ERC-midler til forskning på fortidens trykkerettigheter

Prosjektet BE4COPY gir rom for refleksjon over ideer om rettferdighet, og mer spesifikt, balansen mellom allmennhetens interesse og ideen om opphavsrett.

Et gammlet hollandsk kart delt i seks deler

Trykkerettighetene ble innført rundt 1470, og ga eksklusiv rett til produksjon av bøker og bilder. 

Foto:  Detalj fra Luggert van Anse, «Kart av Hoogheemraadschap i Delfland, bestående av 25 deler, 1712-1735». Rijksmuseum Object RP-P-AO-11-7, CC0 license.

– Dette stipendet gir meg en fantstisk mulighet til å forske på et tema som er for komplisert til å bli forstått av én historiker alene, sier forsker og nyslått mottaker av ERC Starting Grant, Marius Buning. Han gleder seg veldig til å jobbe med et tverrfaglig team.

BE4COPY studerer de tidlige trykkerettighetenes historie i et tverrfaglig og europeisk perspektiv. Hvem hadde nytte av å sette opp et slikt system, og hvorfor utviklet det seg slik det gjorde?

– Spørsmål om omfanget og rekkevidden av opphavsrett er heftig debattert. I den sammenhengen kan det være nyttig å se på fortiden og analysere hvordan dette systemet faktisk kom i stand, sier Buning.

– Det er en stor glede å ønske Marius velkommen til oss, prosjektet hans tar tak i et lite forsket tema i europeisk historie. Han har vært en sentral brikke i ERC prosjektet Creative IPR (også ved IAKH), og vil sikkert ta med seg viktige erfaringer derifra, sier Jón Viðar Sigurðsson, professor og instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Portrett av Marius Buning
Forsker Marius Buning. Foto: Olaf Christensen / UiO.

Undersøker trykkerettigheter som forløper til dagens opphavsrett

Trykkerettigheter var privilegier som ga eksklusiv rett til produksjon av bøker og bilder og kan betraktes som en av forløperne til det vi nå kaller opphavsrett.

Trykkerettighetene ble innført rundt 1470, kort tid etter at trykkpressen ble oppfunnet, og avskaffet rundt 1789, da nye forestillinger om eiendomsrett dukket opp sammen med nye ideer om politisk representasjon.

I BE4COPY-prosjektet studerer forskerne hvordan trykkeriprivilegiet forandret seg i løpet av disse 300 årene. Det nære forholdet mellom det juridiske rammeverket og kunnskapspolitikken er hovedfokus i prosjektet.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 9. juni 2022 13:04 - Sist endret 5. sep. 2022 10:39