Vil blåse nytt liv i studentpuben på HF

Fakultetet inviterer til allmøte for alle studenter som ønsker å bidra til et levende og engasjerende studentmiljø.

Studieleder Julianne Krohn-Hansen og studiedekan Gunn Enli står foran studentpuben Uglebo.

Studieleder Julianne Krohn-Hansen og studiedekan Gunn Enli håper at flere studenter vil engasjere seg i foreningslivet og at det kommer nye initiativer om å drive kjellerpuben som før. 

Foto: UiO.

– Vi oppfordrer alle studenter som er interesserte i å bli med på studentdrevne aktiviteter på campus, til å møte opp den 14. september, sier studiedekan Gunn Enli.

Flere år med pandemi har satt foreningslivet på prøve, også ved Det humanistiske fakultet. «Uglebo», kjellerpuben ved HF, har ikke vært i drift over en lengre periode, og denne sitasjonen håper fakultetet at studentene vil bidra til å gjøre noe med.

– Foreningsvirksomhet under studiene er en unik mulighet for studenter til å bygge nettverk, skape et levende og engasjerende universitetsmiljø, og etablere nye vennskap som kan vare hele livet ut, forteller studieleder Julianne Krohn-Hansen.

Onsdag 14. september klokka 16.15 inviteres derfor alle studenter som ønsker å engasjere seg i driften av studentkjelleren, til allmøte i Seminarrom 1 i Sophus Bugges hus. Her vil det bli gitt informasjon om støtteapparatet rundt etablering og drift av studentforeninger.

Ny avtale

Det er HFs studentforening «Filologisk forening» som, via en kjelleravtale med HF og Eiendomsavdelingen (EA), er ansvarlig for driften av Uglebo i dag.

Fakultetet har i lang tid forsøkt å hjelpe Uglebos styre med å få kjellerpuben opp og stå igjen, uten å lykkes. Ifølge Krohn-Hansen har hverken Filologisk forening eller Uglebo fungerende styrer i dag, og det gjør at Filologisk forening ikke klarer å innfri sine forpliktelser om drift i kjellerlokalene.

– For igjen å få en levende og aktiv studentkjeller ved HF, er vi dessverre nødt til å avvikle dagens avtale med Filologisk forening, forklarer hun, og legger til:

– Det er viktig å understreke at det er avtalen som opphører, og at fakultetet ikke rører driften av Filologisk forening.

Inviterer til allmøte 14. september

Uglebo skal, og må, være studentdrevet. Ved å si opp avtalen med Filologisk forening, ønsker fakultetet å fristille lokalene til beste for HFs studenter.

Studiedekan Enli sier at Det humanistiske fakultet har et klart mål om at pub-driften skal komme i gang igjen:

– Initiativer som innebærer en ny kjelleravtale, er derfor svært velkomne – primært med Filologisk forening eller andre studentforeninger som er for alle studenter ved hele HF, sier hun.

Uka før allmøtet er gjenværende medlemmer i Filologisk forening invitert til et eget møte for å snakke om kjellerdriften.

– Vårt håp er å få opp engasjementet i foreningen og at nye medlemmer ønsker å stille som kandidater til styreverv. Dette krever en generalforsamling og den kan ikke fakultetet invitere til, sier Krohn-Hansen.

Midlertidig løsning

Fram til en mer permanent løsning er på plass, er målet allerede denne høsten å finne gode løsninger for utleie til fagutvalg og andre foreninger eller studentgrupper som ønsker å få til arrangementer av sosial eller faglig-sosial art.

– Vi håper at det kommer nye initiativer fra studentene våre om å drive kjellerpuben som før, sier Krohn-Hansen.

Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet (HFSU) har tatt på seg oppgaven med å være kontaktpunkt for studenter som ønsker å engasjere seg i forenings- og kjellerdriften.

Studenter som ønsker å melde sin interesse kan gjøre det i nettskjema.

Publisert 31. aug. 2022 13:15 - Sist endret 8. sep. 2022 10:22