er glad i dialekten eller språkene dine?
 • At du føler tilhørighet eller avstand gjennom språk?

Samtale om språk og identitet

I musikk og samtale snakker Stein Torleif Bjella, Jonas Benyoub, Hans Kristian Rustad, Ingunn I. Ims og Bente A. Svendsen, om forholdet mellom språk og identitet.

Vi diskuterer hva identitet er, hvilke måter språk og identitet henger sammen på, og hvordan identitet kan bidra til at språk og dialekter bevares og endres.

Vi tar opp temaer som i hvilken grad vi bedre uttrykker identitet, innhold, tanker og følelser på egen dialekt eller språk, hvordan vi reagerer på at språk og dialekter endrer seg, hva som skjer når mennesker og språk møtes, språklig makt og forskjeller, språkskam og språklig politiarbeid.

2018

Morsmålsdagen: Å ta språket sitt tilbake. En framtid for kvensk språk?

Morsmålsdagen markeres i år for femte gang av MultiLing. Pia Lane foreleser før vi viser filmen "Hjertespråket" med en introduksjon av Sirkka Seljevold. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Tid og sted: 13. mars 2018 18:00–20:00, Bymuseet, Frognerveien 67

Å ta språket sitt tilbake. En framtid for kvensk språk? – Pia Lane

En gang var Nord-Norge flerspråklig, og nesten alle snakket to eller flere språk. I en lang periode fra slutten av 1800-tallet førte Norge en aktiv politikk for å gjøre befolkningen i Troms og Finnmark norske. De skulle fornorskes, og på de fleste stedene ble samisk og kvensk gradvis språk borte. 23. januar lanserte Regjeringen en målrettet plan for kvensk språk, og planens mål er å legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk. Hvordan står det til med kvensk språk i dag? Har språket en framtid? Pia Lane fra Senter for flerspråklighet forteller om prosessen med å ta tilbake sitt språk og hvordan en slik språkreise kan oppleves.

Pia Lane er professor i flerspråklighet ved MultiLing, UiO.

Hjertespråket – Sirkka Seljevold

Språk som politisk virkemiddel er vel kjent praksis gjennom tidene. I dag er det kvenske språket i ferd med å dø ut fra dagligtale i Nord-Norge, som følge av en lang tids fornorskningsprosess. I denne filmen ser vi hvordan opplevelser med sitt stigmatiserte morsmål kan få livslange konsekvenser for identitet, selvfølelse og opplevelsen av tilhørighet. Vi møter Solgunn og Terje fra en 'kven-bygd' – Pyssyjoki/Børselv i Porsanger. Hver på sin måte tar de opp kampen for sitt morsmål, retten til en hel identitet.

Sirkka Seljevold er del av forskergruppa Språk og samfunn ved UiT.

2017

Morsmålsdagen 2017: Norsk tegnspråk som morsmål

MultiLing er for fjerde år på rad med å feire Morsmålsdagen. Årets Morsmålsdagsforelesning holdes av Arnfinn Muruvik Vonen. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Tid og sted: 7. mars 2017 18:00–19:00, Bymuseet, Frognerveien 67, 0266 Oslo

Tegnspråk utfordrer morsmålsbegrepet. De aller fleste barn med nedsatt hørsel vokser opp i familier der tegnspråk er fullstendig ukjent fram til foreldrene oppdager at barnet deres burde få tilegne seg tegnspråk. På den annen side: I familier med tegnspråklige foreldre er de aller fleste barna hørende. Bare den førstnevnte gruppen har lovbestemt rett til tegnspråkopplæring i Norge i dag. Bli med og lær om tegnspråk, ulike barn og ulike språklige oppvekstvilkår!

Siden Morsmålsdagen 21. februar i år faller midt i vinterferien feirer vi den litt på etterskudd 7.mars på Bymuseet. Velkommen!

Om Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen er professor ved Seksjon for tegnspråk og tolking ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han interesserer seg for grammatikk, flerspråklighet, språkpolitikk og mye annet.

Arrangør

MultiLing og Bymuseet

2016

Seminar: Tegnspråk og tolking

MultiLing, i samarbeid med NTNU, inviterer til et seminar med fokus på tegnspråklingvistikk og tolkeforskning.

Seminaret vil bli holdt på engelsk, amerikansk tegnspråk og norsk tegnspråk.

Tid og sted: 4. juni 2018 13:00–5. juni 2018 17:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 360

4. og 5. juni arrangeres et tegnspråksseminar av Janne Bondi Johannessen, professor ved MultiLing og norsk leder av prosjektet Linguistic Capacity Building in Ethiopia, og Jessica Pedersen Belisle Hansen, tegnspråkstolk og PhD-kandidat ved MultiLing, sammen med Rolf Piene Halvorsen og Lindsay Ferrara, begge ved NTNU.

Det blir foredrag av fire PhD-kandidater i tegnspråk på forskningsopphold fra Etiopia, samt av PhD-kandidater fra OsloMet og dessuten fra etiopiernes norske veiledere fra NTNU. Alle innlegg og diskusjoner vil bli tolket til og fra amerikansk tegnspråk og engelsk, av tolker spesielt fløyet inn fra England for anledningen. Foredragene vil gi tilhørerne mye ny kunnskap om ulike sider ved etiopisk tegnspråk og ellers om forskningsprosjektene til foredragsholderne.

Program

Mandag 4. juni
 • Rolf Piene Halvorsen, NBHP og NTNU: «Blink, indexing and direction, making a story different in Norwegian Sign Language»
 • Camilla Sandrud, Nord universitet: «The good interpreter: Deaf women's perspectives on GP consultations with interpreters. A qualitative study on health, sign language, interpretation and education.»
 • Abey Tesfaye, Addis Ababa University: «Demands presented in Ethiopian Sign Language interpreting».
 • Jessica Hansen, UiO: «Now you see it, now you don’t: Choosing perspectives for video recording video-mediated interpreted hospital interaction»
Tirsdag 5. juni
 • Pawlos Kassu, Addis Ababa University: «Is aspect marking process in sign languages inflectional, derivational, or gestural? The case of Ethiopian Sign Language»
 • Vibeke Bø, OsloMet: «Interpreting depiction: A cognitive-functional approach»
 • Adargachew Deneke Demissie, Addis Ababa University: «Basic handshapes in Ethiopian Sign Language»
 • Woinshet Girma, Addis Abba University: «Polysemy of Ethiopian Sign Language»
 • Benjamin Anible, HVL (med Lynn Hou og Ryan Lepic): When looks count: The function and distribution of look-at in American Sign Language
 • Kristian Skedsmo, OsloMet: «Other-initiated repair in Norwegian Sign Language conversation»

Morsmålsdagen 2016

MultiLing er for tredje år på rad med å feire Morsmålsdagen. Årets Morsmålsdagsforelesning holdes av Guri Bordal Steien. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Tid og sted: 22. feb. 2016 10:00–16:00, Litteraturhuset

Program

 • Velkommen til feiring av FNs internasjonale morsmålsdag!
 • Fortellingen «Frøken Kakerlakk reiser fra Østen til Vesten» fortelles på persisk og norsk av fortellerne Mehda Zolfaqari og Torgrim Mellum Stene. Salaheddin Memarzadeh spiller setar.
 • Presentasjon av DFB, NAFO/Tema Morsmål og MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo
 • Faglig innlegg om «Morsmål i en flerspråklig kontekst» ved Guri Bordal Steien, MultiLing, UiO, og Janvier Nzigo, IOM Norway
 • Sang av ungdommer fra Den kurdiske skolen i Norge
 • Quiz om språk og flerspråklighet
 • Samtale med brageprisnominert forfatter Ayse Koca
 • Hip hop med Samir Madad, Yomi Baisa og Satilmis på vegne av «Etter skole-tilbudet HipHop101 med Boss Castro»

Arrangør

Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring (NAFO), Det flerspråklige bibliotek (DFB), Nasjonalbiblioteket og MultiLing.

2015

Morsmålsdagen 2015

Også i år feirer vi morsmålsdagen på Litteraturhuset i Oslo! I år feirer vi dagen før dagen, altså fredag 20. februar.

Tid og sted: 20. feb. 2015 12:00–16:00, Litteraturhuset, Oslo

MultiLing feirer morsmålsdagen sammen med Det flerspråklige bibliotek, NAFO og Nasjonalbiblioteket.

2014

Miniseminar om andrespråksskriving

Tid og sted: 27. mai 2014 11:00–13:15, Seminarrom 3, P. A. Munchs hus

Program

 • Anne Golden: Introduksjon til seminaret.
 • Ingri D. Jølbo: Identitetskonstruksjoner i andrespråkstekster – et viktig analytisk perspektiv
  Jølbo er stipendiat i norsk som andrespråk, MultiLing, UiO.
  'I innlegget viser jeg hvordan identitetskonstruksjoner er synlige i et utvalg andrespråkstekster skrevet av ungdommer med somalisk språkbakgrunn i en norsk skolekontekst. I tekstene bygger elevene identiteter på et nytt språk og i en ny sjanger, mens de selv står overfor store endringer i livet. Jeg argumenterer for at et analytisk perspektiv på identitetskonstruksjoner har pedagogiske og personlige konsekvenser, og at det derfor bør ha en sentral plass i andrespråksdidaktikken.'
 • Åsa Wedin: «Litteracitet och identitetsförhandlande bland ensamkommande asylsökande barn i Sverige.»
  Wedin er professor i pedagogisk arbeid, Høgskolan i Dalarne.
 • Ruth Mulvad: «Hvordan kunne en model til evaluering af elevtekster se ud?»
  Mulvad er lektor og lærebokforfatter i København.
 • Anne Golden og Rita Hvistendahl: Trender i den skandinaviske forskningen på andrespråksskriving.
  Golden er professor i andrespråk ved MultiLing og Hvistendahl er professor i norsk didaktikk ved ILS, UiO.
  'I innlegget legger vi fram det foreløpige resultatet fra en studie av forskning på andrespråkskriving i Skandinavia. Vi presenterer og diskuterer hensiktsmessige kategorier, studerer utviklingen og ser etter likheter og forskjeller i tyngdepunkt i forskningen i de tre landene. Hensikten er å fange opp noen resultater og peke på områder hvor det er behov for forskning.'

Hvordan er klasserom flerspråklige?

Hilde Sollid (UiT) kommer til MultiLing for å snakke om flerspråklighet i klasserommet. 

Tid og sted: 24. apr. 2014 13:15–15:00, Seminarrom 4, Sophus Bugges hus

Hilde Sollid er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hennes forskningsinteresser inkluderer bl.a. flerspråklighet, språkkontakt, lærerutdanning, språklig toleranse i klasserommet og skriving som grunnleggende ferdighet.


Morsmålsdagen 2014

Markering av den internasjonale morsmålsdagen. Arrangementet foregår på norsk, og inngang er gratis.

Tid og sted: 21. feb. 2014 10:00–15:45, Litteraturhuset, sal Wergeland

Heldagsmarkering av den internasjonale morsmålsdagen med fokus på språk og identitet. Skuespiller og forfatter Veronica Salinas starter festen med barneforestillingen Reisen. Øvrig program er rettet mot voksne og starter kl.12 med foredrag, panelsamtale med blant annet Yahya Hassan og musikalsk innslag av Skàidi.

Program for dagen

 • Velkommen ved Målfrid Bleka, rådgiver NAFO.
 • Forfatter og skuespiller Veronica Salinas tar oss med på Reisen.
 • Avslutning barneprogram.
 • Velkommen og offisiell åpning ved Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.
 • Morsmål og andre mål – Morsmålets verdi i hjem og skole
 • Foredrag av Bente Ailin Svendsen, professor i norsk som andrespråk og nestleder ved MultiLing Senter for flerspråklighet.
 • Foredrag av Larry Lempert, leder av Internationella biblioteket i Sverige.
 • Diktopplesning ved Yahya Hassan.
 • Panelsamtale om morsmål, språk og identitet med Veronica Salinas, Inga Juuso og Yahya Hassan. Ordstyrer: Ali Esbati.
 • Kunstnerisk innslag av SKÀIDI med Inga Juuso og Steinar Raknes.

Konferansier: Liv Gulbrandsen.

Arrangør

Det flerspråklige bibliotek , MultiLing, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) , Norsk P.E.N. og Leser søker bok

Publisert 17. mars 2022 13:15 - Sist endret 21. mars 2022 15:30