Ingebjørg Tonne

Professor - Nordisk språk
Bilde av Ingebjørg Tonne
English version of this page
Telefon +47 22856766
Rom kontor 415
Brukernavn
Besøksadresse Besøksadresse: Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Ingebjørg Tonne har doktorgrad i språkvitenskap, med et kontrastivt avhandlingsarbeid om aspekt i norsk - spansk - engelsk.

Hun underviser ved ILN i grammatikkrelaterte emner, blant annet knyttet til kontrastiv grammatikk, andrespråkslæring og -undervisning, flerspråklighet og relevansen av grammatikk for lese- og skriveopplæring og språkutvikling.

De seinere årene har hun forsket på  forholdet mellom grammatikkundervisning og skriveutvikling hos skoleelever, og samvariasjon mellom språklige faktorer knyttet til leseferdigheter og skriveferdigheter. Hun er også interessert i grammatiske kontraster mellom ulike språk og hvordan kontrastivt arbeid kan bidra til økt metaspråklig bevissthet hos elever.

Hun har publisert populærvitenskaplige småartikler om språklige emner, og har også gitt ut flere populærvitenskapelige bøker om språk og språkbruk sammen med Helene Uri.

Undervisning

  • NOAS1100
  • NOAS2101
  • NOAS2102
  • NOAS4101
  • NOAS4103

Bakgrunn

Tonne er professor i nordisk språk/norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.1.12.2015-30.06.2017 var Tonne undervisningsleder ved instituttet. Hun underviser på språkemnene på norsk som andrespråk ved ILN, både på bachelor- og masternivå. I perioden 2002-2014 underviste og forsket hun ved Fakultet for lærerutanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Storbyuniversitetet  Oslo/Oslo Met), og ved Barnehageutdanningen ved OsloMet. Hun har undervist og veiledet studenter ved masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning ved OsloMet, i sosiolingvistiske temaer i emnene Menneskerettigheter, språkrettigheter og språkopplæring og den flerkulturelle skolen i Norge. Hun var ved OsloMet del av et prosjekt om literacy ("Multiplicity-prosjektet", ledet av Joron Pihl, OsloMet), om hvordan økt lesing av (skjønn- og fag-) litteratur kan bidra til bedring av lese- og skriveferdighetene til elever i forhold til ordinær bruk av lærebøker.

Tidligere har Tonne undervist i lingvistiske emner ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU).

Emneord: Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Publisert 29. aug. 2014 10:48 - Sist endret 1. apr. 2020 14:22