Nytt SFF på HF: RITMO er offisielt åpnet!

Onsdag og torsdag denne uken holdt RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse sine åpningsarrangement i Harald Schjelderups hus, med et tettpakket og spennende program.

Perkusjonsensemblet Batagraf med den anerkjente musikeren Jon Balke i spissen slo an tonen for torsdagens åpningsseremoni. RITMO ble hilset av blant andre Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Rebekka Borsch, og av rektor Svein Stølen.

Dermed får HF sitt det tredje senter for fremragende forskning (SFF). RITMO fikk tildelingen fra Norges Forskningsråd som ett av ti sentre i denne runden, valgt ut blant totalt 150 søkere.

RITMO er allerede godt kjent og synlig

Rektor Svein Stølen (foto: Olaf Christensen)

– Faktisk så er RITMO på mange måter ikke så nytt, sa rektor i sin hilsen. Senteret har fokus på tid – riktignok i kombinasjon med rytme og bevegelse – og de har virkelig brukt tiden sin godt.

– RITMO har allerede gjort seg godt kjent og synlig i akademia og verden omkring, og deres energi, tempo, rytme og bevegelse har min støtte. Til tross for at jeg personlig sliter med å synkronisere min egen kropp med musikk, så skal jeg danse, eller i det minste bevege meg, med RITMO inn i fremtiden!

Flere innlegg og hilsener fra fagmiljøer i inn- og utland fulgte, og deretter en paneldebatt om tverrfaglig forskningssamarbeid. Kveldsarrangementet bød på lydskapende dans, DJs og fest.

Innovasjon og kreativitet

– Dette er en stor dag for fakultetet og for UiO, sier fungerende forskningsdekan Eirik Welo.

– RITMO representerer både innovasjon og kreativitet i den humanistiske forskningen, og bare fantasien setter grenser for hva vi kan forvente av dette nye tverrfaglige samarbeidet!

Hovedtalere på onsdagens faglige program var professor Dr. Marc Leman fra universitetet i Ghent, og professor Peter Vuust fra universitetet i Århus. Begge foreleste om senterets kjernetema; sammenhenger mellom kropp og rytme.

Se hele åpningsprogrammet her

Foto: Olaf Christensen

 

 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 16. nov. 2018 10:18 - Sist endret 16. nov. 2018 14:47