Årshjul for fakultetsstyresaker i 2020

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker

14. februar

Styreseminar 13.-14. februar

 
 • Kunngjøring av instituttlederstillinger
 

3. april

Avlyst pga. COVID-19

 

 

 

12. juni

 • Virksomhetsrapportering 1.tertial
 • Oppretting og nedleggelse av studieprogram - behandlet på dekanens fullmakt
 • Orientering om søkertall
 • Langtidsprognoser
 • Årsplan 2021-2023
 • Fordeling 2021
 • Årsrapport 2019
25. september
 • Virksomhetsrapportering 2.tertial
 • Prosess for strategi 2030
 • Årsplan 2021-2023
 • Fordeling 2021
 • Tilsetting av instituttledere
30. oktober
 • Møteplan 2021
 • ARK-resultater
 • Prosess for strategi 2030
 • UiO:Norden
 
 • Tilsetting av instituttleder DNIR
27. november

Norgeshistorie.no

 

   

Presentasjon av institutter/prosjekter/satsinger er skrevet i kursiv.

Publisert 10. okt. 2019 09:37 - Sist endret 7. okt. 2020 11:12