Studenter har vært med på å lage det nye bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon

– Det nye bachelorprogrammet hadde ikke blitt slik uten oss studentene, sier Steffen Tomt. Han er en av fire studenter som var med i utformingen av det nye programmet.

Steffen Tomt
Steffen Tomt fortalte om arbeidet med bachelorprogrammet på åpningen 19. august. Foto: Ellen Evju Jahr)

Tomt har sittet i et studentpanel sammen med Ida Kristine Gangstø Berg, Jacob Andersen, og Olav Løkke. Panelet har analysert det tidligere bachelorprogrammet og pekt på styrker og svakheter. De har også bidratt i utformingen av et prinsipp-program, og ny struktur og nye emner.

– Gjennom flere arbeidsmøter, avtaler og arbeidskurs utenfor campus, fikk vi stor påvirkningskraft. Studentpanelet formet flere av hovedtrekkene ved den nye bachelorgraden, med vekt på hvordan fordelingen av emner og emneløpet skulle se ut, sier Tomt.

– Vi i studentpanelet er utrolig fornøyde med den nye graden, og føler at arbeidsgruppen virkelig har satt pris på våre innspill, løsninger og påvirkninger.

Hvordan skaper vi et studium med høy kvalitet og høy trivsel?

Mandag 19. august startet et tredagers åpningsarrangement for de nye studentene. Instituttleder Eiri Elvestad ønsket et fullsatt rom 205 velkommen, og orienterte om instituttet og gradene som tilbys.

Det nye programmet er utarbeidet av en arbeidsgruppe etter oppdrag fra undervisningsleder Maria Utheim. Gruppens medlemmer har vært Joakim Johansen Østby, Kjetil Rødje, Tim Vermeulen, Anders Fagerjord, Maria Tårland og Steffen Tomt (BA), med bistand fra studentpanelet.

Professor Trine Syvertsen (foto: Ellen Evju Jahr)

Professor Trine Syvertsen har ledet arbeidsgruppen. Hun presenterte det nye BA-programmet, og hvordan arbeidet med revisjonen har foregått.

– Et av spørsmålene vi stilte oss var: Hvordan skaper vi et studium som både har høy kvalitet og høy trivsel? Vi ville ha god tilhørighet, og høy kvalitet i tilbudet, forteller hun.

– Det er viktig å tenke at studieprogram ikke blir «sendt ned fra oven» men blir til igjennom mange diskusjoner mellom ansatte, studenter og arbeidsgivere.

For å styrke sammenhengene og framdriften i studiet har instituttet for første gang tatt i bruk lærerteam, som skal snakke mye sammen og diskutere og evaluere underveis.

Arbeidslivsrelevansen styrkes

Hyppige besøk fra tidligere studenter og andre som jobber med medier og kommunikasjon skal styrke arbeidslivsrelevansen. Det legges opp til utveksling i 5. semester og studentene kan, som tidligere, velge å skrive bacheloroppgaven basert på et praksisopphold.

Programmet skal bidra til tettere kobling mellom forskning og utdanning. Det er et sentralt mål å øke gjennomføringen, og det legges til rette for mer aktive læringsformer, styrking av akademiske og praktiske ferdigheter, styrking av digital kompetanse og kildekritikk, og forskningsnærhet skal prioriteres.

– Vi har lagt mye arbeid i dette, og vi har bestrebet oss på å lage et studieprogram av høy faglig og læringsmessig kvalitet, forklarer Maria Utheim. Hun er undervisningsleder og nestleder ved instituttet, og leder programrådet for medier og kommunikasjon.

– Det er viktig for oss at det studentene lærer kobles til sentrale samfunnsutfordringer, og mot forskningsfronten her på instituttet. Disse elementene vil være en del av undervisningen fra dag én, sier Utheim. Allerede første dagen startet studentene opp et teamarbeid om ‘medier og bærekraft’ som de skal jobbe med de første ukene.

Programmet har også skiftet navn fra Medievitenskap til Medier og kommunikasjon for å kommunisere tydeligere til omverdenen og nye studenter programmets innhold og fagområder.

– En veldig god grad for kommende studenter

Steffen Tomt har fått mye erfaring av arbeidet med den nye bachelorgraden. Han har fått innsikt i hvordan både instituttet, fakultet og universitetet fungerer.

– Jeg har fått mulighet til å forme en veldig god ny grad for kommende studenter. Denne nye graden har alle studentenes innsikter og erfaringer bygget inn i seg, og vil forhåpentligvis sørge for at kommende studenter både vil trives, og glede seg over sin egen studietid, avslutter han.

Les om programmet

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 21. aug. 2019 08:18 - Sist endret 23. mars 2020 16:02