HF:Studio er i gang

Med digital vaktmester og etableringen av førstelinje får HFs undervisere nå god støtte til digital og hybrid undervisning i starten av et nytt annerledessemester.

En mann gestikulerer med hender foran laptop og kvinne.

HF:Studio skal i løpet av prosjektperioden profesjonalisere og utvikle den digitale undervisningen ved fakultetet.

Foto: Headway/Unsplash.

– I snart to semestre har vi vært vitne til en digitaliseringsrevolusjon med imponerende innsats fra alle HFs undervisere. Nå styrker vi kompetansen ved fakultetet ytterligere slik at vi framover kan gi enda bedre digital og hybrid undervisning til studentene våre, sier Gunn Enli, studiedekan ved Det humanistiske fakultet.

HF:Studio, som fakultetet nå har lansert, skal i løpet av prosjektperioden profesjonalisere og utvikle den digitale undervisningen.

Gunn Enli
– På sikt skal vi lage et laboratorium for fremragende digital undervisning, sier Gunn Enli. Foto: UiO.

– Første skritt er at vi har fått på plass et støtteapparat og bedre koordinerte IT- og AV-tjenester. På sikt skal vi lage et laboratorium hvor HFs fremragende undervisere både kan lære av hverandre og selv utvikle fremragende digital undervisning, sier hun.

Nettside og kontaktpunkter på plass

Nettsiden for HF:Studio er lansert, og vil få mer kjøtt på beinet etter hvert som prosjektet skrider frem.

– Folk skal vite at vi her er og at de kan ta kontakt, sier Siri Aamodt, prosjektleder for HF:Studio.

– Førstelinja er bemanna for å løse det folk har av akutte behov, enten det er en knapp som ikke fungerer eller et program som henger. Tenk på oss som en digital vaktmester, sier hun.

Siri Aamodt
– Tenk på oss som en digital vaktmester, sier Siri Aamodt, prosjektleder for HF:Studio. Foto: UiO.

– Mens de som har større prosjekter på gang, og vil utvikle den digitale undervisningen videre, kan ta kontakt for rådgivning og å få de riktige ressurspersonene på tråden.

Fra nettsida kan man gå rett inn i et åpent Teams-rom, hvor man bare behøver UiO-login for å bli med. Det vil fungere som en åpen gruppe, hvor man kan stille spørsmål, plukke opp tips fra prosjektgruppa og andre kollegaer, og ikke minst diskutere og dele erfaringer.

– Vi håper det skal bli et levende rom, sier Aamodt.

På nettsiden vil det ligge informasjon om prosjektet og om kurs og workshops. Usit og Link tilbyr allerede gode kurs, disse vil du også finne på HF:Studio sine sider.

– Litt av HF:Studios rolle er å være et knutepunkt, og å følge med på hva som skjer. Når folk er inspirerte etter et kurs hos Link, er vi der for å hjelpe dem å realisere ideene deres.

Tre stadier

Nettsida er første ledd i lanseringen av HF:Studio. Neste steg er å få på plass et fysisk rom for lyd- og videoproduksjon, hvor undervisere kan teste teknologi, gjøre innspillinger, få veiledning, delta i workshops og mye mer.

– Det tredje stadiet er å bygge ut tilbudet. Her må fagmiljøene være med på å forme og definere. Styrken ved at det er en HF-satsning, er at tjenestene skal være fagnære og tilpasset undervisningen i humanistiske fag, sier Aamodt.


Nettsiden til HF:Studio: HF:Studio

Av Mari Lilleslåtten
Publisert 15. jan. 2021 11:50 - Sist endret 15. jan. 2021 14:25