English version of this page

Machine Learning Aphasia

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk-/kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade.

Bilde av prosjektleder Valantis Fyndanis (foto: UiO/Mathias Fossum)

Valantis Fyndanis (foto: UiO/Mathias Fossum)

Om prosjektet

Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier på morfosyntaktisk forringelse ved agrammatisk afasi, vet vi i dag lite om hvilke faktorer som styrer bevaring eller svekkelse av en gitt verb-relatert morfosyntaktisk kategori hos en person med agrammatisk afasi. Med inspirasjon i fra utvikling av metoder innen maskinlæring vil dette prosjektet ta i bruk en original og nyskapende tilnærming til dette fenomenet.

Machine Learning Aphasia-prosjektet vil fokusere på afasi som følge av hjerneslag og undersøke grammatiske (morfosynaktiske) aspekter av setningsproduksjon i tilknytting verb, blant annet subjekt-verbalsammenhenger (foreksempel "Hver morgen går John til jobb"), bøyning / tid (for eksempel "i går gikk John på kino") og setnings negasjoner (for eksempel "George liker ikke sjokolade").

Mål

Mer enn 100 norsk-, italiensk-, gresk-, engelsk- og russisk-talende personer vil bli testet i dette prosjektet for å øke forståelsen om agrammatisk afasi som følge av hjerneslag. Studien vil føre frem til ny kunnskap som vil kunne brukes til behandlingsprogrammer for personer med agrammatisk afasi.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, prosjekt #287745 – FRIPRO (FRIHUMSAM). Totalt budsjett: MNOK 9,993.

Varighet: 2019–2023.

Samarbeidspartnere

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 20. nov. 2019 17:16 - Sist endret 9. nov. 2020 14:16