Foreløpig oversikt over fakultetsstyresaker i 2019

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Innleveringsfrist ansvarlig seksjon Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker

1. mars

Styremøte med seminar

8. februar
 • Arbeid med Strategi 2030

 

 
12. april 22. mars
 • Langtidsprognoser
 • Presentasjon av 2 institutter
  • IMV (må gå senest 11.30)
  • ILOS
 • Utviklingsavtale HF
 • Årsrapport 2018
 • Ev. oppretting og nedleggelse av studieprogram
7. juni 16. mai
 • Virksomhetsrapportering 1.tertial
 • Orientering om søkertall
 • Presentasjon av 3 institutter
  • IAKH
  • IFIKK
  • IKOS
 • Organisering av fakultetets ph.d.-program
 • Oppnevning av fakultetets valgstyre
27. september 6. september
 • Presentasjon av 3 institutter
  • IMK
  • ILN
  • DNIR
 • IFIKKs økonomiske situasjon
 • UiOs humaniorastrategi
 • Virksomhetsrapportering 2.tertial
 • Årsplan 2020-2022
 • Fordeling 2020
 • Mangfoldsstrategi HF
 • Organisering av fakultetets ph.d.-program
 • Oppnevning av styre for RITMO
25. oktober 4. oktober
 • Statsbudsjett 2020
 • Møteplan 2020
 • Publisering
 • Høringsutkast UiO SP2030
 • Årsplan 2020-2022
 • Fordeling 2020
 • Mangfoldsstrategi HF
22. november 1. november
 • Presentasjon av SFF-ene MultiLing og RITMO
 • Langtidsprognose
 • Integrering av internasjonalt nyansatte
 • Status UiO SP2030
  • Fakultetets høringssvar
 • Utviklingsavtale HF
 • Styreseminar 2020
  • Vedlegg: rammer for styrearbeid
 • Resultatbudsjett for 2020

 

Publisert 14. okt. 2018 15:47 - Sist endret 1. nov. 2019 15:45