Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 30.08. 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Frode Helland, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og  Evian Nordstrand

 

TUV-sak 112/2019 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

 

Publisert 28. aug. 2019 10:02 - Sist endret 28. aug. 2019 10:02