Digital undervisning ved Det humanistiske fakultet ut semesteret

Skal gjøre at nok en vår med korona blir mer forutsigbar for studenter og ansatte på HF.

Fotografi av en laptop med bilder fra et web-møte, en blå kaffekopp i forgrunnen.

HF har besluttet at studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. Illustrasjonsfoto: Chris Montgomery/Unsplash

Fakultetet følger smittesituasjonen tett. Regjeringen har bestemt at universitetet fortsatt bør bruke digital undervisning der dette er mulig for å begrense smitte. Det er heller ikke ventet at Oslo kommune kommer med store lettelser med det første.

For å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19, har fakultetet den 20. januar 2021 besluttet at studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren.

Portrett av Gunn Enli
Studiedekan Gunn Enli. Foto: UiO

– Vi vet at pandemien er belastende for veldig mange. Vi gjør dette for at det skal bli mulig for studenter og ansatte å planlegge lenger enn bare noen uker fram i tid, sier studiedekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet.  

Fleksibel løsning

Fakultetet håper at smittesituasjonen endrer seg slik at vi igjen kan møtes på campus. Når det åpnes for å gi fysisk undervisning skal studentene få både et fysisk og et digitalt tilbud. Instituttene skal varsle studentene om endringer i undervisningen minst én uke i forkant.

– Det er mange hensyn å ta i situasjonen vi er i nå. Alle håper og ønsker at vi skal kunne komme tilbake til Blindern så raskt som mulig, men så lenge ingen vet når det kan skje vil i alle fall studenter og ansatte nå ha noe konkret å forholde seg til, sier Enli.

Der det er gitt dispensasjon til fysisk undervisning for eksempel på lab, i ferdighetstrening og praksisundervisning, gjelder fortsatt dette under forutsetning av at smittevernstiltakene blir fulgt.

Bistand fra HF:Studio

Enli er klar over de utfordringene digital og hybrid undervisning innebærer, og anbefaler alle undervisere å søke bistand fra HF:Studio ved behov.

HF:Studio som nettopp er lansert, er et kompetansemiljø for digital og hybrid undervisning som tilrettelegger for at undervisere fra humaniora kan utvikle undervisningsopplegg og dele erfaringer med kolleger.

På UiO sine nettsider finnes det også mange gode tips og råd til en bedre studiehverdag for studenter.

For øvrige føringer for ansatte og studenter i situasjonen med korona, gjelder fortsatt felles retningslinjer for UiO.

Publisert 20. jan. 2021 16:00 - Sist endret 20. jan. 2021 16:00