Får ERC Starting Grant for å forske på fortellinger om framtiden

– Alt i alt kunne jeg ikke vært mer fornøyd, sier Bodhisattva Chattopadhyay. Han får 1,5 millioner euro i EU-midler til prosjektet «CoFutures: Pathways to Possible Presents». Tildelingen går over fem år.

Bodhisattva Chattopadhyay

Bodhisattva Chattopadhyay (foto: IKOS)

Prosjektet tar utgangspunkt i fiksjonsfortellinger om framtiden. Framtidsfiksjon lar leseren spekulere, se for seg, og i noen tilfeller forutse mulige framtider: framtidige samfunn, teknologier og kunnskap.

I motsetning til science fiction, som kan være satt til fortiden eller til helt andre verdener, er framtidsfiksjon, eller «future fiction», fortellinger som ser for seg vår framtid. De kan hjelpe oss til å endre, utvikle og tilpasse samtiden mot en mer ønskelig framtid, og stille spørsmål ved spenninger og konflikter i nåtiden, for eksempel når det gjelder klimaendringer.

Muligheter i forestillinger om framtiden

Chattopadhyay har som mål å formulere ny teori om hvordan forestillinger om framtiden endrer nåtiden. Gjennom å utvikle en CoFUTURES-teori skal prosjektet belyse hvordan flere tenkte framtider kan sameksistere, studere og sammenligne disse framtidene, og til slutt lage et bilde av mer komplekse framtider med flere betydninger.

Det siste tiåret har framtidsfiksjon funnet veien ut av det anglosentriske og engelskspråklige, og det finnes nå mer internasjonale forestillinger om framtiden. Prosjektet skal undersøke både litteratur, film, visuell kunst, og nye medier som videospill og interaktiv fiksjon.

Forsker i et stort geografisk spenn

– Tildelingen gjør at jeg kan bygge opp mitt eget forskerteam, og jobbe med ideer som står mitt hjerte nær, sier Chattopadhyay. Forskningen min har stort geografisk spenn, så jeg er heldig som jobber ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Her finnes det forskere med kunnskap om og erfaring fra regioner som er avgjørende for å utvikle mange aspekter ved dette prosjektet.

Chattopadhyay forteller at han var på ferie med foreldrene sine og partneren sin i Bergen da han fikk beskjed om tildelingen.

– Det beste med å få nyheten på det tidspunktet var å kunne dele den med foreldrene mine personlig, siden de bor i India, og å kunne feire sammen med nær familie. Jeg sendte også umiddelbart beskjed til professor Helge Jordheim, min «guru» her i Oslo som leder prosjektet «Lifetimes: A Natural History of the Present» som jeg er tilknyttet, og professor Arild Engelsen Ruud, forskningslederen ved instituttet. Uten Arilds entusiasme, støtte og ideer til prosjektet tror jeg ikke jeg ville ha fått denne tildelingen. Så gikk jeg tilbake i ferie-modus og vi dro til Bryggen for å spise frokost!

To av fem UiO-tildelinger til HF

To HF-forskere har fått ERC Starting Grant i denne runden. I tillegg til Cattopadhyay har Ingrid Lossius Falkum fått tildeling til prosjektet «The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language» (DEVCOM).

HFs dekan og forskningsdekan kommenterer tildelingene:

– Vi er både glade og stolte over at våre egne kandidater lykkes så godt i internasjonal konkurranse, sier dekan Frode Helland. Det viser at humaniora ved UiO består av sterke og framtidsorienterte miljøer og enkeltforskere. Disse to prosjektene er eksempler på «cutting edge» tverrfaglig orientert forskning, med et solid disiplinært feste i humaniora.

– Gratulasjonene går først og fremst til søkerne. Det er deres ideer som har vunnet fram, sier prodekan for forskning Mathilde Skoie. Vi gleder oss til å se hvordan forskningen deres utvikler seg videre her på fakultetet, og ønsker å legge til rette for at prosjektene inngår i fakultetets virksomhet på en god måte. 

– Jeg merker meg at to av syv norske ERC-tildelinger går nettopp til HF i Oslo. Dette bekrefter at vi har en svært sterk forskningsprofil. Det kan vi takke alle fakultetets enkeltforskere for, men det er også et resultat av min forgjengers arbeid med forskerstøtte. Jeg vil derfor gjerne også benytte anledningen til å takke det gode støtteapparatet både på institutt og fakultet.


Om Bodhisattva Chattopadhyay

Chattopadhyay har sin grunnutdanning (MPhil, MA og BA) fra Universitetet i Dehli, og avla doktorgrad i litteratur ved UiO i 2013. Han har undervist både ved UiO og i Dehli i tillegg til gjesteforskeropphold ved the Evoke Lab (Calit2) ved Department of Informatics, University of California-Irvine og ved The Science Fiction Foundation ved University of Liverpool.

Han er sjefsredaktør for tidsskriftet Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research (FINFAR, Finland) og redaktør for the Journal of Science Fiction (MOSF, Washington, D.C.).

Av Camilla Chausse og Ellen Evju Jahr
Publisert 3. sep. 2019 13:52 - Sist endret 23. mars 2020 16:02