Årshjul for fakultetsstyresaker i 2021

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato

Orienteringssaker

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

5. mars +

Styreseminar om SP2030

09.00-16.00

 • Økonomisk resultat 2020
   

16. april

 • Langtidsprognoser
 •  HF2030
 • Årsrapport 2019
 • Oppretting og nedleggelse av studieprogram

18. juni

 • Virksomhetsrapportering 1.tertial 2021
 • Orientering om søkertall
 • HF2030
 • Årsplan 2021-2023
 • Fordeling 2021

 

24. september

 • Virksomhetsrapportering 2.tertial
 • HF2030
 • Årsplan 2021-2023
 • Fordeling 2021

29. oktober

 • Møteplan 2021

 

 • HF2030

3. desember

 

 

 

Publisert 21. okt. 2020 11:38 - Sist endret 9. sep. 2021 09:04